Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ออสเตรเลียออกกฎหมาย ให้ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินต้องมีใบสั่งยา

ที่มา: https://colinmendelsohn.com.au/nicotine-prescriptions/?fbclid=IwAR2MQXzTF5to5omdpKXZTofMrjaF1CQQxpbKfpvtjT1jE-e0pVQVufJsC0c

หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เวปเปอร์หรือผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าชาวออสซี่ที่นำเข้าหรือการครอบครองนิโคตินน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินโดยไม่มีใบสั่งยาอาจเสี่ยงต่อการถูกปรับเงินสูงถึง 222,000 ออสเตรเลียดอลลาร์ หรือประมาณ 5,387,940 บาท และอาจกลายเป็นผู้มีประวัติด้านอาชญากรรม ภายใต้กฎระเบียบใหม่ของหน่วยงานกำกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของออสเตรเลีย หรือ Therapeutic Goods Administration

ปัจจุบัน การใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ไม่สามารถเลิกด้วยวิธีอื่นได้โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศออสเตรเลีย Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) ซึ่งผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถไปพบแพทย์ (General Practitioner) เพื่อขอรับคำปรึกษาและขอใบสั่งยาเพื่อนำไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินได้

อายุรแพทย์ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและสามารถเขียนใบสั่งยาสำหรับซื้อนิโคตินให้ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ตามความเหมาะสม

3 วิธีในการเข้าถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินอย่างถูกกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย

1. นำเข้าจากต่างประเทศ

ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีใบสั่งยา สามารถนำเข้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคติน จากต่างประเทศมาตุนไว้ใช้ได้ในปริมาณสำหรับ 3 เดือน เพื่อใช้สำหรับการเลิกสูบบุหรี่หรือป้องกันการกำเริบของโรค ภายใต้โครงการการนำเข้าส่วนบุคคล (Personal Importation Scheme) โดยผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าชาวออสซี่ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศจีน ซึ่ง TGA ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพใหม่สำหรับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้

· ต้องไม่มีส่วนผสมออกฤทธิ์อื่น เช่น คาเฟอีน, THC, สารกระตุ้นหรือวิตามิน นอกเหนือจากนิโคตินเท่านั้น

· ต้องไม่มีอะซิโตอิน เบนซาลดีไฮด์ ซินนามัลดีไฮด์ ไดอะซีติล ไดเอทิลีนไกลคอล เอทิลีนไกลคอล เพนเทน-2 3-ไดโอน และวิตามินอีอะซิเตทที่อาจเป็นอันตราย

· มีความเข้มข้นของนิโคตินสูงสุดไม่เกิน 100 มก./มล.

· มีนิโคตินไม่เกิน 10% ของความเข้มข้นที่ระบุไว้บนฉลาก

2. ซื้อจากร้านขายยาในออสเตรเลีย

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ร้านขายยาในออสเตรเลียและร้านขายยาออนไลน์สามารถขายน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งแบบบรรจุขวด แบบพอด (Pods) และแบบ Cartomizer ซึ่งผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถนำใบสั่งยาที่ได้รับจากแพทย์ไปยื่นขอซื้อกับร้านค้าได้

3. สถานปรุงยา (Compounding pharmacies)

สถานปรุงยาที่จดทะเบียนแล้วสามารถเตรียมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินจากส่วนผสมที่ได้รับตามใบสั่งยาจากแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถแจ้งแพทย์ได้ว่าต้องการน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินรสชาติใด มีอัตราส่วน PG:VG และความเข้มข้นของนิโคตินเท่าไหร่เพื่อให้สามารถระบุได้ในใบสั่งยาแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]