Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจช่วยเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ที่ไม่ได้วางแผนจะเลิก

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวานนี้ใน JAMA Network Open เผยว่าในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เคยมีแผนในการเลิกบุหรี่

มีแนวโน้มที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ถึง 8 เท่า เมื่อเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ

ดอกเตอร์ Karin A. Kraza และเพื่อนร่วมงานวิจัย จาก Roswell Park Comprehensive Cancer Center กล่าวว่า “ตามทฤษฎีที่มีกันมายาวนานชี้ว่า แค่ขั้นตอนแรกในการเริ่มที่จะเลิกบุหรี่นั้นส่งผลดีต่ออัตราการเลิกบุหรี่โดยรวม ดังนั้น การประเมินถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ที่ยังไม่ได้วางแผนจะเลิกนั้นจึงมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจขอบเขตของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่

Kraza และทีมวิจัยได้ทำการวิเคราะห์และประเมินผลของการศึกษายาสูบและสุขภาพสี่รอบ ซึ่งเป็นการศึกษาในเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ระหว่างเดือนตุลาคม 2014 ถึงพฤศจิกายน 2019 โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม ในระหว่างที่พวกเขารายงานการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ในปัจจุบันและสอบถามว่ามีแผนที่จะเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดหรือไม่ 

ผู้เข้าร่วมในการวิจัยนี้ จะต้องผ่านการสัมภาษณ์พื้นฐานและมีการติดตามผลในภายหลัง โดยพวกเขาจะเป็นกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำ ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลย และไม่มีแผนที่จะเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวร

โดยจะมีผลลัพธ์ที่ได้ 2 แบบ คือ การเลิกบุหรี่ นิยามว่าไม่สูบเลยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ และการเลิกสูบบุหรี่เป็นประจำ นิยามว่า แทบไม่ได้สูบเลยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันไม่สูบเลยหรือสูบแค่เป็นครั้งคราว

มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 1,600 คน โดยรวมแล้ว 6.2% ของผู้เข้าร่วมรายงานการติดตามผลสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด ร้อยละ 28 ของผู้ที่เข้ารวมรายงานการเลิกบุหรี่ระบุว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ ในขณะที่อีก 5.8% ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมเกือบ 11% รายงานว่าเลิกสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันได้ จากการติดตามผล อัตราการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสูงกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า และมีการบ่งชี้ว่าการที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำทุกวันนั้นไม่ได้เพิ่มโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่แต่อย่างใด 

ผู้เขียนกล่าวว่า “ผู้สูบบุหรี่ที่ไม่มีแผนที่จะเลิกสูบนั้นมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นต่อวัน บ่อยครั้งมักถูกมองข้ามในเรื่องการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและการเลิกบุหรี่ ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้สูบบุหรี่ดังกล่าวควรได้รับความสำคัญเมื่อมีการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับการเลิกสูบบุหรี่”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]