Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ … แต่ออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ใช้

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ ... แต่ออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ใช้

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ … แต่ออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ใช้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]