Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับการสูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายมากเท่ากับการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว

Source: https://www.acsh.org/news/2021/01/15/vaping-reduces-inflammatory-biomarkers-compared-smoking-15274

ข่าวประชาสัมพันธ์: บทความแบบชำระเงินจาก NewMediaWire

สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา

4 มกราคม 2563

ประเด็นเด่นของงานวิจัย:

· ผู้ที่สูบบุหรี่แบบดั้งเดิมพร้อมกับใช้บุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็นอันตรายมากพอ ๆ กับผู้ที่สูบเฉพาะบุหรี่ ผลกระทบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการเสียชีวิต

· ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 7,100 คน นักวิจัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของการใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ ทางชีวภาพในการคาดการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด

· นี่เป็นหนึ่งในการศึกษาวิจัยที่เป็นตัวแทนข้อมูลระดับประเทศชิ้นแรก ๆ เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ตัวชี้วัดในระยะเริ่มต้นประเภทนี้ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์นิโคติน

ห้ามเผยแพร่จะกว่าจะถึงเวลา 4 น. CT / 5 น. ET วันจันทร์, 4 ม.ค. 2563

(NewMediaWire ) – 4 มกราคม 2563 – แดลลัส – ผลการวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์วันนี้ในวารสาร Circulation ซึ่งเป็นวารสารหลักของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมร่วมกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยนั้นส่งผลเสีย ต่อสุขภาพในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการสูบเฉพาะบุหรี่

การสูบบุหรี่ซึ่งเชื่อมโยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและการเสียชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีนั้นดูเหมือนจะลดน้อยลง ในขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือการสูบไอนั้นได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ยังมีงานวิจัยจำนวนไม่มากนักเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อร่างกาย

ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมากกว่า 7,100 คน นักวิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่และการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชัน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ การอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชันเป็นตัวการสำคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของอาการเหล่านี้มีบทบาทเป็นตัวทำนายสถานการณ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงหัวใจวายและหัวใจล้มเหลว

“การศึกษานี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยชิ้นแรก ๆ ที่ใช้ข้อมูลตัวแทนระดับประเทศเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรม การใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชัน” กล่าวโดย ดร. แอนดรูว ซี. สโตกส์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านสุขภาพระดับโลกประจำคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบอสตันในเมืองบอสตัน และมีชื่อเป็นลำดับแรกในงานวิจัย “เมื่อพิจารณาถึงการทิ้งช่วงระหว่างการสัมผัสกับยาสูบและอาการของโรคกับ การวินิจฉัย การระบุความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ละเอียดอ่อนของการบาดเจ็บที่หัวใจและหลอดเลือดแบบไม่แสดงอาการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำความเข้าใจผลกระทบในระยะยาวของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รุ่นใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า”

นักวิจัยใช้ข้อมูลจากการศึกษาการประเมินประชากรเกี่ยวกับยาสูบและสุขภาพ (PATH) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรระยะยาว (Longitudinal cohort) ที่เป็นข้อมูลตัวแทนของทั้งประเทศในสหรัฐอเมริกา การวิเคราะห์การศึกษานี้จำกัดเฉพาะผู้ใหญ่ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจากช่วงที่ 1 ของการสำรวจ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2557 และรวมถึงการเก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะด้วย

มีการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชัน 5 ชนิด ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งออกเป็นสี่ประเภทโดยพิจารณาจากการใช้บุหรี่แบบดั้งเดิมและบุหรี่ไฟฟ้าภายในระยะเวลา 30 วัน ได้แก่ ไม่ใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ใช้เฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า สูบเฉพาะบุหรี่ และใช้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและสูบบุหรี่ เพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เบื้องต้น นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ซ้ำภายในกลุ่มย่อยของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นใดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

จากจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด มีมากกว่าครึ่งหนึ่ง (58.6%) ที่ไม่ได้ใช้บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า เกือบ 2% ใช้เฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ราว 30% ใช้เฉพาะบุหรี่ และประมาณ 10% ใช้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิม

การวิเคราะห์พบว่า:

· ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ใช้เฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชัน ที่คล้ายคลึงกับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

· ผู้เข้าร่วมที่สูบเฉพาะบุหรี่และผู้ที่ใช้ทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการประเมินว่ามีระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพทั้งหมดสูงกว่า เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ใช้บุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเลย

· เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมที่สูบเฉพาะบุหรี่ ผู้ที่ใช้เฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าจะมีระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการอักเสบ และภาวะเครียดออกซิเดชันที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

· อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมที่ใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีระดับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการอักเสบและภาวะเครียดออกซิเดชันในระดับที่เทียบได้กับผู้ที่สูบเฉพาะบุหรี่

“การศึกษานี้ช่วยเสริมข้อมูลวิจัยอันจำกัดที่เรามีเกี่ยวกับการวัดผลทางชีววิทยาในหมู่ผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า” แพทย์หญิงโรส มารี โรเบิร์ตสัน จากพันธมิตรสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา รองหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา และผู้อำนวยการร่วมของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสมาคม/ศูนย์วิทยาศาสตร์การกำกับดูแลด้านยาสูบซึ่งสนับสนุนโดยองค์การอาหารและยา กล่าวว่า “ ฉันเชื่อว่ามันสื่อข้อความที่สำคัญไปยังบุคคล ที่อาจเชื่อว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่ยังสูบบุหรี่อยู่ด้วยนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของตนได้ รูปแบบการใช้งานควบคู่กัน ที่พบเห็นได้ทั่วไปนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับการลดลงของตัวบ่งชี้การอักเสบ ดังนั้นจึงไม่น่าจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้”

นักวิจัยยังทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อทดสอบผลลัพธ์เทียบกับอิทธิพลของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ และกัญชา รวมถึงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงสอดคล้องกันในการวิเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมด

กลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวนมากในการศึกษานี้ทำให้ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้กับประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้ข้อจำกัดประการหนึ่งของการศึกษาคือวิธีการพิจารณาข้อมูลประชากรในช่วงเวลาหนึ่ง (Cross-sectional approach) ซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้

นักวิจัยกล่าวว่าการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเสี่ยง ของการสูบบุหรี่และความล้มเหลวของการใช้งานแบบควบคู่กันเพื่อลดความเสี่ยง

“เราสามารถใช้ผลลัพธ์นี้เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” สโตกส์กล่าว “บางคนที่สูบบุหรี่จะเริ่มนำบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้เพื่อลดความถี่ในการสูบบุหรี่ พวกเขามักจะกลายเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบควบคู่กันแทนที่จะเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปใช้อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง หากใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเป็นวิธี ในการเลิกบุหรี่ ควรใช้แทนการสูบบุหรี่ไปเลย และควรวางแผนที่จะเลิกผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดในท้ายที่สุด”

ผู้เขียนร่วมได้แก่ อูบิน ซี, แพทย์สาธารณสุข, สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต; แอนนา วิลสัน, สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต; ฮั่นฉี หยาง, อักษรศาสตรบัณฑิต; ดร. อลูโซลา ออริมอลอย; อัลลิซซา ฮาร์โลว์, สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต; ดร. เจสสิก้า แฟตเทอร์แมน; นายแพทย์แอนดริว เดอฟิลิปปีส์, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต; แพทย์หญิงอมีเลีย เบนจามิน, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต; ดร. อรูนี ภัตนาการ์; แพทย์หญิงนาโอมิ ฮัมเบิร์ก, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต; และนายแพทย์ ไมเคิล บลาฮา, สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ข้อมูลรายละเอียดของผู้เขียนอยู่ในต้นฉบับ

สถาบันสุขภาพหัวใจ ปอดและโลหิตแห่งชาติของสถาบันสุขภาพแห่งชาติให้ทุนสนับสนุนการศึกษานี้ผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์การกำกับดูแลด้านยาสูบของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับนักวิจัย ในสถาบันต่าง ๆทั่วประเทศเพื่อติดตามงานวิจัยที่เพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนิโคติน ผลการวิจัยที่สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมในการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

· มีมัลติมีเดียอยู่ในคอลัมน์ด้านขวาของลิงก์เผยแพร่: https://newsroom.heart.org/news/vaping-combined-with-smoking-is-likely-as-harmful-as-smoking-cigarettes-alone?preview=576f33ed2420aa326033ec4aa56eb0bc

· หลังวันที่ 4 มกราคมสามารถดูต้นฉบับงานวิจัยได้ทางออนไลน์

· วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า – และสิ่งที่เรายังไม่รู้

· คณะกรรมการที่ปรึกษาประธานาธิบดีของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา: ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่และยาสูบเกิดใหม่และบทลงท้ายของนิโคติน

· การสูบบุหรี่และนิโคตินทำลายร่างกายของคุณอย่างไร

· พบความเสียหายของหลอดเลือดในผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคล้ายกับที่พบในผู้สูบบุหรี่แบบเผาไหม้

· ติดตามข่าวสาร AHA/ASA ได้ทาง Twitter @HeartNews

· ติดตามข่าวสารจากวารสาร Circulation ฉบับเด่นของ AHA @CircAHA

คำแถลงและข้อสรุปของการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นของผู้เขียนงานศึกษาวิจัยเท่านั้น และไม่จำเป็นว่าจะสะท้อนถึงนโยบายหรือจุดยืนของสมาคม ทางสมาคมไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ สมาคมได้รับเงินทุนโดยหลักจากบุคคล มูลนิธิและบริษัทต่าง ๆ (ได้แก่บริษัทยา ผู้ผลิตอุปกรณ์และบริษัทอื่น ๆ ) ยังบริจาคเงินและให้ทุนแก่โครงการและกิจกรรมเฉพาะของสมาคมอีกด้วย สมาคมมีนโยบาย ที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลรายได้จากบริษัทยาและบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ให้บริการประกันสุขภาพมีอยู่ที่นี่ และดูข้อมูลทางการเงินโดยรวมของสมาคมได้ที่นี่

เกี่ยวกับสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา

สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นขุมพลังที่ไม่หยุดยั้งสำหรับโลกแห่งชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดีกว่า เราทุ่มเทเพื่อสร้างหลักประกันทางสุขภาพที่เท่าเทียมกันในทุกชุมชนผ่านความร่วมมือกับหลากหลายองค์กร และขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากอาสาสมัครหลายล้านคน เราให้ทุนสำหรับการวิจัยเชิงนวัตกรรมสนับสนุนสุขภาพของประชาชนและแบ่งปันทรัพยากรที่ช่วยชีวิต องค์กรที่ตั้งอยู่ในแดลลัสแห่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพชั้นนำมาเกือบศตวรรษ ติดต่อเราได้ทาง heart.org, Facebook, Twitter หรือโทรศัพท์หมายเลข 1-800-AHA-USA1

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]