Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

นิโคตินทดแทน ช่วยชีวิตคนนับล้านได้แน่ แค่เปลี่ยนมุมมองการใช้

'นิโคตินทดแทน' ช่วยชีวิตคนนับล้านได้แน่ แค่เปลี่ยนมุมมองการใช้

นิโคตินทดแทน ช่วยชีวิตคนนับล้านได้แน่ แค่เปลี่ยนมุมมองการใช้

ล่าสุดมีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย New York ชี้ว่าการใช้แนวทางการลดอันตรายจากยาสูบเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเลิกบุหรี่ในอนาคต แน่นอนว่าการเลิกบุหรี่ได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่การลดความเสี่ยงจากบุหรี่มวนด้วยการเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ทางเลือก หรือผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน เพราะผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหล่านี้ปราศจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดควันที่เต็มไปด้วยสารพิษ จึงมีความปลอดภัยกว่าสำหรับผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้าง

งานวิจัยนี้ กล่าวถึงการเปรียบเทียบอันตรายจากการใช้บุหรี่มวนทั่วไป เทียบกับผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน เช่น บุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดอันตรายจากยาสูบแบบเดิมได้จริง

นิโคตินทดแทน ช่วยชีวิตคนนับล้านได้แน่ แค่เปลี่ยนมุมมองการใช้ นิโคติน บุหรี่ไฟฟ้า

 

นิโคตินทดแทน ช่วยชีวิตคนนับล้านได้แน่ กับ บุหรี่แบบมวน

ผลการศึกษาดังกล่าวยังเผยว่า มีผู้คนจำนวนมากเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิโคติน เข้าใจว่านิโคตินเป็นตัวอันตรายเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ ทั้งที่จริงแล้วคือสารพิษในควันที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างหาก จึงมีผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนเกิดขึ้น เช่น หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นแปะนิโคติน บุหรี่ไฟฟ้า ผลิตภัณ์ยาสูบแบบใช้ความร้อน ซึ่งไม่มีการเผาไหม้จึงปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน

 

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย New York ยังมีการสรุปไว้ในงานวิจัยว่าแนวทางการลดอันตรายจากยาสูบ (Harm minimization) นั้นควรบรรจุไว้ในแบบแผนกลยุทธ์การควบคุมบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎหมาย นโยบายต่าง ๆ เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้สูบบุหรี่หันไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยังให้นิโคตินทดแทนแต่มีอันตรายน้อยกว่าให้ได้เร็วที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องเยาวชนจากการเข้าถึงบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ กฎหมายและนโยบายการควบคุมต่าง ๆ ควรจะสอดคล้องกับระดับความอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่ละตัว

 

http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurevpublhealth040617013849

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.2]