Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

วันงดสูบบุหรี่โลกสำคัญอย่างไร?

ที่มา : https://nationaltoday.com/world-no-tobacco-day/

ในแต่ละปี องค์การอนามัยโลก (WHO) จะจัดให้มีวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม เป้าหมาย ขององค์การคือการเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาสูบและวิธีที่เราจะทำให้โลกปลอดยาสูบ ในทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบประมาณ 6 ล้านคน และตัวเลขดังกล่าว คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านคนภายในปี 2030 อย่างไรก็ดีไม่ได้หมายความว่าตัวเลขนี้จะเกิดขึ้นจริง วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดเชื้อลงหนึ่งในสาม โรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบอยู่ในรายชื่อดังกล่าว หากเราบรรลุเป้าหมาย ปี 2030 จะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง ไม่เพียงแค่เพื่อสุขภาพของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระเป๋าสตางค์ของเราด้วย ผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยเสียเงินค่าบุหรี่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ต่อปี ลองนึกภาพวันหยุดพักผ่อนดี ๆ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้ ด้วยเงินจำนวนนั้น เรามาใช้วันงดสูบบุหรี่โลกเป็นจุดเริ่มต้นเพื่ออนาคตที่ปลอดบุหรี่กันเถอะ!

ไทม์ไลน์วันงดสูบบุหรี่โลก

1960 – คำเตือนด้านสุขภาพปรากฏเป็นครั้งแรกบนบรรจุภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ของสหรัฐอเมริกา

1987 – องค์การอนามัยโลกกำหนดวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาสูบ

1988 – ผ่านมติ WHA42.19 โดยกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมเป็นวันเฉลิมฉลองวันงดสูบบุหรี่โลก

2003 – องค์การอนามัยโลกนำกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบมาใช้ ซึ่งส่งเสริมความตระหนักใน การต่อต้านการสูบบุหรี่ด้วยการใช้ฉลาก

วิธีการปฏิบัติตามวันงดสูบบุหรี่โลก

1. นับจำนวนบุหรี่ที่คุณสูบ

คุณอาจยังไม่พร้อมที่จะเลิกและคงไม่มีใครกล่าวโทษคุณ เพราะมันเลิกยาก แต่คุณสามารถเริ่มวางรากฐานในการเลิกบุหรี่ของคุณได้โดยการนับจำนวนบุหรี่ที่คุณสูบในหนึ่งวัน คุณจะเริ่มคิดมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและจำนวนเงินที่คุณใช้ซื้อยาสูบ เมื่อคุณพร้อมที่จะลงมือ มีหนังสือพัฒนาตัวเองมากมายที่จะนำพาคุณผ่านช่วงที่ยากลำบากในตอนแรก คุณทำได้!

2. ให้ความรู้แก่เยาวชน

ดังที่กล่าวกันว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเลิกบุหรี่คืออย่าเริ่มสูบตั้งแต่ต้น ดังนั้นพยายามส่งเสริมให้เยาวชนรอบตัวคุณหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไว้ดีกว่า อาจมีการเดินขบวนหรือการเดินรณรงค์แบบสาธารณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน บางทีคุณอาจออกแบบโปสเตอร์เจ๋ง ๆ เพื่อช่วยโปรโมท หรือแม้แต่ จัดประกวดเพื่อดูว่าใครสามารถจัดทำโปสเตอร์ต่อต้านการสูบบุหรี่ที่ดีที่สุดได้ วัยรุ่นอาจจะซุกซนเล็กน้อย ดังนั้นคุณต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ “เหมาะสม” ก่อนที่พวกเขาจะเผยออกมาทีหลังแล้วทำให้คุณตกใจ

3. สนับสนุนกฎหมายฉลากเตือน

ฉลากเตือนบนกล่องบุหรี่ช่วยยับยั้งไม่ให้คนสูบบุหรี่ ร่วมส่งคำร้องเพื่อสนับสนุนกฎหมายเหล่านี้ เพื่อให้แนวโน้มนี้ยังได้รับแรงผลักดันต่อไป นอกจากนี้เรายังสามารถใช้มาตรการการสนับสนุนเพิ่มเติม ในกฎหมายบรรจุภัณฑ์แบบธรรมดาได้อีกด้วย กฎหมายเหล่านี้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับโลโก้และสี ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งทำให้ขายได้ยากขึ้น คุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถตัดสินหนังสือ จากหน้าปกได้ ทว่าผู้คนนั้นตัดสินผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์อย่างแน่นอน หากฉลากดูจืดชืด เรามีก็มัก จะไม่จ่ายเงินให้ซื้อมัน และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องตื้น ๆ ไปเสียทีเดียว เพราะยาสูบก็ใช่ว่าจะมีอะไรดีอยู่ภายใน

เหตุใดวันงดสูบบุหรี่โลกจึงมีความสำคัญ?

ก. แสดงให้เราเห็นว่าอุตสาหกรรมยาสูบก่อให้เกิดความยากจนได้อย่างไร

ประมาณ 80% ของการเสียชีวิตเนื่องจากยาสูบเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือประชาชนที่ยากจนที่สุดคือผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุด เนื่องจากบุหรี่นั้นเสพติด

เงินที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษา อาหารหรือการดูแลสุขภาพจึงไปอยู่ที่ยาสูบ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลผลิตที่ลดลงและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้น ไม่ได้ก่อให้เกิดภาพของรายได้ที่สวยงาม นี่จึงเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการทำให้ผู้ด้อยโอกาสนั้นยากจนต่อไป

ข. เตือนเราให้ทราบถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสอง

ควันบุหรี่มือสองทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 600,000 คนต่อปี เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ประมาณ 28% ของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเด็ก แต่เมื่อพิจารณาว่าเด็กเกือบ 50% สูดอากาศที่มีควันในที่สาธารณะ ก็ถือว่าเราโชคดีที่อัตรานี้ไม่สูงไปกว่านี้ ในหลายเมืองและหลายรัฐมีการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอยู่แล้ว แต่จะต้องอาศัยการทำงานที่หนักขึ้นเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกัน นี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่คุณสามารถสนับสนุนความเห็นของกระแสหลักได้โดยไม่เสียคะแนนความเท่ของคุณไป

ค. แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยาสูบสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

การปลูกยาสูบต้องใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยจำนวนมาก องค์ประกอบที่เป็นพิษเหล่านี้บางส่วนสามารถซึมเข้าไปในแหล่งน้ำได้ แต่ความเสียหายไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น กระบวนการผลิตทำให้เกิดขยะมากกว่า 2 ล้านตัน และใช้พื้นที่ 4.3 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งคาดว่าก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าระหว่าง 2% ถึง 4% ในโลก ถ้าคุณชอบสูดอากาศ การอนุรักษ์ป่าไม้ของเราให้ได้มากที่สุดก็น่าจะคุ้ม และหากมีไร่ยาสูบที่น้อยลงสักสองสามแห่งก็อาจจะช่วยได้

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]