Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

งานวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุด โดยสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา (NASEM)

งานวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุด โดยสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา (NASEM)

งานวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุด โดยสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา (NASEM)

นายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เผยถึงรายงานผลการวิจัยล่าสุดจากสถาบันวิชาการด้านแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์ สหรัฐอเมริกา (The National Academics of Sciences Engineering Medicine: NASEM) หัวข้อคือ “ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสาธารณสุข (Public Health Conclusion of E-cigarettes)”  

งานวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุด โดยสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา (NASEM)

โดยในรายงานระบุว่า

  • สารประกอบหลักในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยนิโคตินและสารแต่งกลิ่น ซึ่งปริมาณการได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และลักษณะของผลิตภัณฑ์
  • การเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับสารพิษอันตรายได้มากกว่าการสูบบุหรี่
  • การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจช่วยให้เลิกบุหรี่ได้
    **ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวยังไม่ชัดเจน และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนได้**

 

ซึ่งตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าผู้นี้ได้อธิบายว่า

“รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลที่เป็นกลางและครบถ้วนทุกด้าน ก่อนหน้านี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ออกมาให้ข้อมูลเพียงประเด็นเดียวคือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้บุหรี่ปกติ ซึ่งเป็นการบิดเบือนจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของรายงานฉบับนี้อย่างมาก เราจึงอยากให้มีการนำเสนอข้อสรุปของรายงานอย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับสังคมและภาครัฐในการพิจารณาออกมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า”

“เราเข้าใจถึงความตั้งใจของภาครัฐที่ต้องการป้องกันเยาวชนและผู้ไม่สูบบุหรี่จากการสูบบุหรี่ แต่การแบนบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เกิดการลักลอบซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต การควบคุมคุณภาพสินค้าและอายุของผู้ซื้อจึงแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลย ถ้ารัฐบาลทบทวนมาตรการบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ ลดระดับจากการแบนเป็นการควบคุม ก็จะสามารถป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นและผู้ไม่สูบบุหรี่ได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นที่จะลดความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่”

นายอาสา กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/economic/313689

 

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.7]