Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสน้อยลงที่จะกลับไปสูบบุหรี่มวน

ผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสน้อยลงที่จะกลับไปสูบบุหรี่มวน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]