Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

สวีเดนประเทศแห่งการลดอันตรายจากควันยาสูบ

ที่มา : https://www.swedishmatch.com/Snus-and-health/Tobacco-use/Tobacco-use-in-figures/

https://snusforumet.se/fakta/the-swedish-experience/?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=fall21

 

 

ประสบการณ์ของประเทศสวีเดนในการจัดการกับปัญหาการบริโภคยาสูบ ได้กลายเป็นที่สนใจของบรรดานักวิจัย เมื่อสวีเดนสามารถลดอัตราการบริโภคยาสูบในประเทศลงได้ด้วยการสนับสนุนแนวทางการลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควันอย่าง สนูส (Snus) หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับช่องปากที่ทำมาจากใบยาสูบบรรจุลงในถุงกระดาษเล็ก ๆ

ใช้แปะบริเวณเหงือกและกระพุ้งแก้ม ทำให้ผู้บริโภคสามารถรับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายโดยปราศจากการเผาไหม้

 

Snus ทำให้สวีเดนลดอัตราผู้สูบบุหรี่เหลือเพียง 5 %

ชาวสวีเดนมีพฤติกรรมการบริโภคยาสูบที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เนื่องจากผู้บริโภคนิโคตินส่วนใหญ่

เลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับช่องปากที่ปราศจากการเผาไหม้อย่างสนูส ในขณะที่ผู้บริโภคนิโคตินส่วนใหญ่ทั่วโลกยังคงตกเป็นทาสบุหรี่มวน และถึงแม้ว่าอัตราการบริโภคยาสูบโดยรวมทุกชนิดในประเทศสวีเดนจะใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป แต่ผลสำรวจกลับพบว่าผู้ชายสวีเดนนั้นมีอัตราการสูบบุหรี่น้อยกว่าผู้ชายในประเทศอื่น ๆ ในแถบยุโรปเป็นอย่างมาก และยังพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มวนของประชากรชายชาวสวีเดนช่วงอายุ 30 – 44 ปี ลดต่ำลงจนเหลือเพียง 5% เท่านั้น ในขณะที่อัตราการใช้สนูสมีมากถึง 22% นี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายสวีเดนมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรป

 

 

ชาวสวีเดนเชื่อว่า Snus นั้น เป็นหนึ่งในวิธีเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัจจุบันนี้การเลิกบุหรี่ในสวีเดนนั้นมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้นิโคตินทดแทนตามใบสั่งแพทย์ การใช้หมากฝรั่งหรือลูกอมนิโคติน แต่จากการสำรวจโดย Demoskop บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลในสวีเดนพบว่าชาวสวีเดนคิดว่า Snus เป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผลการสำรวจพบว่า

· ร้อยละ 24 ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเลิกสูบบุหรี่ด้วยการใช้ Snus

· ร้อยละ 15 ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยการใช้นิโคตินทดแทน

· ร้อยละ 11 ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่ง

 

 

Snus ทำให้สวีเดนกลายเป็น “เมืองหลวงแห่งการลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ของโลก”

แต่ยังผิดกฎหมายในยุโรป

 

ถึงแม้ว่า Snus จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยที่สุดและสามารถช่วยชีวิตผู้สูบบุหรี่ในยุโรปได้มากกว่า 350,000 คนต่อปี แต่นอกเหนือจากสวีเดนแล้วการจำหน่าย Snus กลับก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในสหภาพยุโรปทุกประเทศ เนื่องสหภาพยุโรปนั้นได้มีการห้ามจำหน่าย Snus มาตั้งแต่ปี 1992 แต่สหภาพยุโรปก็ยังคงไม่อนุญาตให้มีการจำหน่าย Snus

 

การที่ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ลดอันตรายอย่างบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนนั้น ก็ไม่ต่างจากการที่สหภาพยุโรปยังคงไม่อนุญาตให้มีการจำหน่าย Snus :ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการละเลยต่อศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่ให้นิโคตินแก่ร่างกายโดยที่ไม่มีการเผาไหม้ซึ่งจะเป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ที่มีควันอันตราย ถึงแม้สวีเดนจะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับช่องปากอย่าง Snus นั้นมีศักยภาพในการช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบต่ำที่สุดในยุโรป ผู้กำหนดนโยบายควบคุมยาสูบทั่วโลกจึงไม่ควรปล่อยให้อคติเกี่ยวกับการบริโภคนิโคตินและแนวทางการลดอันตรายมาปิดกั้นโอกาสในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]