Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

IQOS 3 Troubleshooting

IQOS 3 DUO

ผลิตภัณฑ์ IQOS 3 DUO ของคุณชาร์จเต็มช้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS โดยเฉพาะ การชาร์จ IQOS ของคุณจากพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์แทนที่จะใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าของแท้ อาจให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าถึง 4 เท่า และในทำนองเดียวกัน การใช้สายไฟอื่นนอกเหนือจากที่ให้มาอาจมีประสิทธิภาพในการชาร์จน้อยกว่าถึง 5 เท่า

หากที่ชาร์จ IQOS 3 DUO ของคุณชาร์จเต็มแล้ว เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ไฟสถานะสุดท้ายอาจจะกะพริบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ได้แปลว่าที่ชาร์จของคุณชาร์จไม่ได้แต่อย่างใด และในทางกลับกัน หากที่ชาร์จ IQOS 3 DUO แบตหมดเกลี้ยง อาจต้องนำไปเสียบกับอแดปเตอร์ไฟฟ้าของแท้นานถึง 20 นาที ไฟแสดงสถานะจึงจะปรากฎขึ้น

ไฟสถานะของ IQOS 3 DUO ของคุณกะพริบ

หากไฟสีขาวกะพริบสองครั้ง: ผลิตภัณฑ์ IQOS 3 DUO ของคุณอาจอยู่นอกช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (0-50 องศาเซลเซียส) หรือไม่คุณอาจต้องนำด้าม IQOS 3 DUO ใส่เข้าไปในที่ชาร์จ IQOS 3 DUO แล้วปิดฝาเพื่อทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ

หากเป็นไฟแดงกะพริบ: ให้รีเซ็ต IQOS 3 DUO หากยังเห็นไฟแดงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การรีเซ็ต IQOS 3 DUO

หาก IQOS 3 DUO ชาร์จได้แต่ใช้งานไม่ได้ คุณอาจต้องรีเซ็ตเครื่อง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้กดปุ่มบนที่ชาร์จจนกระทั่งไฟดับลงจากนั้นจึงปล่อยปุ่ม ไฟสถานะทั้งหมดจะดับลง กะพริบสองครั้งจากนั้นค่อย ๆ ดับลงเพื่อยืนยันการรีเซ็ต

มีปัญหาในการสูดไอจากแท่งยาสูบ HEETS

ลองทำความสะอาดด้าม IQOS 3 DUO ของคุณ รอให้อุปกรณ์เย็นลงจากนั้นเลื่อนฝาขึ้นเพื่อถอดออก ใส่เครื่องมือทำความสะอาด IQOS แล้วหมุนเบา ๆ การทำเช่นนี้เป็นประจำจะช่วยลดการสะสมสิ่งตกค้างในอุปกรณ์

โปรดทราบว่าเครื่องมือทำความสะอาดจะไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของช่องและอุปกรณ์ให้ความร้อน สำหรับจุดที่เข้าถึงยากเหล่านี้ ให้ใช้แท่งทำความสะอาด IQOS ระวังอย่าหมุนแรงเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นให้ความร้อนแตกหักหรือเสียหาย

แผ่นให้ความร้อนหรือส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ IQOS 3 DUO แตกหักเสียหาย

ตรวจสอบว่า IQOS 3 DUO ของคุณมีแผ่นให้ความร้อนแตกหักหรือความเสียหายทางกายภาพอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามี เราต้องขออภัยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและเราจะให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหานี้

บางครั้งการทำความสะอาดตัวด้าม IQOS 3 DUO อาจทำให้แผ่นให้ความร้อนภายในด้าม IQOS 3 DUO ของคุณเสียหายได้ ระวังอย่าออกแรงกดไปที่แผ่นให้ความร้อนขณะทำความสะอาดด้าม IQOS 3 DUO ของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่บิดแท่งยาสูบ HEETS ขณะที่อยู่ในด้าม การบิดแท่งยาสูบอาจทำให้แผ่นให้ความร้อนเสียหายและเป็นปัญหาในการใช้งาน IQOS

IQOS 3

ที่มา: https://ch.iqos.com/en/support/iqos/3-troubleshooting

หากคุณพบปัญหากับอุปกรณ์ IQOS 3 ในขั้นแรก คุณควรตรวจสอบว่าชาร์จไฟอุปกรณ์แล้วหรือยัง

วิธีตรวจสอบว่าอุปกรณ์ IQOS 3 ของคุณชาร์จแล้วหรือยัง ทำได้ดังนี้:

ตรวจสอบว่าที่ชาร์จ IQOS 3 ของคุณเปิดอยู่หรือไม่โดยกดปุ่มที่ชาร์จเป็นเวลา 1 วินาที ไฟควรจะติด หากไฟไม่ติด กดปุ่มค้างไว้ 4 วินาที

หากคุณไม่เห็นไฟใด ๆ ให้ชาร์จที่ชาร์จด้วยอแดปเตอร์และสายไฟของ IQOS โดยเฉพาะ *

หากต้องการทราบว่าด้าม IQOS ของคุณชาร์จเต็มหรือยัง เพียงกดปุ่มบนที่ชาร์จของคุณ (ในขณะที่ตัวด้ามอยู่ด้านใน) และหากไฟวงกลมที่ด้านบนของที่ชาร์จของคุณสว่างขึ้นแสดงว่าด้ามของคุณพร้อมใช้งานแล้ว หากไฟกะพริบแสดงว่ากำลังชาร์จอยู่ หรืออีกวิธีหนึ่งแค่ถอดด้ามออกและตรวจสอบว่าไฟติดหรือไม่ หากไฟติดแปลว่าด้ามของคุณชาร์จเต็มและพร้อมใช้งานแล้ว

* โปรดทราบว่าพอร์ต USB ของแล็ปท็อปอาจมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะชาร์จที่ชาร์จของคุณ ขอแนะนำให้ใช้เต้ารับไฟฟ้าแทน

การรีเซ็ตอุปกรณ์ IQOS 3

หาก IQOS 3 ของคุณชาร์จได้แต่ใช้งานไม่ได้ ขั้นต่อไปให้รีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ

กดค้างปุ่มของที่ชาร์จประมาณ 10 วินาที พอไฟดับลง ให้กดปุ่มค้างไว้อีก 2 วินาที เมื่อคุณปล่อยปุ่ม คุณจะเห็นไฟทั้งหมดกะพริบเป็นสีขาวแว่บหนึ่ง

การทำความสะอาดอุปกรณ์ IQOS 3 สามารถช่วยแก้ปัญหาหลายประการที่คุณอาจพบ

รู้สึกว่าสูด HEETS เข้าไปได้ค่อนข้างยากในขณะใช้ IQOS 3 หรือไม่? ได้รับไอละอองไม่เพียงพอขณะใช้ IQOS 3 ใช่หรือไม่? ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้เครื่องมือทำความสะอาดและแท่งทำความสะอาด IQOS

การทำความสะอาด IQOS 3 ของคุณเป็นประจำด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับรสชาติยาสูบที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่คุณอาจพบขณะใช้งาน IQOS 3 ได้อีกด้วย

ด้าม IQOS 3 ของคุณชาร์จไฟไม่ได้ใช่ไหม?

ถ้าด้าม IQOS 3 ของคุณมีปัญหาในการชาร์จไฟ คุณอาจจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพียงทำความสะอาดอุปกรณ์เชื่อมต่อด้าม IQOS ของคุณด้วยแท่งทำความสะอาด IQOS

ปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของ IQOS 3

คุณเห็นไฟสีแดงเล็ก ๆ บนที่ชาร์จ IQOS 3 หรือไม่? ไฟสถานะแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีขาวสองครั้งเมื่อคุณกดหรือไม่? ปัญหานี้อาจเป็นเพราะ IQOS ของคุณเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไป IQOS 3 จะทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำ ลองทำให้ด้าม IQOS 3 อุ่นขึ้นด้วยมือของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที หากด้ามร้อนเกินไปให้นำติดตัวไปในที่ที่เย็นกว่า และอุปกรณ์จะใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเย็นลง

แผ่นให้ความร้อนหรือส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ IQOS 3 แตกหักเสียหายหรือไม่?

ตรวจสอบว่า IQOS 3 ของคุณมีแผ่นให้ความร้อนแตกหักหรือความเสียหายทางกายภาพอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามี เราต้องขออภัยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและเราจะให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหานี้

บางครั้งการทำความสะอาดตัวด้าม IQOS 3 อาจทำให้แผ่นให้ความร้อนภายในด้าม IQOS 3 ของคุณเสียหายได้ ระวังอย่าออกแรงกดไปที่แผ่นให้ความร้อนขณะทำความสะอาดด้าม IQOS 3 ของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่บิดแท่งยาสูบ HEETS ขณะที่อยู่ในด้าม การบิดแท่งยาสูบอาจทำให้แผ่นให้ความร้อนเสียหายและเป็นปัญหาในการใช้งาน IQOS

IQOS 3 MULTI

ที่มา: https://ch.iqos.com/en/support/iqos/3-troubleshooting

หากคุณพบปัญหากับอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ในขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าชาร์จไฟอุปกรณ์แล้วหรือยัง

วิธีตรวจสอบว่าอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ของคุณชาร์จแล้วหรือยัง ทำได้ดังนี้:

กดปุ่มบน IQOS 3 MULTI ของคุณ ไฟสถานะแบตเตอรี่ควรจะติด (ที่ด้านล่างของอุปกรณ์) หากไฟไม่ติด กดปุ่มค้างไว้ 4 วินาทีจนไฟดวงเล็กๆ ติด ไฟแบตเตอรี่ควรจะติดอยู่เมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง

หากคุณไม่เห็นไฟใด ๆ ให้ชาร์จ IQOS 3 MULTI โดยปิดฝาแล้วใช้สายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS โดยเฉพาะ โดยชาร์จอย่างน้อย 20 นาที* เราขอแนะนำให้คุณชาร์จ IQOS 3 MULTI ให้เต็ม ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 75 นาที เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะดับลง

* โปรดทราบว่าพอร์ต USB ของแล็ปท็อปอาจมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะชาร์จ IQOS 3 MULTI ของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้เต้ารับไฟฟ้าแทน

การรีเซ็ตอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ของคุณ

หาก IQOS 3 MULTI ของคุณชาร์จได้แต่ใช้งานไม่ได้ ขั้นต่อไปให้รีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ

กดค้างปุ่มของอุปกรณ์ IQOS ประมาณ 10 วินาที พอไฟดับลง ให้กดปุ่มค้างไว้อีก 2 วินาที เมื่อคุณปล่อยปุ่ม คุณจะเห็นไฟทั้งหมดกะพริบเป็นสีขาวแว่บหนึ่ง

การทำความสะอาดอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI สามารถช่วยแก้ปัญหาหลายประการที่คุณอาจพบ

รู้สึกว่าสูด HEETS เข้าไปได้ค่อนข้างยากในขณะใช้ IQOS 3 MULTI หรือไม่? ได้รับไอละอองไม่เพียงพอขณะใช้ IQOS 3 MULTI ใช่หรือไม่? ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้เครื่องมือทำความสะอาดและแท่งทำความสะอาด IQOS

การทำความสะอาด IQOS 3 MULTI ของคุณเป็นประจำด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับรสชาติยาสูบที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่คุณอาจพบขณะใช้งาน IQOS 3 MULTI ได้อีกด้วย

อุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ของคุณเปิดไม่ติดใช่ไหม?

ถ้าอุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ไม่ทำงาน บางทีอาจเป็นเพราะปัญหาเศษยาสูบที่ตกค้างอยู่ ให้เปิดฝาออกและทำความสะอาดพื้นผิวเรียบ ๆ ที่อยู่ติดกับแผ่นให้ความร้อน รวมทั้งทำความสะอาดภายในฝาโดยใช้แท่งทำความสะอาด IQOS

ปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของ IQOS 3 MULTI

อุปกรณ์ IQOS 3 MULTI ชองคุณมีไฟกะพริบสีแดงหรือไฟสีขาวกะพริบสองครั้ง?

ปัญหานี้อาจเป็นเพราะ IQOS 3 MULTI ของคุณเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไป IQOS 3 MULTI ทำงานในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำ ลองทำให้ด้าม IQOS 3 อุ่นขึ้นด้วยมือของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที หากด้ามร้อนเกินไปให้นำติดตัวไปในที่ที่เย็นกว่า และอุปกรณ์จะใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเย็นลง

แผ่นให้ความร้อนหรือส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ IQOS 3 MULTI แตกหักเสียหายหรือไม่?

ตรวจสอบว่า IQOS 3 MULTI ของคุณมีแผ่นให้ความร้อนแตกหักหรือความเสียหายทางกายภาพอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามี เราต้องขออภัยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและเราจะให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหานี้

บางครั้งการทำความสะอาด IQOS 3 MULTI อาจทำให้แผ่นให้ความร้อนภายใน IQOS 3 MULTI ของคุณเสียหายได้ ระวังอย่าออกแรงกดไปที่แผ่นให้ความร้อนขณะทำความสะอาด IQOS 3 MULTI ของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่บิดแท่งยาสูบ HEETS ขณะที่อยู่ในด้าม การบิดแท่งยาสูบอาจทำให้แผ่นให้ความร้อนเสียหายและเป็นปัญหาในการใช้งาน IQOS

IQOS 2.4 PLUS

ที่มา: https://ch.iqos.com/en/support/iqos/2-4plus-troubleshooting

หากคุณพบปัญหากับอุปกรณ์ IQOS 2.4 PLUS ในขั้นแรกให้ตรวจสอบว่าชาร์จไฟอุปกรณ์แล้วหรือยัง

วิธีตรวจสอบว่าอุปกรณ์ IQOS 2.4 PLUS ของคุณชาร์จแล้วหรือยัง ทำได้ดังนี้:

ตรวจสอบว่าที่ชาร์จ IQOS 2.4 PLUS ของคุณเปิดอยู่หรือไม่โดยกดปุ่มที่ชาร์จเป็นเวลา 1 วินาที ไฟควรจะติด หากไฟไม่ติด กดปุ่มค้างไว้ 4 วินาที

หากคุณไม่เห็นไฟใด ๆ ให้ชาร์จที่ชาร์จด้วยอแดปเตอร์และสายไฟของ IQOS โดยเฉพาะ*

หากต้องการทราบว่าด้าม IQOS 2.4 PLUS ของคุณชาร์จเต็มหรือยัง เพียงกดปุ่มบนที่ชาร์จของคุณ (ในขณะที่ตัวด้ามอยู่ด้านใน) และหากไฟวงกลมที่ด้านบนของที่ชาร์จของคุณนิ่งแสดงว่าด้ามของคุณพร้อมใช้งานแล้ว หากไฟกะพริบแสดงว่ากำลังชาร์จอยู่ หรืออีกวิธีหนึ่งแค่ถอดด้ามออกและตรวจสอบว่าไฟติดหรือไม่ หากไฟติดแปลว่าด้ามของคุณชาร์จเต็มและพร้อมใช้งานแล้ว

* โปรดทราบว่าพอร์ต USB ของแล็ปท็อปอาจมีพลังงานไม่เพียงพอที่จะชาร์จที่ชาร์จของคุณ ขอแนะนำให้ใช้เต้ารับไฟฟ้าแทน

การรีเซ็ตอุปกรณ์ IQOS 2.4 PLUS

หาก IQOS 2.4 PLUS ของคุณชาร์จได้แต่ใช้งานไม่ได้ ขั้นต่อไปให้รีเซ็ตอุปกรณ์ IQOS 2.4 PLUS ของคุณ

กดค้างปุ่มใต้ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งสองปุ่มพร้อมกัน คุณจะเห็นว่าเมื่อครบ 2 วินาที ไฟทั้งหมดจะกะพริบเป็นสีขาวสองสามครั้ง

การทำความสะอาดอุปกรณ์ IQOS 2.4 PLUS สามารถช่วยแก้ปัญหาหลายประการที่คุณอาจพบ

รู้สึกว่าสูด HEETS เข้าไปได้ค่อนข้างยากในขณะใช้ IQOS 2.4 PLUS หรือไม่? ได้รับไอละอองไม่เพียงพอขณะใช้ IQOS 2.4 PLUS ใช่หรือไม่? ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้เครื่องมือทำความสะอาดและแท่งทำความสะอาด IQOS เพื่อทำความสะอาดช่องให้ความร้อนและฝา IQOS

การทำความสะอาด IQOS 2.4 PLUS ของคุณเป็นประจำด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับรสชาติยาสูบที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่คุณอาจพบขณะใช้งาน IQOS 2.4 PLUS ได้อีกด้วย

ด้าม IQOS 2.4 PLUS ของคุณชาร์จไฟไม่ได้ใช่ไหม?

ถ้าด้าม IQOS 2.4 PLUS ของคุณมีปัญหาในการชาร์จไฟ คุณอาจจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพียงทำความสะอาดอุปกรณ์เชื่อมต่อด้าม IQOS ของคุณด้วยแท่งทำความสะอาด IQOS

ปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิของ IQOS 2.4 PLUS

คุณเห็นไฟสีแดงกะพริบบนที่ชาร์จ IQOS หรือไฟสีแดงบนด้าม IQOS 2.4 PLUS หรือไม่? ปัญหานี้อาจเป็นเพราะ IQOS ของคุณเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไป

IQOS 2.4 PLUS ทำงานในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำ ลองทำให้ด้าม IQOS 2.4 PLUS อุ่นขึ้นด้วยมือของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 1 นาที หากด้ามร้อนเกินไปให้นำติดตัวไปในที่ที่เย็นกว่า และอุปกรณ์จะใช้งานได้อีกครั้งเมื่อเย็นลง

แผ่นให้ความร้อนหรือส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ IQOS 2.4 PLUS แตกหักเสียหายหรือไม่?

ตรวจสอบว่า IQOS 2.4 PLUS ของคุณมีแผ่นให้ความร้อนแตกหักหรือความเสียหายทางกายภาพอื่น ๆ หรือไม่ ถ้ามี เราต้องขออภัยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและเราจะให้ความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหานี้

บางครั้งการทำความสะอาด IQOS 2.4 PLUS อาจทำให้แผ่นให้ความร้อนภายใน IQOS 2.4 PLUS ของคุณเสียหายได้ ระวังอย่าออกแรงกดไปที่แผ่นให้ความร้อนขณะทำความสะอาด IQOS 2.4 PLUS ของคุณ นอกจากนี้คุณต้องไม่บิดแท่งยาสูบ HEETS ขณะที่อยู่ในด้าม การบิดแท่งยาสูบอาจทำให้แผ่นให้ความร้อนเสียหายและเป็นปัญหาในการใช้งาน IQOS 2.4 PLUS

ติดต่อร้าน IQOS ใกล้บ้านคุณ

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]