Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

FDA เปิดตัวเว็บไซต์ให้ความรู้เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (CTP) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศเปิดเว็บไซต์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันและการศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า (Vaping Prevention and Education Resource Center)

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และสื่อการสอนที่ ผู้สอนสามารถใช้เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจผลด้านลบที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและการติดนิโคติน

“ศูนย์ให้ความรู้ใหม่นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สร้างสรรค์มาให้เหมาะสมกับช่วงอายุที่แตกต่าง และมีการประยุกต์ข้ามสาขาวิชาเพื่อให้ผู้สอนได้พัฒนาหลักสูตรและเริ่มต้นการพูดคุยอย่างเปิดเผยกับเยาวชนเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า” FDA กล่าวในแถลงการณ์ “ความพยายามนี้เป็นการต่อยอดจากงานก่อนหน้าของ FDA กับ Scholastic สื่อการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นผ่านการทำงานร่วมกันนี้สามารถค้นพบได้ในเว็บไซต์”

นอกจากเนื้อหาที่ออกแบบมาสำหรับผู้สอนแล้ว CTP ยังพัฒนาสื่อการสอนสำหรับผู้ปกครองและวัยรุ่นด้วย เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปปรับใช้กับผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ง่าย

– ผู้สอนจะพบกับ แผนการสอน สื่อการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม อินโฟกราฟิก วิดีโอที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาสูบ และเคล็ดลับวิธีการสอนวัยรุ่นเกี่ยวกับอันตรายของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
– ผู้ปกครองจะพบกับ เอกสารข้อเท็จจริง วิดีโอ และสื่อต่างๆ ที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจและจดจำเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อพูดคุยกับลูกๆ และสามารถพูดคุยกันได้อย่างสม่ำเสมอ
– นักเรียนจะพบกับ เรื่องราวในชีวิตจริงและเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพวกเขา เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจการใช้บุหรี่ไฟฟ้า การติดนิโคติน ข้อมูลที่มักถูกเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า และวิธีปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า

การเปิดตัวศูนย์ให้ความรู้นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ FDA ในการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า ย้ำเตือนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดผลเสียต่อผู้ใช้งานมากขึ้น และจะมีการอัปเดตแหล่งความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยสื่อการสอนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้มากขึ้น

ที่มา: https://vaporvoice.net/2022/09/22/fda-launches-vaping-education-resource-center/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]