Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

NASEM รายงานผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพประชาชน

NASEM รายงานผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพประชาชน

จากรายงานการศึกษาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพของประชาชนโดย สถาบันการวิชาการแห่งชาติ ว่าด้วย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์ สหรัฐอเมริกา สรุปได้คร่าว ๆ ว่า

– โดยภาพรวมของหลักฐาน บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริง เพราะมีสารพิษและสารก่อมะเร็งน้อยกว่าบุหรี่มวน

– แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ปลอดภัยอย่าง 100%

– ยังไม่พบการศึกษาที่ระบุได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดโรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคทางระบบทางเดินหายใจ

– ละอองไอ (หรือที่หลายคนๆ เข้าใจว่าเป็นควัน) จากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป จึงปลอดภัยกว่ากับผู้สูบและคนรอบข้างเมื่อเทียบกับบุหรี่มวน

http://nationalacademies.org/hmd/Reports/2018/public-health-consequences-of-e-cigarettes.aspx

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.4]