Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ญี่ปุ่นแห่ใช้ Heated Tobacco ที่ปลอดภัยกว่า เลิกบุหรี่แล้ว 3 ล้านคน ทำยอดขายบุหรี่ดิ่งหนัก

ญี่ปุ่นแห่ใช้ Heated Tobacco ที่ปลอดภัยกว่า เลิกบุหรี่แล้ว 3 ล้านคน

ญี่ปุ่นแห่ใช้ Heated Tobacco ที่ปลอดภัยกว่า เลิกบุหรี่แล้ว 3 ล้านคน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศรักสุขภาพ และประชาชนมีอายุยืนอยู่แล้ว ดูเหมือนตอนนี้คนญี่ปุ่นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ

ล่าสุดยอดจำนวนผู้สูบบุหรี่มวนมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านสุขภาพของประชาชนญี่ปุ่นที่จะลดการเสียชีวิตจากโรคร้ายของผู้สูบบุหรี่ได้

สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนญี่ปุ่นเลิกสูบบุหรี่มวน ก็เพราะการมาของ IQOS ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่แบบ heat-not-burn (ใช้ความร้อนอุ่นใบยาสูบโดยไม่เกิดการเผาไหม้) ทำให้ผู้สูบไม่ได้รับสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้อีกต่อไป จึงปลอดภัยว่าบุหรี่ทั่วไปและด้วยเหตุนี้ล่ะครับเลยทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับในประเทศฝั่งตะวันตกเอง ตอนนี้เริ่มให้ความสนใจในโมเดลการลดอันตรายจากยาสูบของญี่ปุ่นเช่นกันครับ โดยนาย David Sweanor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้กล่าวว่า “หากเราสามารถลดการสูบบุหรี่มวนลงได้ เราก็จะสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่รวมถึงการตายลงได้เช่นกัน”

ญี่ปุ่นแห่ใช้ Heated Tobacco ที่ปลอดภัยกว่า เลิกบุหรี่แล้ว 3 ล้านคน

และตอนนี้ในญี่ปุ่นเองมีคนเลิกบุหรี่ได้แล้วด้วย IQOS และบุหรี่ไฟฟ้าอื่นๆ กว่า 3 ล้านคนเลยทีเดียว

อ่านบทความฉบับเต็ม

https://www.huffingtonpost.com/entry/us-fda-can-learn-from-japan-how-to-reduce-smoking_us_5a395a92e4b0c12e6337b182

ญี่ปุ่นแห่ใช้ Heated Tobacco ที่ปลอดภัยกว่า เลิกบุหรี่แล้ว 3 ล้านคน

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 3.7]