Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

บุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพช่วยเลิกบุหรี่ได้มากกว่าการใช้นิโคตินทดแทนเป็น 2 เท่า

บุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพช่วยเลิกบุหรี่ได้มากกว่าการใช้นิโคตินทดแทนเป็น 2 เท่า

ล่าสุด มีงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร New England Journal of Medicine เกี่ยวกับการศึกษาว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้หรือไม่  งานวิจัยดังกล่าวกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ติดบุหรี่ และไม่ประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่มาก่อน อีกทั้งต้องเคยเข้าใช้บริการเลิกบุหรี่ของระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติของประเทศอังกฤษ โดยจะทำการแบ่งกลุ่มคนเหล่านี้ออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกจะได้รับผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนในการรักษาอาการติดบุหรี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้น เช่น หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นแปะ เสปรย์พ่น โดยจะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมๆ กันก็ได้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ส่วนกลุ่มที่สองจะได้รับบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 1 – 2 ขวด เพื่อให้ใช้ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 – 4 อาทิตย์ โดยกลุ่มนี้จะต้องหาซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเองในอนาคต ทั้งนี้ ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการให้คำแนะนำสนับสนุนในทุกอาทิตย์ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย

บุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพช่วยเลิกบุหรี่ได้มากกว่าการใช้นิโคตินทดแทนเป็น 2 เท่า

จากงานวิจัยนี้พบว่า กลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถลดการลดสูบบุหรี่มวนลงได้ 50% โดยบุหรี่ไฟฟ้าสามารถให้ความพึงพอใจได้มากกว่าผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน อีกทั้ง 18%  ของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลิกบุหรี่มวนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้นิโคตินทดแทนสามารถเลิกบุหรี่มวนได้มีเพียง 9.9%  จึงนับได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพช่วยเลิกบุหรี่มวนได้เป็น 2 เท่าของนิโคตินทดแทน

อย่างไรก็ตามงานวิจัยดังกล่าวยังมีข้อจำกัดอยู่ เช่น กลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนอาจปักใจเชื่อไปก่อนแล้วว่าผลิตภัณฑ์นิโคตินเหล่านี้ไม่สามารถสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าได้ จึงไม่ได้พยายามที่จะเลิก และงานวิจัยนี้อาจไม่ได้สามารถใช้ได้กับประเทศอื่นๆ หรือใช้กับคนที่ติดบุหรี่น้อยกว่าคนกลุ่มนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายๆ คนยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปก็จริง แต่ก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% และผลจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าระยะยาวยังไม่เป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ สาธารณสุขอังกฤษได้เรียกร้องให้ระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติประเทศอังกฤษ (NHS) มีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ภายใน 5 ปีนี้ เนื่องจากมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง 95% เป็นอย่างต่ำ

https://www.bbc.com/news/health-47041111

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]