Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ข้อมูลเรื่องการสูบบุหรี่กับ COVID -19

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากผู้ที่สูบบุหรี่เองสามารถพัฒนาเป็นโรคทางปอด อย่าง COPD

และโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ และอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ COVID 19 สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเอง

ยังไม่เห็นหลักฐานในการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID หรือ การทำให้อาการจากการติดเชื้อรุนแรงมากขึ้น

เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีน้ำมันดินและสารพิษหลายอย่างที่น้อยกว่าบุหรี่ อย่างไรก็ตาม การหยุดสูบบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]