Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

มหาวิทยาลัยในแคนาดา เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่า 10 ล้านดอลลาร์

Shanghai, China - Nov 16, 2020: Relx retail store in downtown shopping mall. Relx's China's largest e-cigarette brand. Business and financial concept editorial photo. RELX offers vape pens and pods

 

มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในหลายสถาบันจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินอื่น ๆ ที่มีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์

 

มหาวิทยาลัยกล่าวว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาในระยะเวลา 5 ปีซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา แนวทางการกำกับดูแลบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินในกลุ่มเยาวชนและผู้ใหญ่ ในเจ็ดประเทศนั้นจะคำนึงถึงผลกระทบทางพฤติกรรมและสุขภาพในระยะยาวเป็นหลัก

 

ศาสตราจารย์ David Hammond ผู้นำการศึกษาเยาวชนในพื้นที่กล่าวว่า “การทำความเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในหมู่เยาวชนและผู้ใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจว่านโยบายใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดการใช้ยาสูบและควบคุมการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน”

 

มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู กล่าวว่าตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบมีการขยายตัวที่รวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการมาถึงของของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดั่งเดิมอย่างบุหรี่และซิการ์

 

นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าประเทศต่าง ๆ ได้ใช้วิธีที่หลากหลายในการดูแลตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยในรัฐบาลบางแห่งถึงขั้นสนับสนุนให้ผู้ที่ประสบปัญหาในการเลิกบุหรี่ได้เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่น ๆ ที่ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัยรุ่นนั้นเสพติดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

 

ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจาก Waterloo Geoffrey Fong เป็นหนึ่งในผู้นำของการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์นิโคตินใน สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

 

Fong กล่าวว่า “จนถึงในปัจจุบัน โดยส่วนมากจะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินใหม่ ๆอยู่ตลอด โดยโครงการนี้ช่วยให้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมในอนาคตของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการบังคับใช้ในหลายประเทศและมี

ศักยภาพสูงในการให้ข้อมูลซึ่งอ้างอิงจากหลักฐานของการวิจัยสำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนิโคติน”

 

Hammond ศาสตราจารย์และประธานวิจัยด้านสาธารณสุขของ School of Public Health Science at Waterloo จะนำผลสำรวจของเยาวชนในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นทั้งที่เคยสูบเป็นประจำอยู่แล้วและผู้ที่ไม่เคยสูบ

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]