Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

เรื่องของการเลิกบุหรี่ ในงานประชุม ACC/WCC 2020 ที่ผ่านมา : บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่

ผลวิจัยพบ บุหรี่ไฟฟ้า มีสารก่อมะเร็งน้อยกว่าบุหรี่มวน

จากการศึกษาของ Mark J. Eisenberg และทีม เรื่อง E3 Trial: E-Cigarettes Plus Counseling More Effective Than Counseling Alone in Smoking Cessation ที่ได้บรรยายใน ACC 2020 โดยการศึกษานี้ได้วัดผลการเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่จำนวน 376 ที่สูบบุหรี่มาแล้วโดยเฉลี่ย 35 ปี จำนวนบุหรี่ที่สูบ 21 มวนต่อวัน

โดยใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นิโคติน และแบบไม่มีนิโคติน ร่วมกับการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ เทียบกับการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่เพียงอย่างเดียว โดยติดตามการเลิกบุหรี่ใน 12 สัปดาห์ พบว่า การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แบบมีนิโคตินช่วยให้เลิกบุหรี่ได้มากกว่าการให้คำปรึกษาเพียงอย่างเดียว 12.8%

ส่วนกลุ่มที่ได้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีนิโคตินจะมีแนวโน้มที่จะเลิกบุหรี่มากกว่ากลุ่มให้คำปรึกษา 8.2% ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนัก การค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นิโคตินมีประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาจะยังคงรวบรวมข้อมูลเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อประเมินว่าผลกระทบเหล่านี้จะคงอยู่ตลอดหรือไม่

การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้คำปรึกษาเพียงอย่างเดียว แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเลิกสูบบุหรี่ การศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาวควรจะต้องมี และการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการเลิกสูบบุหรี่

ผลวิจัยพบ บุหรี่ไฟฟ้า มีสารก่อมะเร็งน้อยกว่าบุหรี่มวน

ผลออกมาปรากฏว่า
กลุ่มที่ทำพฤติกรรมบำบัดอย่างเดียวสามารถเลิกได้ 9% ถือว่าใกล้เคียงกับตัวเลขที่คาดไว้คือ 10%

กลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าไร้นิโคติน เลิกได้ 17.3% ทำได้ดีกว่าปรับพฤติกรรมอย่างเดียวแต่ยังแตกต่างกันไม่พอ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ RR 1.9 (1.0-3.8) และหากเลิกไม่ได้ จะสามารถทอนปริมาณบุหรี่เผาไหม้ลง 45.1 %

กลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน เลิกได้ 21.9% ทำได้ดีที่สุด โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากแค่ปรับพฤติกรรมอย่างเดียว RR 2.4 (1.8-4.6) และหากเลิกไม่ได้จะทอนปริมาณบุหรี่เผาไหม้ไป 61% (แสดงว่ายังมีคนใช้คู่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่เผาไหม้)

ข้อเด่นของการศึกษานี้คือ คนที่อยู่ร่วมการศึกษาจนจบการศึกษา มีการติดตามวัดผลตามที่กำหนด เรียกว่าสัดส่วนที่มากระดับ 90% ต่างจากงานวิจัยเลิกบุหรี่อื่น ๆ ที่มักจะมีคนหลุดจากการศึกษา 40-60% ข้อด้อยที่สำคัญนอกจากการเปลี่ยนข้อกำหนดการศึกษากลางคัน ที่ทำให้ power ของการศึกษาลดลงมาก ยังต้องรอการวิเคราะห์เรื่องผลข้างเคียง และผลสรุปสุดท้ายอีกครั้ง รวมทั้งข้อมูลนี้ยังปริมาณน้อยเกินไป การศึกษาเล็กเกินไปที่จะนำมาใช้ได้จริง

โลกยังคงหาวิธีที่จะมาหยุดการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง วิธีที่ดีและทรงประสิทธืิภาพมากคือการควบคุมจิตใจตัวเอง แต่ก็เป็นวิธีที่ยากที่สุดเช่นกัน

ดังคำกล่าวในตำราพิชัยสงครามว่า “ไม่เห็นน้ำอย่าตัดกระบอก โควิดงานงอก เลยอดแห่แชมป์”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]