Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

โรงพยาบาลสองแห่งเปิดร้านค้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยผู้ป่วยและลูกค้าเลิกบุหรี่

โรงพยาบาลสองแห่งเปิดร้านค้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยผู้ป่วยและลูกค้าเลิกบุหรี่

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]