Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

บุหรี่ไฟฟ้า: เบื้องหลังการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศกรีซ (งานวิจัย)

บุหรี่ไฟฟ้า: เบื้องหลังการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศกรีซ

ผลจากการศึกษาโดย Onassis Cardiac Surgery Center ในกรุงเอเธนส์ (โรงเรียนการแพทย์ประจำชาติและมหาวิทยาลัย Patra และ Macedonia) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,568 คนที่เป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน และผู้ที่ยังเป็นผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบันในเมือง Attica พบว่า 40% ของคนกลุ่มนี้ต่างเลิกบุหรี่ได้ตั้งแต่ปี 2014 และใช้หรือเคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า จึงบ่งชี้ให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศกรีซ

Dr. Konstantinos Farsalinos กล่าว “นี่เป็นอีกครั้งที่การประเมินข้อมมูลทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าประเทศกรีซประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการลดจำนวนผู้สูบบุรี่” ทั้งนี้ Dr. Konstantinos Farsalinos ชี้ว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสเลิกสูบบุหรี่สำเร็จมากได้ถึง 11 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า “ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเรายอมรับว่าประเทศของเรานั้น (ประเทศกรีซ) มีอัตราการสูบบุหรี่สูบสุดในทวีปยุโรป”

การศึกษาครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า

  • 2% ของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผู้สูบบุหรี่
  • 2% เป็นผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า แต่เลิกสูบบุหรี่แล้ว
  • 2% ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน

http://www.ekathimerini.com/236640/article/ekathimerini/news/electronic-cigarettes-seen-behind-drop-in-tobacco-smokers-study-shows

บุหรี่ไฟฟ้า: เบื้องหลังการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศกรีซ

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]