Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

BBC เผยผลวิจัย บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น

บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น

งานวิจัยของทีมผู้เชี่ยวชาญจากยูนิเวอร์ซิตีคอลเลจลอนดอน และศูนย์เพื่อการวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร ได้ข้อมูลที่บ่งชี้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนที่พยายามเลิกสูบบุหรี่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่มากขึ้น

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อังกฤษ (BMJ) โดยทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเรื่องอุปกรณ์การสูบบุหรี่ระหว่างปี 2006-2015 ประกอบกับข้อมูลจากหน่วยบริการเลิกบุหรี่ ของสำนักบริการสาธารณสุขแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NHS)

ผลการศึกษาพบว่า บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้ทำให้คนในอังกฤษหันมาเลิกบุหรี่กันมากขึ้น แต่ทำให้ผู้ที่มีความพยายามจะเลิกสูบบุหรี่อยู่แล้ว ประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ราว 18,000 คนเมื่อปีก่อน โดยข้อมูลที่ได้บ่งชี้ว่า ตัวเลขผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุก 1% ทำให้ตัวเลขคนที่ประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นเกือบ 1% เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้เข้ารับการบำบัดการติดบุหรี่โดยการให้นิโคตินทดแทนลดลง

บุหรี่ไฟฟ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2007 และได้รับความนิยมเรื่อยมา โดยปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 3 ล้านคนทั่วประเทศ จนกลายเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมในการเลิกบุหรี่ แทนที่หมากฝรั่งและแผ่นแปะนิโคติน

อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ชี้ว่าวิธีเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุดคือการบำบัดโดยใช้ยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับการรับความช่วยเหลือจากหน่วยบริการเลิกบุหรี่ของ NHS

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง 95% การใช้บุหรี่ไฟฟ้าควบคู่ไปกับการเข้ารับบริการช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่ของ NHS จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่สามารถเลิกใช้ยาสูบลงได้อย่างสิ้นเชิง #E-cigarettes

บุหรี่ไฟฟ้า ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.3]