Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

การรับรู้อันตรายเกี่ยวกับการสูบไอในหมู่ผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประเทศอังกฤษ ปี 2014 ถึง 2019 (STS, ข้อมูลที่คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้ว)

การรับรู้อันตรายเกี่ยวกับการสูบไอในหมู่ผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ในประเทศอังกฤษ ปี 2014 ถึง 2019 (STS, ข้อมูลที่คำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้ว)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]