Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ภาษีบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

Top view of e-cigarette vaping kit and wooden cube with TAX written on it

จิม แมคโดนัลด์ 23 เมษายน 2564

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมและมีผู้จำนวนใช้เพิ่มมากขึ้น จึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ต้องการรายได้จากเก็บภาษี เนื่องจากผู้สูบบุหรี่และอดีตผู้เคยสูบบุหรี่มีแนวโน้มจะเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่บุหรี่ไฟฟ้าด้วย ดังนั้นหน่วยงานด้านภาษีจึงถือว่าเงินที่ผู้บริโภคจ่ายกับบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นเงินที่ไม่ได้ถูกจ่ายให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบดั้งเดิม เช่น บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ ที่เคยเป็นเป็นแหล่งอุดหนุนภาษีและรายได้รัฐบาลมานานหลายทศวรรษแล้ว

อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาอีลิควิดนั้นควรที่จะถูกเรียกเก็บภาษีเช่นเดียวกับยาสูบหรือไม่แทบจะไม่ใช่ประเด็นสำหรับรัฐบาลสหรัฐเลยเพราะรัฐเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้สูบบุหรีลดละเลิกการสูบบุหรี่ได้ และรัฐบาลจำเป็นต้องสร้างรายได้ชดเชยจากภาษียาสูบที่เสียไป เป็นที่มาของการเสนอและผ่านกฎหมายภาษีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เป็นประจำในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ แม้จะยังมีกระแสต่อต้านจากทั้งผู้สนับสนุนการลดอันตรายจากยาสูบ ตัวแทนของกลุ่มการค้าอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้า และผู้บริโภคที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ทำไมรัฐบาลถึงเก็บภาษีผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า

ภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะหรือภาษีสรรพสามิต มีขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ ตั้งแต่เพื่อหารายได้ให้หน่วยงานจัดเก็บภาษี เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่เสียภาษีและชดเชยต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การแพทย์และโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การที่รัฐเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อไม่ให้เกิดการดื่มมากเกินไป หรือการเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาถนน

ส่วนผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นเป็นเป้าหมายของภาษีสรรพสามิตมาอย่างยาวนาน เนื่องจากอันตรายของการสูบบุหรี่ ที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อสังคมโดยรวม เช่น การรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูบบุหรี่ ผู้เสนอภาษียาสูบเสนอว่าผู้บริโภคยาสูบควรจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนี้ บางครั้งภาษีสรรพสามิตสำหรับสุราหรือยาสูบได้ถูกเรียกว่าภาษีบาป

เนื่องจากถือเป็นการลงโทษพฤติกรรมของผู้ดื่มและผู้สูบบุหรี่ด้วย และในทางทฤษฎีภาษีเหล่านี้ ยังช่วยโน้มน้าวให้คนบาปเลิกจากวิถีบาปของตน

แต่เนื่องจากรัฐบาลต้องพึ่งพารายได้จากภาษี การลดลงของอัตราการสูบบุหรี่จึงทำให้เงินรายได้มีไม่เพียงพอและจะต้องทดแทนจากแหล่งรายได้อื่น มิฉะนั้นรัฐบาลต้องลดการใช้จ่าย สำหรับรัฐบาลส่วนใหญ่แล้ว ภาษีบุหรี่เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ และมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต เพิ่มเติมจากภาษีการขายมาตรฐานที่ประเมินสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่

ภาษีบุหรี่ไฟฟ้ามีวิธีการทำงานอย่างไร

ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จ่ายภาษีการขายผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ตนซื้อให้แก่รัฐ และในบางครั้งก็จ่ายให้หน่วยงานท้องถิ่น ดังนั้นรัฐบาลจึงได้รับประโยชน์จากการขายบุหรี่ไฟฟ้าก่อนที่จะมีการ เพิ่มภาษีสรรพสามิตเสียอีก โดยปกติภาษีการขายจะประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ หรือในอีกหลายประเทศผู้บริโภคจะต้องจ่าย “ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)” ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับภาษีการขาย ส่วนภาษีสรรพสามิตนั้นจะมีรูปแบบพื้นฐานอยู่สองประเภท

รูปแบบหนึ่งของภาษีบุหรี่ไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุดคือการประเมินจากราคาค้าปลีก ภาษีบางรายการครอบคลุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด (เช่น ภาษี 20% ของรัฐนิวยอร์ก) และภาษีอื่น ๆ มีเป้าหมายที่น้ำยาอีลิควิดเท่านั้น โดยมักจะมีการเรียกเก็บภาษีจากการขายน้ำยาอีลิควิดที่มีนิโคตินเท่านั้น

ภาษีการขายส่งจะเรียกเก็บจากผู้ค้าส่ง (โดยปกติคือผู้จัดจำหน่าย) ที่ขายสินค้าให้กับธุรกิจที่จะขายต่อ ณ ร้านค้าปลีกในรัฐ โดยปกติแล้วภาษีจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายส่ง (ต้นทุน) โดยอาจประเมินจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดหรือเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน แม้ว่าจะไม่มีการเก็บภาษีค้าส่งจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ แต่ปกติแล้วต้นทุนของภาษีจะรวมอยู่ในราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ภาษีบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯ

ในขณะนี้ไม่มีการเรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าจากรัฐบาลกลางในร่างกฎหมายของสหรัฐฯ ที่นำมาใช้ในสภาคองเกรสเพื่อเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีร่างฉบับใดที่ได้รับแรงผลักดันเพื่อให้มีการผ่านร่างกฎหมาย

ภาษีบุหรี่ไฟฟ้าในรัฐ ดินแดนและเขตเทศบาลของสหรัฐอเมริกา

ก่อนปี 2562 มีเพียงเก้ารัฐรวมถึงเขตปกครองพิเศษโคลัมเบียที่จัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า จากนั้นก็มีจำนวนรัฐที่มีการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562

จากข่าวที่ทำให้สังคมตื่นตระหนกอย่างบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อจูลและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่น ที่ออกข่าวพาดหัวเกือบทุกวันนานเป็นปี ทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องเร่งทำบางอย่างเพื่อ “หยุดยั้งการแพร่ระบาด”

จนมาถึงต้นปี 2564 รัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกามีการเรียกเก็บภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า มากถึง 29 รัฐ รวมถึงเมืองและมณฑลบางแห่ง, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียและเปอร์โตริโก้ด้วย

อะแลสกา

แม้ว่าอะแลสกาจะไม่มีภาษีรัฐ แต่บางเขตเทศบาลนั้นมีการเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยตนเอง:

· เขตจูโน เขตอาร์กติกตะวันตกเฉียงเหนือ เขตปีเตอร์สเบิร์ก มีอัตราภาษีค้าส่งผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินในอัตราเดียวกันคือ 45%

· เขตแอนเคอเรจได้ผ่านร่างกฎหมายภาษีค้าส่งในอัตรา 55% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในนวันที่ 1 มกราคม 2564

· เขตมาทานัสกา-ซูซิตนามีภาษีค้าส่งในอัตรา 55%

แคลิฟอร์เนีย

มีการกำหนดภาษีในรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับ “ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ” เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการภาษีของรัฐ (Board of Equalization) ซึ่งสะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของภาษีทั้งหมดที่ประเมินจากบุหรี่ จากเดิมที่คิดในอัตรา 27% ของราคาขายส่ง แต่หลังจากญัตติ 56 เพิ่มภาษีบุหรี่จาก 0.87 ดอลลาร์เป็น 2.87 ดอลลาร์ต่อซอง ภาษี บุหรี่ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินทั้งหมดมีอัตราภาษีอยู่ที่ 56.93% ของราคาขายส่ง

โคโลราโด

ในปี 2563 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในโคโลราโดลงคะแนนยอมรับการขึ้นภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคติน รวมถึงน้ำยาอีลิควิดบรรจุขวด ส่งผลให้มีการกำหนดภาษีรัฐโคโลราโดสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ โดยภาษีจะมีผลจัดเก็บในอัตรา 30% (ของราคาปลีกของผู้ผลิต) ในวันที่ 1 มกราคม 2564 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 35% ในปี 2565,

50% ในปี 2566, 56% ในปี 2567 และ 62% ในปี 2570 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกำหนดว่า เป็นผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงโดย FDA จะเสียภาษีน้อยลง 50%

คอนเนตทิคัต

รัฐนี้มีภาษีสองชั้น โดยประเมินที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดในผลิตภัณฑ์ระบบปิด (พ็อด ตลับบรรจุ ผลิตภัณฑ์เหมือนซิการ์) และภาษีค้าส่ง 10% สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบเปิด ได้แก่ น้ำยาอีลิควิดแบบบรรจุขวดและอุปกรณ์

เดลาแวร์

มีการเก็บภาษี 0.05 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย

เมืองหลวงของประเทศได้จัดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในประเภท “ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ” และประเมินภาษีจากราคาขายส่งตามอัตราที่จัดทำดัชนีเป็นราคาขายส่งของบุหรี่ สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 กำหนดภาษีไว้ที่ 91% ของราคาขายส่งสำหรับอุปกรณ์และน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

จอร์เจีย

มีการเก็บภาษี 0.05 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดในผลิตภัณฑ์ระบบปิด (พ็อด ตลับบรรจุ ผลิตภัณฑ์เหมือนซิการ์) และภาษีค้าส่ง 7% สำหรับอุปกรณ์ระบบเปิดและน้ำยาอีลิควิดแบบบรรจุขวด

อิลลินอยส์

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 15% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากภาษีทั่วทั้งรัฐแล้วทั้ง คุกเคาน์ตี้และเมืองชิคาโก (ซึ่งอยู่ในคุกเคาน์ตี้) ยังมีภาษีบุหรี่ไฟฟ้าของตัวเองด้วย:

ชิคาโก

ประเมินภาษีขวดละ 0.80 ดอลลาร์สำหรับน้ำยาชนิดมีนิโคตินรวมถึงอัตรา 0.55 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตร (ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในชิคาโกต้องจ่ายภาษี 0.20 ดอลลาร์ของคุกเคาน์ตี้ด้วย) เนื่องจากภาษีที่มากเกินไป ร้านบุหรี่ไฟฟ้าหลายแห่งในชิคาโกจึงขายน้ำยาอีลิควิดชนิดไม่มีนิโคติน และขายน้ำยานิโคตินแบบนำไปเติมเอง (DIY) เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีต่อมิลลิลิตรที่สูงมากสำหรับขวดบรรจุที่ใหญ่ขึ้น

คุกเคาน์ตี้

จัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินในอัตรา 0.20 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตร

อินเดียนา

รัฐอินเดียนารวมภาษีบุหรี่ไฟฟ้าสองชั้นไว้ในร่างกฎหมายงบประมาณในปี 2564

ซึ่งภาษีใหม่นี้จะคิดเป็น 25% ของต้นทุนการค้าส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบปิด เช่นพ็อดที่เติมน้ำยาไว้แล้ว และภาษี 15% ในการค้าปลีก (ภาษีการขาย) สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบเปิด เช่น น้ำยาบรรจุขวด โดยภาษีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

แคนซัส

มีการเก็บภาษี 0.05 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท ไม่ว่าจะมีหรือไม่นิโคตินก็ตาม

เคนทักกี

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 15% สำหรับน้ำยาอีลิควิดแบบบรรจุขวดและอุปกรณ์ระบบเปิด และ ภาษี 1.50 ดอลลาร์ต่อหน่วยสำหรับพ็อดและตลับบรรจุที่เติมไว้แล้ว

ลุยเซียนา

มีการเก็บภาษี 0.05 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

เมน

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 43% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท

แมริแลนด์

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐแมริแลนด์ได้ผ่านร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีการขาย 6% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิดทั้งหมด (รวมถึงน้ำยาอีลิควิด) และภาษี 60% สำหรับน้ำยาอีลิควิดในภาชนะบรรจุที่มี ความจุต่ำกว่า 5 มิลลิลิตร (พ็อด ตลับบรรจุ น้ำยาแบบใช้แล้วทิ้ง) โดยอัตราภาษีนี้จะมีผลใช้ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มเติมจากภาษีของรัฐ

มอนต์โกเมอรีเคาน์ตี้

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 30% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ที่จำหน่ายโดยไม่มีน้ำยา

แมสซาชูเซตส์

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 75% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท และกฎหมายกำหนดให้ผู้บริโภคต้องแสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าของตนได้รับการจัดเก็บภาษีแล้วมิฉะนั้นอาจถูกยึดและปรับ 5,000 ดอลลาร์ ในความผิดครั้งแรก และปรับ 25,000 ดอลลาร์สำหรับความผิดครั้งถัดไป

มินนิโซตา

ในปี 2554 มินนิโซตาเป็นรัฐแรกที่เรียกเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเดิมภาษีอยู่ที่ 70% ของราคาค้าส่ง แต่ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 95% ของราคาค้าส่งของ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีนิโคติน (ผลิตภัณฑ์เหมือนซิการ์ พ็อด น้ำยาบรรจุขวด) และขนส่งเข้าและออกนอกรัฐ อย่างไรก็ตามน้ำยาอีลิควิดบรรจุขวดที่ผลิตในมินนิโซตาจะเสียภาษีเฉพาะชนิดมีนิโคตินเท่านั้น

เนแบรสกา

รัฐนี้ไม่มีภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ยกเว้นเมืองอย่าง โอมาฮาได้รวมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าไว้ในภาษียาสูบ 3% ของเมืองตั้งแต่ปี 2562

เนวาดา

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 30% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท

นิวแฮมป์เชียร์

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 8% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าระบบเปิด และ 0.30 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบปิด (พ็อด ตลับบรรจุ ผลิตภัณฑ์เหมือนซิการ์)

นิวเจอร์ซี

รัฐนิวเจอร์ซีย์เก็บภาษีน้ำยาอีลิควิดที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พ็อดและตลับบรรจุ และเก็บภาษีน้ำยาอีลิควิดแบบบรรจุขวด 10% ของราคาขายปลีก และเก็บภาษีค้าส่งอุปกรณ์ในอัตรา 30% มีการลงมติในเดือนมกราคม 2563 โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้เพิ่มภาษีน้ำยาอีลิควิด แบบสองชั้นเป็นสองเท่าแต่กฎหมายใหม่ถูกคัดค้านโดยผู้ว่าการฟิล เมอร์ฟีย์

นิวเม็กซิโก

นิวเม็กซิโกจัดเก็บภาษีน้ำยาอีลิควิดแบบ 2 ชั้น ได้แก่ ภาษีค้าส่ง 12.5% สำหรับน้ำยาบรรจุขวด และภาษี 0.50 ดอลลาร์สำหรับแต่ละพ็อด ตลับบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์เหมือนซิการ์ที่มีความจุต่ำกว่า 5 มิลลิลิตร

นิวยอร์ก

มีการเก็บภาษีค้าปลีก 20% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท

นอร์ทแคโรไลนา

มีการเก็บภาษี 0.05 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

โอไฮโอ

มีการเก็บภาษี 0.10 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

โอเรกอน

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 65% สำหรับ “ระบบบริโภคนิโคตินแบบสูดดม” ทุกประเภท รวมถึงตัวเครื่องและ “ส่วนประกอบ” (ซึ่งรวมถึงน้ำยาอีลิควิด) ภาษียังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (HTP) เช่น IQOS แต่ยกเว้นผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดที่จำหน่ายในร้านขายกัญชาที่ได้รับอนุญาต

เพนซิลเวเนีย

แต่เดิมเพนซิลเวเนียได้ประเมินภาษีค้าส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภทที่อัตรา 40% แต่ศาลมีคำตัดสินในปี 2561 ให้กำหนดภาษีเฉพาะกับน้ำยาอีลิควิดและอุปกรณ์ที่มีน้ำยาอีลิควิดเท่านั้น ภาษีบุหรี่ไฟฟ้าเพนซิลเวเนียทำให้กิจการขนาดเล็กมากกว่า 100 แห่งในรัฐต้องปิดตัวลงในช่วงปีแรกหลังจากที่กฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติ

เปอร์โตริโก้

มีการเก็บภาษี 0.05 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดและภาษี $3.00 ต่อสำหรับบุหรีไฟฟ้าแต่ละเครื่อง

ยูทาห์

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 56% สำหรับน้ำยาอีลิควิดและอุปกรณ์ที่เติมน้ำยาไว้แล้ว

เวอร์มอนต์

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 92% สำหรับน้ำยาอีลิควิดและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการเก็บภาษีในอัตราที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับรัฐอื่น

เวอร์จิเนีย

มีการเก็บภาษี 0.066 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

รัฐวอชิงตัน

รัฐผ่านร่างกฎหมายขึ้นภาษีค้าปลีก 2 ชั้นสำหรับน้ำยาอีลิควิดในปี 2562 โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ 0.27 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่มี และไม่มีนิโคติน ภายในพ็อดและตลับบรรจุที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มล. และเก็บภาษี 0.09 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในภาชนะบรรจุที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 มล.

เวสต์เวอร์จิเนีย

มีการเก็บภาษี $0.075 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีนิโคตินก็ตาม

วิสคอนซิน

มีการเก็บภาษี 0.05 ดอลลาร์ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดในผลิตภัณฑ์ระบบปิด (พ็อด ตลับบรรจุ ผลิตภัณฑ์เหมือนซิการ์) เท่านั้น ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีนิโคตินก็ตาม

ไวโอมิง

มีการเก็บภาษีค้าส่ง 15% สำหรับผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเภท

ภาษีบุหรี่ไฟฟ้าทั่วโลก

เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา สมาชิกสภานิติบัญญัติหลายประเทศทั่วโลกยังไม่เข้าใจผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแท้จริง ฝ่ายนิติบัญญัติมองว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นเป็นภัยคุกคามต่อรายได้จากภาษีบุหรี่ (ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น) ดังนั้นพวกเขาจึงมีแรงผลักดันให้เรียกเก็บภาษีแพง ๆ เข้าไว้เพื่อหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมา

ภาษีบุหรี่ไฟฟ้าในต่างประเทศ

แอลเบเนีย

มีการเก็บภาษี 10 เลก (0.091 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

อาเซอร์ไบจาน

มีการเก็บภาษี 20 มานัต (11.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อลิตร (ราว 0.01 ดอลลาร์ต่อต่อมิลลิลิตร) สำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

บาห์เรน

มีการเก็บภาษี 100% ของราคาก่อนหักภาษีสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน นั่นเท่ากับ 50% ของราคาขายปลีก โดยวัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีในบาห์เรนนั้นไม่ชัดเจน เนื่องจากมีการห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศ

โครเอเชีย

แม้ว่าโครเอเชียจะระบุการจัดเก็บภาษีน้ำยาอีลิควิดในบัญชี แต่ในปัจจุบันถูกกำหนดไว้ที่ 0%

ไซปรัส

มีการเก็บภาษี 0.12 ยูโร (0.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

เดนมาร์ก

รัฐสภาเดนมาร์กได้ผ่านร่างกฎหมายจัดเก็บภาษี 2.00 โครนเดนมาร์ก (0.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 ผู้สนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลักการลดอันตรายกำลังต่อสู้ให้มีการยกเลิกกฎหมายดังกล่าว

เอสโตเนีย

ในปี 2561 เอสโตเนียกำหนดภาษีสรรพสามิต 0.20 ยูโร (0.24 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท ในเดือนธันวาคมปี 2563 ริงิโคกู (รัฐสภา) ได้ระงับการเก็บภาษีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติตลาดมืดขนาดใหญ่ที่เติบโตขึ้นจากภาษีที่สูงเกินไป (และการแบนผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติต่างๆ) กลุ่มผู้บริโภคนิโคติน NNA Smoke Free Estonia ระบุว่า“ น้ำยาอีลิควิดแบบผสมเองได้ที่ถูกส่งข้ามพรมแดนและลักลอบนำเข้าคิดเป็น 62-80% ของตลาดน้ำยาอีลิควิดในเอสโตเนียทั้งหมด”

ฟินแลนด์

มีการเก็บภาษี 0.30 ยูโร (0.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

กรีซ

มีการเก็บภาษี 0.10 ยูโร (0.11 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

ฮังการี

มีการเก็บภาษี 20 ฟอรินต์ฮังการี (0.07 US ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

อินโดนีเซีย

ภาษีในอินโดนีเซียอยู่ที่อัตรา 57% ของราคาขายปลีก และดูเหมือนว่าจะมีไว้เฉพาะสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคตินเท่านั้น (“สารสกัดและเนื้อแท้ของยาสูบ” คือถ้อยคำที่ใช้ระบุในกฎหมาย) ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ของประเทศนี้จะชอบให้ประชาชนสูบบุหรี่ต่อไป

อิตาลี

หลังจากที่ลงโทษผู้บริโภคด้วยภาษีที่ทำให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นแพงกว่าการสูบบุหรี่ถึง 2 เท่าเป็นเวลานานหลายปี รัฐสภาอิตาลีได้อนุมัติอัตราภาษีใหม่สำหรับน้ำยาอีลิควิดในช่วงปลายปี 2561 โดยภาษีใหม่นี้ต่ำกว่าเดิม 80-90% ตอนนี้ภาษีอยู่ที่ 0.08 ยูโร (0.09 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคตินและ 0.04 ยูโร (0.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีนิโคติน สำหรับผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าชาวอิตาลีที่เลือกทำน้ำยาอีลิควิดเองนั้น ส่วนประกอบเช่น โพรไพลีนไกลคอล (PG), กลีเซอรีนจากพืช (VG) และสารปรุงแต่งรสชาติไม่ต้องเสียภาษี

จอร์แดน

อุปกรณ์และน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคตินจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 200% ของมูลค่า CIF (ราคา ค่าประกันและค่าขนส่ง)

คาซัคสถาน

แม้ว่าคาซัคสถานจะมีการเก็บภาษีน้ำยาอีลิควิดในบัญชี แต่ปัจจุบันนี้ถูกกำหนดไว้ที่ 0%

เคนยา

ภาษีของเคนยาซึ่งมีผลใช้ในปี 2558 คืออัตรา 3,000 ชิลลิงเคนยา (27.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับอุปกรณ์และ 2,000 ดอลลาร์ (18.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับรีฟิล ภาษีดังกล่าวทำให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าแพงกว่าการสูบบุหรี่มาก (ภาษีบุหรี่คือ 0.50 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อซอง) และนี่อาจเป็นอัตราภาษีบุหรี่ไฟฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

คีร์กีซสถาน

มีการเก็บภาษี 1 คีร์กีซสถานซัม (0.014 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

ลัตเวีย

ภาษีแบบแปลกๆ ในลัตเวียนั้นใช้ฐานสองฐานในการคำนวณสรรพสามิตสำหรับน้ำยาอีลิควิด คือ : ภาษี 0.01 ยูโร(0.01 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตร และภาษีเพิ่มเติม (0.005 ยูโรต่อมิลลิกรัม) สำหรับน้ำหนักของนิโคตินที่ใช้

ลิทัวเนีย

มีการเก็บภาษี 0.12 ยูโร (0.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

มาเลเซีย

มีการเก็บภาษี 10% สำหรับอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าและภาษี 40 เซน (0.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิด อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินจะจำหน่ายตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น

มอนเตเนโกร

มีการเก็บภาษี 0.90 ยูโร (1.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

นอร์ทมาซิโดเนีย

มีการเก็บภาษี 0.2 แดนาร์มาซิโดเนีย (0.0036 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้เพิ่มอัตราภาษีโดยอัตโนมัติในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2566

ปารากวัย

กฎหมายจัดประเภทบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเก็บภาษีที่ 16% (อาจอิงตามราคาขายส่ง) อย่างไรก็ตาม ผู้ขายส่วนใหญ่ในปารากวัยไม่ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นยาสูบ แต่นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยการจำแนกเป็นสินค้าประเภทอื่น ๆ

ฟิลิปปินส์

มีการเก็บภาษี 10 เปโซฟิลิปปินส์ (0.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อ 10 มิลลิลิตร (หรือเศษของ 10 มล.) สำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่บรรจุไว้แล้ว) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือปริมาตรใด ๆ ที่มากกว่า 10 มล. แต่ต่ำกว่า 20 มล. (เช่น 11 มล. หรือ 19 มล.) จะถูกเรียกเก็บในอัตรา 20 มล. เป็นต้น

โปแลนด์

มีการเก็บภาษี 0.50 ซวอตือโปแลนด์ (0.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

โปรตุเกส

มีการเก็บภาษี 0.30 ยูโร (0.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

โรมาเนีย

มีการเก็บภาษี 0.52 ลิวโรมาเนีย (0.12 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดมีนิโคติน โดยวิธีการที่สามารถปรับภาษีได้ทุกปีตามการขึ้นราคาของสินค้าอุปโภคบริโภค

รัสเซีย

ผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง (เช่น ผลิตภัณฑ์เหมือนซิการ์) จะถูกเก็บภาษี 50 รูเบิล (0.81 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อหน่วย น้ำยาอีลิควิดที่มีส่วนผสมของนิโคตินจะเสียภาษี 13 รูเบิล (0.21 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตร

ซาอุดิอาราเบีย

มีการเก็บภาษีอยู่ในอัตรา 100% ของราคาก่อนหักภาษีสำหรับน้ำยาอีลิควิดและอุปกรณ์ ซึ่งเท่ากับ 50% ของราคาขายปลีก

เซอร์เบีย

มีการเก็บภาษี 4.32 ดีนาร์เซอร์เบีย (0.044 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดทุกประเภท

สโลวีเนีย

มีการเก็บภาษี 0.18 ยูโร (0.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อมิลลิลิตรสำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกที่เรียกเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าในระดับประเทศคือสาธารณรัฐเกาหลี (ROK ซึ่งปกติทางตะวันตกเรียกว่าเกาหลีใต้) ในปี 2554 (ปีเดียวกันกับที่ รัฐมินนิโซตาเริ่มจัดเก็บภาษีน้ำยาอีลิควิด) ปัจจุบันประเทศนี้มีภาษีสำหรับน้ำยาอีลิควิดแยกกันอยู่ 4 ฉบับ โดยแต่ละฉบับจัดสรรไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจง (กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่ง) (คล้ายกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมมีการจัดสรรภาษีบุหรี่ของรัฐบาลกลางเพื่อใช้จ่ายสำหรับโครงการประกันสุขภาพเด็ก) ภาษีน้ำยาอีลิควิดต่าง ๆ ของเกาหลีใต้รวมกันสูงถึง 1,799 วอน (1.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อ มิลลิลิตร และยังมีภาษีขยะสำหรับตลับบรรจุแบบใช้แล้วทิ้งและพ็อดอีกจำนวน 24.2 วอน (0.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อ 20 ตลับ

สวีเดน

มีการเก็บภาษี 2 โครนาต่อมิลลิลิตร (0.22 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับน้ำยาอีลิควิดชนิดมีนิโคติน

โตโก

มีการเก็บภาษีสูงสุด 45% (เชื่อว่าอิงตามราคาขายส่ง)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

ภาษีสำหรับน้ำยาอีลิควิดและอุปกรณ์อยู่ในอัตรา 100% ของราคาก่อนหักภาษี ซึ่งเท่ากับ 50% ของราคาขายปลีก

ภาษีจากบุหรี่ไฟฟ้าจึงกลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่รัฐบาลหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ แต่น่าเสียดายที่บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันยังเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย รัฐบาลไทยจึงสูญเสียโอกาสในการเก็บภาษีตรงนี้ ทั้ง ๆ ที่มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลอดของบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันสูงกว่า 6 พันล้านบาทต่อปี

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]