Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

แบนบุหรี่ไฟฟ้า ที่นั่นจะมีอัตราการสูบบุหรี่สูง และย่อมเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

แบนบุหรี่ไฟฟ้า ที่นั่นจะมีอัตราการสูบบุหรี่สูง และย่อมเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]