Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ IQOS

ตกลงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าให้ประโยชน์มากกว่าผลเสีย?

โปรดซื้อผลิตภัณฑ์ IQOS และแท่งยาสูบ HEETS จากร้านจำหน่าย IQOS ในท้องถิ่นหรือทางออนไลน์ หรือร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และใช้ผลิตภัณฑ์ IQOS กับแท่งยาสูบ HEETS เท่านั้น ห้ามใช้ IQOS กับบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกันซึ่งไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ IQOS การทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามดัดแปลงแท่งยาสูบ HEETS ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือเพิ่มสารใด ๆ ในแท่งยาสูบ HEETS การทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ อย่าพยายามเปิด ดัดแปลงหรือซ่อมแซมส่วนประกอบใด ๆ ของ IQOS หรือเปลี่ยนส่วนประกอบหรือแบตเตอรี่อื่นใด การทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ

อุปกรณ์ IQOS ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับแท่งยาสูบ HEETS โดยเฉพาะ และแท่งยาสูบ HEETS ก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ IQOS โดยเฉพาะ ห้ามใช้ IQOS กับบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันซึ่งไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ IQOS การทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ ต้องใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันเท่านั้นที่คุณจะสามารถรับประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์นี้มีให้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของ PMI การศึกษาวิจัยทั้งหมดของเราอ้างอิงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ IQOS ร่วมกับแท่งยาสูบ HEETS

ผลิตภัณฑ์ IQOS เหมาะสำหรับชายและหญิงที่หากไม่มีทางเลือกอื่นก็จะยังคงใช้ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์นิโคตินต่อไป

ผลิตภัณฑ์ IQOS ไม่เหมาะสำหรับผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน หรือเลิกบุหรี่และเลิกใช้นิโคตินแล้ว

ผลิตภัณฑ์ IQOS ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการเลิกบุหรี่และเลิกใช้นิโคติน

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ IQOS ผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ควรเปลี่ยนไปใช้ IQOS เพียงอย่างเดียวและเลิกบุหรี่อย่างถาวร

ยาสูบและผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ IQOS ไม่ได้ไร้ความเสี่ยง

แท่งยาสูบ HEETS มีนิโคตินซึ่งเสพติด

วิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดจากยาสูบก็คือการเลิกบุหรี่และเลิกใช้นิโคตินโดยเด็ดขาดไปเลย

นิโคติน

แท่งยาสูบ HEETS มีนิโคตินที่มีอยู่ตามธรรมชาติในยาสูบ

นิโคตินนั้นเสพติด และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินประเภทอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้หรือระคายคอ หากคุณพบอาการเหล่านี้ให้หยุดใช้แท่งยาสูบ HEETS และปรึกษาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ IQOS ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือเป็นโรคเบาหวาน

ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ IQOS ในระหว่างตั้งครรภ์หรือในช่วงที่ให้นมบุตร

หากคุณกำลังตั้งครรภ์ให้นมบุตร หรือหากคิดว่าคุณกำลังตั้งครรภ์อยู่ คุณควรเลิกบุหรี่และเลิกใช้นิโคตินไปเลย แล้วปรึกษาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

เด็กและวัยรุ่น

ผลิตภัณฑ์ IQOS มีเจตนาไว้ให้ผู้ใหญ่ใช้งานเท่านั้น (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

เด็กและวัยรุ่นไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ IQOS ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ที่มา: https://ch.iqos.com/en/products/iqos/information

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]