Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือการสูบไอ: รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัย รวมถึงอาการปอดอักเสบ

ที่มา: https://www.gov.uk/drug-safety-update/e-cigarette-use-or-vaping-reporting-suspected-adverse-reactions-including-lung-injury

คอยระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอ (รวมถึงอาการปอดอักเสบ) และรายงานต่อสำนักงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (MHRA) ผ่านโครงการใบเหลือง (Yellow Card Scheme) ในบทความนี้ เราได้ให้คำจำกัดความเคสผู้ป่วยปอดอักเสบเนื่องจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอ (EVALI) ของสหราชอาณาจักรเพื่อความสะดวกในการจำแนก

จาก: สำนักงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ: 27 มกราคม 2563

สาขาการรักษา: การระงับความรู้สึกและการดูแลผู้ป่วยหนัก กุมารเวชศาสตร์และทารกแรกเกิด โรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้

สารบัญ

§ ปอดอักเสบเนื่องจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอ: ความเป็นมา

§ คำอธิบายกรณีผู้ป่วยของสหรัฐอเมริกา

§ บริบทและเคสผู้ป่วยของสหราชอาณาจักร

§ คำจำกัดความของอาการปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าหรือการสูบไอ

§ วิธีรายงานผลข้างเคียงที่น่าสงสัยหรือข้อกังวลด้านความปลอดภัยไปยังโครงการใบเหลือง

§ บันทึกประวัติบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ

ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์:

· ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) และพันธมิตรด้านสาธารณสุขของศูนย์จะตรวจสอบเคสผู้ป่วยปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์สูบไอ ในขณะที่เผยแพร่รายงาน พบผู้ป่วยในสหรัฐฯ มากกว่า 2600 ราย (60 รายที่เสียชีวิต) แต่จากนั้นการระบาดก็ลดลง

· CDC ระบุว่าวิตามินอีอะซิเตตเป็นสารเคมีตัวต้นเหตุ ทว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตัดสารอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุออกไปได้ และอาจมีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง

· ณ เดือนมกราคม 2563 ทาง MHRA รับทราบถึงเคสผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่อาจเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือการสูบไอสองเคสในสหราชอาณาจักร (รายงานว่าเป็นเคสใบเหลือง) ซึ่งทั้งสองเคสนี้ได้รับรายงานว่ามีผลร้ายถึงขั้นเสียชีวิต

การดำเนินการที่จำเป็นจากบุคลากรทางการแพทย์:

· มีดัชนีความสงสัยระดับสูงในผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีประวัติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือใช้อุปกรณ์สูบไอในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

· ใช้เว็บไซต์โครงการใบเหลือง (Yellow Card Scheme) เพื่อรายงานผลข้างเคียงที่น่าสงสัยหรือข้อกังวลด้านความปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาอีลิควิดที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า

· สำหรับผู้ป่วยทุกราย ให้สอบถามเกี่ยวกับกิจวัตรการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือการใช้อุปกรณ์สูบไอ (ดูคำแนะนำในการบันทึกประวัติประจำวัน) เช่นเดียวกับที่คุณบันทึกประวัติการสูบบุหรี่

ปอดอักเสบเนื่องจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอ: ความเป็นมา

เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาจะตรวจสอบการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือการสูบไอหรือ ที่เรียกว่า EVALI (ดูคำอธิบายกรณีผู้ป่วยของสหรัฐอเมริกา) การระบาดของโรคในสหรัฐอเมริกาถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อน ปี 2562 และในช่วงที่มีการเผยแพร่รายการ การระบาดในสหรัฐอเมริกามีทีท่าว่าลดลงแล้ว

ในปัจจุบัน ปริมาณและรูปแบบของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่รายงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอในสหราชอาณาจักรมีทีท่าว่าจะไม่สะท้อนถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกา ความแตกต่างของการระบาดนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างในกฎข้อบังคับความเข้มข้นของนิโคตินที่มีจำหน่าย สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ และการใช้ตามสัดส่วนของประชากรที่อายุน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเพราะดัชนี ความสงสัยในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ในสหราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

ในเดือนมกราคม 2563 MHRA ได้รับรายงานใบเหลืองหนึ่งฉบับของกรณี อิวาลี (EVALI) ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเกิดขึ้น ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการระบาดของในสหรัฐอเมริกา รายงานใบเหลืองมีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นความคล้ายคลึง กับกรณีผู้ป่วย EVALI ในสหรัฐอเมริกา (ในแง่ที่ตรงตามเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกา สำหรับกรณีของ EVALI อาการและผลการสอบสวนโรค และความก้าวหน้าทางคลินิก) ทั้งนี้จะยังมีการหารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ MHRA ยังได้รับแจ้งอีกกรณีหนึ่งของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงเวลานี้ (มกราคม 2562 ถึง มกราคม 2563) ทั้งสองกรณีนี้ได้รับรายงานว่าร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัยรวมถึงกรณีที่น่าจะเป็นหรือเป็นไปได้ของโรคปอดอักเสบ (EVALI) ที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอไปยังโครงการใบเหลืองแบบทันท่วงทีจะช่วยให้ MHRA ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนในกรณีที่เกิดสถานการณ์เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา

คำอธิบายกรณีผู้ป่วยของสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 มีรายงานผู้ป่วย EVALI มากกว่า 2600 รายและผู้เสียชีวิต 60 รายในสหรัฐอเมริกา (สำหรับข้อมูลล่าสุดโปรดดูที่ CDC) ในกรณีที่ทราบข้อมูลสถานการณ์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 95% ของผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลในฐานะผู้ป่วยหนัก เคสผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการระบบทางเดินหายใจที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไอ หายใจลำบาก (หายใจถี่) และเจ็บหน้าอก ซึ่งมักเชื่อมโยงกับอาการทางระบบทางเดินอาหาร มีไข้ หนาวสั่นและน้ำหนักลด

ผลการวิจัยทางรังสีวิทยาคือมีการแทรกซึมในปอดจากการเอกซเรย์ทรวงอกและลักษณะปอดเป็นฝ้าขาวเหมือนกระจกฝ้าเมื่อดูผ่านซีทีสแกนทรวงอก CDC พิจารณาถึงภาวะเรื้อรังบางอย่าง รวมถึงโรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคเบาหวาน รวมถึงอายุที่มาก ว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเข้ารักษาใหม่อีกครั้งหลังออกจากโรงพยาบาลและ การเสียชีวิต

CDC ระบุว่าเคสส่วนใหญ่ (86%) มีรายงานการใช้เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) เคสผู้ป่วยส่วนน้อย (11%) มีรายงานการใช้น้ำยาชนิดมีนิโคตินเพียงอย่างเดียว THC ผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักรตามกฎหมายการใช้ยาในทางที่ผิด (พ.ศ. 2514) CDC ระบุว่าวิตามินอีอะซิเตตที่ใช้เป็นสารเติมแต่งในผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มี THC เป็นสาเหตุของอาการปอดอักเสบ อย่างไรก็ตาม หลักฐานไม่เพียงพอที่จะตัดสารเคมีอื่น ๆ ออกไปได้ และอาจเป็นได้ว่ามีมากกว่าหนึ่งสาเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้วิตามินอีและวิตามินอื่น ๆ เป็นส่วนผสมในบุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคตินหรือน้ำยาอีลิควิดที่ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักร (ดูบริบทและเคสผู้ป่วยของสหราอาณาจักร)

พยาธิสภาพหรือกลไกที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ปอดยังไม่ทราบแน่ชัด พยาธิสภาพที่อธิบายไว้ ได้แก่ โรคปอดบวมจากอนุภาคไขมันสะสม โรคปอดอักเสบจากสารเคมี โรคปอดอักเสบผนังถุงลมเซลล์ขนาดใหญ่ และโรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน

บริบทและเคสผู้ป่วยของสหราชอาณาจักร

มีการคาดการณ์ว่ามีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร 3.6 ล้านคน บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาอีลิควิดที่มีส่วนผสมของนิโคตินได้รับการกำกับควบคุมตั้งแต่การประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (TRPR) ในปี 2559 MHRA เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในโครงการแจ้งเตือนในสหราชอาณาจักร

กฎระเบียบรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการแจ้งเตือน ซึ่งรวมถึงการส่งข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมและการปล่อยมลพิษไปยัง MHRA การรายงานประจำปี ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การติดฉลากและการเฝ้าระวัง รวมถึงข้อจำกัดในการโฆษณากฎระเบียบเกี่ยวกับยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (TRPR) สั่งห้ามส่วนผสมบางอย่าง ได้แก่ วิตามิน สี คาเฟอีนและทอรีน รวมถึงส่วนผสมที่ทราบว่ามีคุณสมบัติในการก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์หรือมีสารพิษตกค้าง (CMR) นอกจากนี้ MHRA ยังได้เผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนผสมที่แสดงรายการสารที่ไม่ควรรวมอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าและภาชนะรีฟิลเนื่องจากทราบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ การขายบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาอีลิควิดให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 เราได้รับทราบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัย 244 รายงาน (182 เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ) ไปยังโครงการบัตรเหลืองของ MHRA และได้รับผ่านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาอีลิควิด ในจำนวนนี้ รายงาน 20 รายการอธิบายถึงสถานการณ์ร้ายแรงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคปอดบวมจากอนุภาคไขมันสะสม โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน พังผืดในปอด ภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ภาวะที่มี ลมในช่องเยื่อหุ้มปอด การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างและปอดอักเสบติดเชื้อ มีรายงานใบเหลืองสี่รายพบภาวะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีความเชื่อมโยงดังกล่าว รายงานสองรายการนี้ได้รับระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงมกราคม 2563 มีรายงาน EVALI หนึ่งรายตามที่กล่าวไว้ในส่วนของความเป็นมา

คำจำกัดความของอาการปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าหรือการสูบไอ

เนื่องจากไม่มีเกณฑ์การวินิจฉัยมาตรฐานตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เราจึงได้คิดค้นคำจำกัดความเคสผู้ป่วย ของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับอาการปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าหรือการสูบไอเพื่อความสะดวกในการจำแนก

กรณีที่มีความน่าจะเป็น (Probable cases)

เคสผู้ป่วยควรได้รับการพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หากเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

1) มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอภายในระยะ 30 วันก่อนที่จะมีอาการ

และ

2) มีการแทรกซึมในปอด เช่น มองเห็นความทึบแสงในการเอกซเรย์ทรวงอกแบบฟิล์มธรรมดา หรือมองเห็นฝ้าทึบในซีทีสแกนทรวงอก

และ

3) ไม่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ เกณฑ์ขั้นต่ำที่จะได้รับการยกเว้นคือ:

· การคัดกรองไวรัสทางเดินหายใจที่มีผลเป็นลบ (เช่นไข้หวัดใหญ่ อะดีโนไวรัส ไรโนไวรัส โคโรนาไวรัส)

· ผลตรวจที่เป็นลบสำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในทางการแพทย์ (เช่น แอนติเจนในปัสสาวะสำหรับโรคติดเชื้อนิวโมคอกคัสและลีเจียนแนร์ การเพาะเชื้อจากเสมหะ การเพาะเชื้อจากน้ำล้างหลอดลม การเพาะเชื้อจากเลือด และการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบฉวยโอกาส หากเหมาะสม)

และ

4) ไม่มีหลักฐานการวินิจฉัยทางเลือกอื่น (เช่น การเต้นของหัวใจ แพ้ภูมิตัวเอง มะเร็ง)

กรณีที่เป็นไปได้ (Possible cases)

เคสผู้ป่วยควรได้รับการพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้หากเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1, 2 และ 4 แต่การติดเชื้อทางเดินหายใจ จะระบุโดยการเพาะเชื้อหรือ PCR และทีมแพทย์เชื่อว่าการติดเชื้อไม่ใช่สาเหตุเดียวของอาการปอดอักเสบหรือไม่เข้าเกณฑ์ขั้นต่ำในการยกเว้นการติดเชื้อ เนื่องจากไม่ได้ทำการทดสอบและทีมแพทย์เชื่อว่าการติดเชื้อไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวของการอักเสบของปอด

กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

เคสผู้ป่วยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เช่น หากผู้ป่วยหยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอมากกว่า 30 วัน ก่อนเริ่มมีอาการ กรณีนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องและควรมีการรายงาน

บันทึกประวัติบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางคลินิกตามปกติ แพทย์ควรบันทึกการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สูบไอในเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยทุกรายในลักษณะเดียวกับบันทึกประวัติการสูบบุหรี่

แพทย์ควรจัดทำบันทึกข้อมูลนี้เป็นประจำ:

· ชื่อหรือแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้

· ประเภทของผลิตภัณฑ์ (หากทราบ)

· ระยะเวลาและความถี่ในการใช้

· สารที่สูบไอ (ตัวอย่างเช่น นิโคตินหรือสารเพื่อการสันทนาการ)

· ความแรงของสาร

ประกาศการเผยแพร่

ข้อมูลในบทความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจ ณ เวลาที่เผยแพร่รายงานในเดือนมกราคม 2563 นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่และขอแนะนำให้แพทย์ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจาก MHRA หน่วยงานด้านสาธารณสุข และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการเฝ้าระวังและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรับปรุงแล้วนี้

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]