Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของ ฟิลลิป มอร์ริส ทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง

บุหรี่ไฟฟ้า

มร. เจอรัลด์ มาร์โกลีส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด (“PMTT”) บริษัทในเครือฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ สามารถสื่อการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product: MRTP) โดยการอนุญาตครั้งนี้ถือเป็นแนวทางตัวอย่างที่สำคัญในการกำกับนโยบายของภาครัฐและองค์กรสาธารณสุขต่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีความแตกต่างจากการควบคุมบุหรี่แบบซิกาแรตหรือบุหรี่เผาไหม้ เพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพมากกว่านโยบายการห้ามจำหน่ายแบบในประเทศไทย

การพิจารณาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของ พีเอ็มไอ นั้นมีความแตกต่างในเชิงหลักการจากบุหรี่ซิกาแรตที่มีการเผาไหม้ และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสาหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไป ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอนี้เป็นผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์ที่มีนิโคตินประเภทแรกและประเภทเดียวที่ได้รับอนุญาตจาก อย. สหรัฐอเมริกาให้ทาการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง

ทั้งนี้ อย. สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้สื่อสารผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอเป็นการให้ความร้อนแก่ยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้
  • ลดการเกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนจากบุหรี่มวนแบบเดิมมาเป็นผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอ สามารถลดการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

อย. สหรัฐอเมริกาสรุปว่า ข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชากรโดยรวม ทั้งต่อกลุ่มผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ การตัดสินในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มข้อสรุปของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่สรุปตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเลือกสูบบุหรี่ โดยก่อนหน้านี้ อย. สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ในเดือนเมษายน 2562

ทั้งนี้ อย. สหรัฐอเมริกาได้พิจารณาเอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ พีเอ็มไอ ยื่นคำร้องขอเป็น ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559

มร. อังเดร คาลันโซโปลอส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีเอ็มไอ กล่าวถึงการอนุญาตของ อย. สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ว่า “การพิจารณาอนุญาตในครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในด้านสาธารณสุข ในอนาคตจะมีผู้สูบบุหรี่ชาวอเมริกันหลายสิบล้านคนเลิกสูบบุหรี่ แต่ก็จะยังมีอีกหลายคนที่สูบบุหรี่ต่อไป ดังนั้น การตัดสินใจในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูบที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับข้อมูลว่าการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ โดย อย. สหรัฐอเมริกาได้พิจารณางานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน สามารถลดการได้รับสารเคมีอันตรายและอาจเป็นอันตรายได้ ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอแตกต่างจากบุหรี่ที่มีการเผาไหม้ จึงควรได้รับการควบคุมที่แตกต่าง ตามที่ อย. สหรัฐอเมริกาได้กำหนดแนวทางไว้ ณ ตอนนี้ เราจึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันในรูปแบบที่แตกต่างและสร้างความร่วมมืออย่างเร่งด่วนกว่าที่เคย เพื่อสร้างสังคมไร้ควัน การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างสำคัญในการกำกับนโยบายของรัฐและองค์กรด้านสาธารณสุขต่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีความแตกต่างจากการควบคุมบุหรี่แบบเผาไหม้เพื่อปกป้องและส่งเสริมด้านสาธารณสุข

“เรายินดีกับคำอนุญาตครั้งสำคัญนี้ เพราะจะช่วยให้ข้อมูลสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และเชื่อว่า ผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 10 ล้านคน ควรได้รับสิทธิที่เท่าเทียมในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกได้ เราเชื่อมั่นว่าการอนุญาตของ อย. สหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานงานวิจัย จะสร้างแรงบันดาลใจให้กระทรวงสาธารณสุข องค์กรด้านสุขภาพ ผู้วางนโยบาย ผู้ออกกฎหมาย ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยของผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของ พีเอ็มไอ และวางนโยบายสำหรับผลิตภัณฑ์ไร้ควันเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนไทยโดยรวม ทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่” มร. เจอรัลด์ กล่าวปิดท้าย

เราเป็นผู้นำในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้างสังคมไร้ควันและนำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free Product) มาแทนที่บุหรี่แบบเผาไหม้ในที่สุดเพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอกำลังสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป ด้วยความสามารถอันหลากหลายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และกระบวนการพิสูจน์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พีเอ็มไอมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อกาหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 10.6 ล้านคนที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (heated tobacco product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 53 แห่งทั่วโลก

Source: https://thepattayanews.com/2020/07/31/us-fda-authorizes-marketing-of-pmis-heated-tobacco-product-as-a-modified-risk-tobacco-product/

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]