Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ปาน (Paan) บุหรี่มวนเองบิดี (Bidi) และชิชา (Shisha)

ที่มา: Paan, bidi and shisha – NHS (www.nhs.uk)

ยาสูบที่คุณไม่ได้บริโภคโดยการสูบ (รวมถึงปาน หมากพลูยาสูบ (Betel quid) และยาสูบแบบเคี้ยว) ไม่ใช่วิธีที่ ‘ปลอดภัย’ ในการใช้ยาสูบ มันก่อให้เกิดมะเร็งและเสพติดได้เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ มาดูข้อมูลความเสี่ยงและวิธีเลิกกัน

ยาสูบแบบเคี้ยวและความเสี่ยงของมะเร็ง

หมากพลูยาสูบ ปานหรือกุตกา มีส่วนผสมหลายอย่าง ได้แก่ หมาก (หรือ Areca Nut) สมุนไพร เครื่องเทศและมักจะมียาสูบด้วย โดยส่วนผสมทั้งหมดจะถูกห่อด้วยใบพลู

ยาสูบแบบเคี้ยวชนิดไร้ควัน เช่น ปานหรือกุตกา เป็นที่นิยมในผู้คนจำนวนมากในแถบชุมชนเอเชียใต้ แต่ยาสูบทุกรูปแบบนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ

จากการศึกษาพบว่าพลูสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ ดังนั้นการเคี้ยวหมากโดยไม่ใส่ยาสูบยังคงเป็นอันตรายอยู่

บุหรี่ บิดีและชิชา

การสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง โรคหัวใจและปัญหาระบบทางเดินหายใจ

คำกล่าวนี้เป็นเรื่องจริง ไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่ บุหรี่บีดี (บุหรี่ยาสูบชนิดบางห่อด้วยใบเทนดูสีน้ำตาล) หรือชิชา (หรือที่เรียกว่าบ้องสูบผ่านน้ำหรือฮุกกา)

การศึกษาขององค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลาการใช้งานบ้องสูบผ่านน้ำ 1 ครั้ง (ประมาณ 20 ถึง 80 นาที) คนที่ใช้นั้นจะสูดดมควันเข้าไปในปริมาณมากพอ ๆ กับผู้สูบบุหรี่ที่บริโภคบุหรี่ตั้งแต่ 100 มวนขึ้นไป

เช่นเดียวกับควันบุหรี่ ควันจากบ้องสูบผ่านน้ำนั้นมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งและก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์

การเลิกบุหรี่และยาสูบ

วิธีที่ได้ผลที่สุดในการเลิกบุหรี่และเลิกใช้ยาสูบคือความช่วยเหลือที่เชี่ยวชาญจากที่ปรึกษาการเลิกบุหรี่

ยังมีบริการอีกมากมายที่ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณเลิกใช้ยาสูบไร้ควันอย่างเช่น ปาน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่

· บริการช่วยเลิกบุหรี่ของ NHS จะช่วยคุณเลิกบุหรี่อย่างไร

· การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่

· ข้อแนะนำ 10 ข้อเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ด้วยตัวเอง

· การบำบัดเพื่อการเลิกบุหรี่

· รับข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ประจำวันได้จากแอป NHS Smokefree (ดาวน์โหลดจาก iTunes หรือ Google Play)

ตรวจสอบครั้งล่าสุด: 10 มกราคม 2019

ตรวจสอบครั้งถัดไป: 10 มกราคม 2022

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]