Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

รัฐสภาสหราชอาณาจักร ท้าทายจุดยืนในการต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าขององค์การอนามัยโลก (WHO)

Cleveleys, Blackpool, Lancashire / United Kingdom - 7 March 2020: The street market in Cleveleys near blackpool with people stood around stalls

หากพูดถึงประเทศที่สนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า หนึ่งในนั้นต้องมี “ สหราชอาณาจักร ” กลุ่มประเทศที่ใหญ่ที่สุดและโดดเด่นที่สุดในเรื่องการสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าในฐานะเครื่องมือลดอันตราย แต่ที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรกลับไม่เคยมีการกดดันให้องค์การอนามัยโลก (WHO) เปลี่ยนจุดยืนเรื่องการสั่งห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเลย แต่ล่าสุด กลุ่มรัฐสภาแบบรวมทุกพรรค (APPG) ว่าด้วยการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกพรรคจากทั้งสองสภาของรัฐสภาอังกฤษ ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษและหน่วยงานด้านสุขภาพท้าทายจุดยืนขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในการประชุมสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่กำลังจะมีขึ้น

ข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ APPG ได้พิจารณากรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ ( FCTC ) ที่เป็นสนธิสัญญาระหว่าง 182 ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้ออกมาตอบโต้ท่าทีของ WHO ที่ “สนับสนุนและชื่นชมการสั่งห้ามบุหรี่ไฟฟ้า”

 

โดยเป้าหมายนโยบายของ FCTC และการดำเนินการควบคุมยาสูบอื่น ๆ ของ WHO ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากองค์กรไม่หวังผลกำไร เช่น โครงการรณรงค์เพื่อเด็กปลอดบุหรี่และเดอะยูเนียน ซึ่งดำเนินการวิ่งเต้นและต่อต้านงานด้านนโยบายในระดับนานาชาติ โดยได้รับทุนจากไมเคิล บลูมเบิร์ก มหาเศรษฐีชาวอเมริกันและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก

บลูมเบิร์กเป็นผู้สนับสนุนความพยายามในการต่อต้านยาสูบรายใหญ่ที่สุดในโลกและงบประมาณจากมูลนิธินี้ได้ปูทางไปสู่การเรียกร้องนโยบายการสั่งห้ามที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หน่วยงานควบคุมยาสูบและสาธารณสุขทั้งหมดที่ได้รับทุนจากมูลนิธิบลูมเบิร์กล้วนเห็นด้วยกับสั่งห้ามและการจำกัดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMIC) และในปี 2016 บลูมเบิร์กได้รับเลือกให้เป็น “ทูตระดับโลกสำหรับโรคไม่ติดต่อ (NCD) และการบาดเจ็บประจำองค์การอนามัยโลก” ซึ่งเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นแนวร่วมกับ WHO

แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคงมีจุดยืนในการสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหลัก โดยสนับสนุนให้ผู้ที่สูบบุหรี่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกและลดอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่แบบเผาไหม้ โดยในปี 2015 สาธารณสุขอังกฤษ(Public Health England) ได้ประกาศว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้น “ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ถึง 95 เปอร์เซ็นต์” ซึ่งเป็นจุดยืนที่ PHE ยังคงยืนยันในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เรื่อยมา

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]