Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

IQOS ใช้งานอย่างไร?

ตกลงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าให้ประโยชน์มากกว่าผลเสีย?

ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ IQOS

ชุดอุปกรณ์ IQOS มาพร้อมกับอุปกรณ์สองชิ้น ชิ้นแรกคือ ‘ด้าม (Holder)’ ซึ่งรองรับและให้ความร้อนแก่ HEETS (แท่งยาสูบ) อุปกรณ์ชิ้นที่สองคือ ‘ที่ชาร์จ (Pocket Charger)’ ซึ่งรองรับและชาร์จตัวด้ามก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง ต้องชาร์จตัวด้ามในที่ชาร์จก่อนการใช้งานในแต่ละครั้ง และต้องนำที่ชาร์จไปชาร์จไฟหลังจากที่ใช้ชาร์จด้ามครบ 20 ครั้ง

ด้าม ที่ชาร์จ

1. ปุ่มเปิดฝา

2. ปุ่มทำความสะอาดแผ่นให้ความร้อนด้าม

3. ปุ่มเปิดปิด (ใช้เปิด/ปิดเครื่อง)

4. ช่องชาร์จไฟ (ใช้สายไฟและอแดปเตอร์ที่ให้มา หากที่ชาร์จนั้นชาร์จไฟเต็มจะสามารถชาร์จตัวด้ามได้อย่างน้อย 20 ครั้ง)

 • ฝา
 • แผ่นให้ความร้อน
 • ปุ่มให้ความร้อน
 • ช่องชาร์จ
 • สถานะแบตเตอรีของด้าม
 • สถานะแบตเตอรีของที่ชาร์จ
 • สถานะการทำความสะอาดแผ่นให้ความร้อนด้าม

ลักษณะสัญญาณไฟของที่ชาร์จ

 • สีเขียวกะพริบหมายถึงกำลังชาร์จ
 • สีเขียวนิ่งหมายถึงชาร์จเต็มแล้ว
 • ไม่มีไฟหมายถึงอยู่ในสถานะรอการใช้งานหรือปิดเครื่อง
 • ไฟสีส้มหรือแดงหมายถึงทำงานผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง

วิธีใช้ IQOS

นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้อ่านคำแนะนำทีละขั้นโดยละเอียดก่อนใช้งานครั้งแรก

ขั้นที่ 1: ชาร์จไฟ

ใส่ ตัวด้ามเข้าในที่ชาร์จตามภาพด้านบน กด ปุ่มเปิดที่ชาร์จเพื่อเปิดเครื่องอุปกรณ์ IQOS ตัวด้ามชาร์จไฟเรียบร้อย และพร้อมใช้งาน นำด้ามออกจากที่ชาร์จ

2. กดค้าง 3 วินาที

3. ไฟเขียวนิ่ง

หมายเหตุ: ไฟ 1 ดวงจากทั้งหมด 4 ดวงบนสถานะแบตของที่ชาร์จหมายถึงชาร์จตัวด้ามได้ 5 ครั้ง (รวมทั้งหมด 20 ครั้ง) หากคุณปล่อยด้ามไว้ในที่ชาร์จนานเกินไป ที่ชาร์จอาจปิดเครื่อง เมื่อคุณเปิดเครื่องอีกครั้งตัวด้ามควรจะชาร์จไฟเต็มแล้ว

ขั้นที่ 2: ใส่แท่งยาสูบ

ใส่ แท่งยาสูบลงในด้ามจนถึงแนวเส้นตามที่แสดงด้านบน ห้ามบิดแท่งยาสูบ

แผ่นให้ความร้อน

หมายเหตุ: หากคุณบิดแท่งยาสูบเมื่อขณะอยู่ในด้ามอาจทำให้แผ่นให้ความร้อนที่อยู่ด้านในแตกหักได้ง่าย

ขั้นที่ 3: ให้ความร้อน

กดปุ่มให้ความร้อนค้างไว้จนกระทั่งไฟเป็นสีเขียวกะพริบ เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวนิ่ง คุณมีเวลา 6 นาที หรือสูบได้ 14 ครั้ง แล้วแต่ว่าแบบไหนถึงก่อน เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีส้มนิ่ง แปลว่าคุณเหลือเวลา 30 วินาที หรือสูบได้อีก 2 ครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อไฟเป็นสีเขียวนิ่งและด้ามพร้อมใช้งาน ห้ามกดปุ่มให้ความร้อนอีกเพราะจะเป็นการปิดเครื่องและทำให้สิ้นเปลืองแท่งยาสูบ โปรดเริ่มใช้งานเลย

ขั้นที่ 4: การนำออก

ในการนำแท่งยาสูบออกจากที่ด้าม ให้เลื่อนฝาตามที่แสดงด้านล่างก่อนแล้วจึงนำแท่งยาสูบออก การเปลี่ยนสีของแท่งยาสูบหลังการใช้งานเป็นเรื่องปกติ เมื่อนำออกมาแล้วให้ทิ้งเป็นขยะในครัวเรือนได้ตามปกติ หลังจากที่ใช้แท่งยาสูบทุกครั้ง ให้ใส่ด้ามกลับเข้าไปในที่ชาร์จ โดยจะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการชาร์จอีกครั้ง

แท่งยาสูบออกแบบมาให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น หมายเหตุ: ห้ามนำแท่งยาสูบออกจากอุปกรณ์ก่อนถอดฝา เพราะจะทำให้ยาสูบหลงเหลืออยู่

ภายในอุปกรณ์ซึ่งต้องทำความสะอาดให้หมดจด

ที่มา: https://www.ubervape.co.uk/iqos-how-to-use-33-w.asp

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]