Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญยืนยันควรโน้มน้าวผู้สูบบุหรี่ให้เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ที่มา : https://www.express.co.uk/life-style/health/1510841/scientists-who-uk-government-vaping-vape-ecigarettes-smoking

https://www.posttoday.com/social/general/666625

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้มีการสนับสนุนบทความของ ไคลฟ์ เบตส์ (Clive Bates) อดีตผู้บริหารของมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของอังกฤษ หรือ ASH UK โดย เบตส์ เชื่อว่าผู้สูบบุหรี่มากกว่า 8 ล้านคนสามารถได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในการเลิกบุหรี่ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าได้

เบตส์ ได้ชี้แจ้งว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แบบเดิมถึง 95% และสามารถลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้อย่างมากและผู้สูบบุหรี่จำเป็นต้องได้รับการโน้มน้าวให้เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนการสูบบุหรี่

อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกกำลังรณรงค์อย่างหนักเกี่ยวกับการแบนบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกเพิ่งมอบรางวัลให้แก่รัฐบาลอินเดียในการแบนผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าถึงแม้ว่าผู้คนกว่าสิบล้านคนในประเทศยังคงมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่แบบเดิมที่อันตรายอยู่ก็ตาม

ประเด็นปัญหานี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในการประชุมระหว่างรัฐบาล ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงวิธีการลดจำนวนการเสียชีวิตของผู้คนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในการประชุมครั้งที่เก้าของการประชุมภาคีโครงสร้างอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ(COP9) ที่จะจัดขึ้นผ่านทางออนไลน์ โดย WHO ตั้งแต่วันที่ 8-13 พฤศจิกายน โดยรัฐบาลอังกฤษได้มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่เผื่อให้แน่ใจว่านโยบายนี้จะถูกเสนอขึ้นในที่ประชุมเพื่อเป็นประโยชน์และทางเลือกใหม่สำหรับประเทศอื่น

เบตส์ ได้เขียนจดหมายที่มีข้อเสนอแนะ 6 ข้อ โดยเริ่มจากการ modernized การใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า กล่าวว่า สำหรับผู้คนหลายร้อยล้านชีวิตที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้จะเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากการเสพติดสารนิโคตินได้ Bates ยังได้กล่าวเสริมกับ The Sunday Express ว่า “ถ้าพูดว่าชีวิตของคนหลายล้านคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่กำลังถูกแขวนอยู่บนเส้นด้าย มันก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงอะไรเลย”

กลุ่มผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยก็ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจดหมายฉบับนี้ที่ได้รับการลงชื่อจากผู้เชี่ยวชาญ 100 คนทั่วโลกด้วยเช่นกัน โดยตัวแทน “กลุ่มลาขาดควันยาสูบ” เผยว่าการแบนบุหรี่ไฟฟ้าตลอด 7 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย ถือเป็นความล้มเหลวในการควบคุมยาสูบ และเสียโอกาสในการนำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาสุขภาพ อีกทั้งยังจำกัดสิทธิของผู้สูบบุหรี่ไม่ให้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายน้อยลง พร้อมเรียกร้องให้พิจารณาหควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าใหม่แทนการแบน เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ หรือนิวซีแลนด์

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]