Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

สหราชอาณาจักรยืนยันความสำเร็จในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้า British

สาธารณสุขประเทศอังกฤษและสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยสถิติจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจากปี 2016 จาก 15.8% เหลือ 15.1% ในปี 2017 ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 3.7% ในปี 2014 เป็น 5.6% ในปี 2016 และลดลงเล็กน้อยในปี 2017 ที่ร้อยละ 5.5 ทั้งนี้พวกเขาเชื่อว่าสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพวกเขาใกล้จะถึงชัยชนะในการต่อสู้กับบุหรี่แล้ว และการสร้างสังคมไร้ควันในประเทศอังกฤษก็ใกล้ความจริงเข้าไปทุกที แต่ประเทศเขาคิดไกลครับ เขามองออกว่าความสำเร็จอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้หากสาธารณสุขฯ สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้คนที่ลำบากและผู้คนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตด้วย ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติแล้วจะพบผู้สูบบุหรี่ได้ 1 ใน 4 ของผู้ที่ทำงานประจำหรือมีอาชีพแรงงาน ในขณะที่มีผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มผู้มีอาชีพงานบริหารหรือวิชาชีพเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติมครับที่ The Guardian

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 4.7]