Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

วิธีใช้งาน IQOS 3 DUO

(1) แตะปุ่มที่ชาร์จIQOS 3 DUO เพื่อตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่ เสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับโดยใช้อแดปเตอร์และสายไฟกระแสสลับ IQOS โดยเฉพาะ
(2) หากต้องการเปิดหรือปิดที่ชาร์จIQOS 3 DUO ให้กดปุ่มด้านบนค้างไว้4 วินาทีตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนด้าม IQOS ของคุณเพื่อดูระดับแบตเตอรี่ ไฟสองดวงหมายความว่าชาร์จเต็มแล้วและคุณสามารถใช้งานได้สองครั้ง ไฟดวงเดียวหมายถึงใช้งานได้หนึ่งครั้ง ไม่มีไฟขึ ้นเลยหมายความว่าถึงเวลาต้องชาร์จด้ามแล้ว
(3) ในการใช้ด้าม IQOS 3 DUO ค่อย ๆ ใส่แท่งยาสูบ HEETS ห้ามบิดแท่ง HEETS ถ้าบิดแท่งยาสูบ แผ่นให้ความร้อนอาจเสียหายได้ หลังจากที่คุณใส่แท่งยาสูบ HEETS แล้วให้กดปุ่มที่ด้ามค้างไว้ คุณจะรู้สึกว่าเครื่องสั่นและไฟจะกะพริบช้าลง นั่นหมายความว่าตัวด้ามก าลังเตรียมพร้อม เมื่อคุณรู้สึกว่าเครื่องสั่น 2 ครั้งและไฟสถานะทั้งสองดวงสว่างขึ ้น นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้งานได้เลย
(4) ถ้าคุณรู้สึกว่าเครื่องสั่นอีกครั้ง นั่นหมายความว่าเวลาในการใช้IQOS ใกล้หมดแล้ว เลื่อนเปิดด้าม IQOS 3 DUO นำแท่งยาสูบ HEETS ออกแล้วเลื่อนปิด แตะปุ่มที่ตัวด้ามเพื่อดูสถานะของอุปกรณ์ ข้อควรจำ: ไฟหนึ่งดวงหมายถึงเหลือการใช้งานอีกหนึ่งครั้ง คุณสามารถเพลิดเพลินกับการใช้งานผลิตภัณฑ์IQOS อีกครั้ง หรือใส่ด้ามกลับเข้าไปในที่ชาร์จ
(5) เมื่อด้าม IQOS 3 DUO ของคุณอยู่ในที่ชาร์จ ให้ดูสัญญาณไฟที่ด้านบนของที่ชาร์จไฟกะพริบหมายถึงกำลังชาร์จด้ามอยู่เมื่อไฟติดนิ่ง หมายความว่าคุณสามารถน าด้ามออกจากที่ชาร์จได้แล้ว

วิธีชาร์จ IQOS 3 DUO

(1) แตะปุ่มที่ชาร์จIQOS 3 DUO เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ ไฟกะพริบที่ด้านบนของที่ชาร์จหมายถึงแบตเตอรี่เหลือน้อยให้เสียบที่ชาร์จ IQOS 3 DUO เข้ากับเต้ารับโดยใช้อแดปเตอร์และสายไฟกระแสสลับ IQOS โดยเฉพาะซึ่งไฟกะพริบแสดงว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ เมื่อแถบสถานะเต็มนั่นหมายความว่าชาร์จเต็มแล้ว ซึ่งจะใช้งานสูงสุด 20 ครั้ง
(2) ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนตัวด้าม IQOS 3 DUO ของคุณ ไฟสองดวงหมายความว่าที่ชาร์จนั้นชาร์จเต็มแล้วและคุณสามารถใช้งานได้สองครั้ง ไฟดวงเดียวหมายความว่าคุณเหลือการใช้งานเพียงครั้งเดียว ไม่มีไฟขึ้นเลยหมายความว่าถึงเวลาต้องชาร์จตัวด้ามแล้ว
(3) เลื่อนเปิดด้าม IQOS 3 DUO น าแท่งยาสูบ HEETS ออกแล้วเลื่อนปิด ใส่ด้าม IQOS 3 DUO เข้าไปในที่ ตรวจสอบไฟดวงเล็กสองดวงที่ด้านบนของที่ชาร์จ เมื่อไฟกะพริบหมายความว่าด้าม IQOS 3 DUO กำลังชาร์จอยู่ เมื่อไฟนิ่งหมายความว่าด้าม IQOS 3 DUO พร้อมใช้งานแล้ว

วิธีทำความสะอาด IQOS 3 DUO

การทำความสะอาดไม่ควรจะยุ่งยาก ดังนั ้นเราจึงมีเครื่องมือท าความสะอาดที่ช่วยให้การทำความสะอาดนั้นง่ายขึ้น
(1) ไม่มีของเหลวเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการท าความสะอาดนี ้เมื่อด้าม IQOS 3 DUO ของคุณเย็นลงหลังจากใช้งานครั้ง
ล่าสุดอย่างน้อย 30 วินาทีคุณสามารถเลื่อนเปิดฝาออกได้
(2) เคาะใบยาสูบที่ตกค้างภายใน IQOS 3 DUO ของคุณ ตรวจสอบว่าเครื่องมือท าความสะอาดอยู่ในสภาพดี จากนั้นใส่ไปที่ส่วนปลายของด้าม IQOS 3 DUO อย่าเพิ่งบิด! เมื่อแท่งท าความสะอาดอยู่ในด้ามแล้วค่อยบิดตัวท าความสะอาดเบา ๆ สองหรือสามครั้ง เสร็จแล้วให้ถอดแท่งท าความสะอาดออกอย่างระมัดระวัง
(3) คุณสามารถใช้แท่งท าความสะอาด IQOS เพื่อท าความสะอาดภายในตัวด้าม IQOS 3 DUO ของคุณได้เป็นครั้งคราวอย่าลืมหลีกเลี่ยงแผ่นให้ความร้อนขณะท าความสะอาด และทำความสะอาดฝาทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยผลิตภัณฑ์IQOS ที่สะอาดหมายถึงคุณจะได้รับรสชาติที่ดีเยี่ยมขณะใช้งาน

IQOS 3

วิธีใช้งาน IQOS 3

คู่มือทีละขั้นตอนแบบย่อ:
ในการเริ่มต้นการใช้ยาสูบแบบให้ความร้อน IQOS โปรดท าตามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี ้:
1. ตรวจสอบว่าที่ชาร์จIQOS 3 ของคุณเปิดอยู่หรือไม่โดยกดปุ่ มที่ชาร์จเป็นเวลา 1 วินาที
มีไฟแสดงที่เครื่องชาร์จของคุณหรือไม่? ถ้ามีก็ใช้งานได้เลย หากเครื่องไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิดที่ชาร์จIQOS 3 โดยกดปุ่มค้างไว้ 4 วินาทีหรือชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยสายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS โดยเฉพาะ
2. เปิดฝาที่ชาร์จIQOS 3 ใส่ด้ามเข้าไปในที่ชาร์จแล้วปิดฝา
3. รอให้ไฟดวงเล็กที่ด้านบนกะพริบ ซึ่งหมายความว่าก าลังชาร์จด้าม IQOS 3 อยู่
4. น าด้ามออกจากที่ชาร์จแล้วค่อย ๆ ใส่แท่งยาสูบ HEETS เข้าไปในด้าม IQOS 3 (อย่าลืมว่าห้ามบิดแท่งยาสูบ HEETS โดยเด็ดขาด)
5. กดปุ่มที่ด้าม IQOS 3 ค้างไว้ หลังจากเครื่องสั่นหนึ่งครั้ง ไฟที่ด้ามจะกะพริบช้าๆ หลังจากเครื่องสั่น 2 ครั้งไฟ ไฟจะเป็นสีขาวนิ่ง ซึ่งหมายความว่า IQOS ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
6. เมื่อไฟที่ด้ามค่อย ๆ ดับลงแปลว่าเวลาการใช้IQOS นั ้นหมดลงแล้ว แต่ไม่ต้องกังวล! แค่เอาแท่งยาสูบ HEETS ที่ใช้แล้วออก แล้วก็ชาร์จด้าม IQOS 3 อีกครั้งได้เลย

วิธีชาร์จ IQOS 3

อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาการใช้ IQOS ของคุณขาดตอน เตรียมด้าม IQOS 3 และที่ชาร์จให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1. คุณควรชาร์จด้าม IQOS 3 หลังการใช้งานทุกครั้ง ก่อนอื่นให้น าแท่งยาสูบ HEETS ที่ใช้แล้วออกจากด้ามก่อน
2. จากนั ้นใส่ด้ามเข้าไปในที่ชาร์จและปิดฝาที่ชาร์จ แถบไฟที่ด้านบนจะแสดงระดับการชาร์จด้าม IQOS 3 เมื่อไฟดวงเล็กกะพริบแสดงว่าที่ชาร์จก าลังชาร์จอยู่
3. รอสองสามนาทีให้ไฟดวงเล็กหยุดกะพริบ ซึ่งหมายความว่าด้าม IQOS 3 พร้อมใช้งานแล้ว!
4. หลังจากที่ใช้แท่งยาสูบ HEETS ไปครบ 20 แท่งให้ชาร์จที่ชาร์จ IQOS 3 ด้วยสายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS โดยเฉพาะ

วิธีทำความสะอาด IQOS 3

การรักษาความสะอาดของ IQOS มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการที่จะได้รสชาติที่ดีเยี่ยม โชคดีที่คุณมีเครื่องมือ
ท าความสะอาด IQOS 3 มาช่วยคุณประหยัดแรง:
1. จะเริ่มต้นขั้นตอนการท าความสะอาด รอให้ด้าม IQOS 3 ของคุณเย็นลงก่อน
2. เปิดฝาด้าม IQOS 3 ของคุณออกแล้วเคาะเพื่อให้เศษใบยาสูบที่ติดอยู่ด้านในหลุดออก
3. ทีนี้ให้นำฝาออกจากแท่งท าความสะอาดและใส่เข้าไปในด้าม จากนั ้นหมุนแท่งท าความสะอาด
4. คุณควรใช้แท่งทำความสะอาด IQOS เพื่อท าความสะอาดด้าม IQOS 3 เป็นครั้งคราว (ใช้อย่างเบามือ)
5. สุดท้ายอย่าลืมทำความสะอาดในฝาของ IQOS 3 เพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่ารสชาติแท่งยาสูบ HEETS ที่คุณชื่นชอบจะคงอยู่ทุกครั้งที่คุณใช้งาน

IQOS 3 MULTI

วิธีใช้ IQOS 3 MULTI

คู่มือทีละขั้นตอนแบบย่อ:
1. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์IQOS 3 MULTI ของคุณเปิดอยู่หรือไม่โดยกดปุ่มเป็นเวลา 1 วินาทีมีไฟแสดงที่ด้านล่างไหม? ถ้ามีก็ใช้งานได้เลย หากเครื่องไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิด IQOS 3 MULTI โดยกดปุ่ มค้างไว้ 4 วินาที หรือชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยสายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS
2. หมุนฝาของ IQOS 3 MULTI แล้วใส่แท่งยาสูบ HEETS เข้าไป ค่อย ๆ ดันเข้าไปจนถึงเส้นฟิลเตอร์(ห้ามบิดแท่งยาสูบ HEETS)
3. กดปุ่มค้างจนเครื่องสั่น ไฟจะเริ่มกะพริบขณะที่ IQOS 3 MULTI เริ่มร้อนขึ ้น
4. IQOS 3 MULTI ของคุณจะสั่นสองครั้ง และไฟจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนิ่งซึ่งหมายความว่าคุณใช้งานได้แล้ว!
5. เมื่อไฟเริ่มกะพริบและเครื่องสั่นสองครั้งอีก หมายความว่าเวลาในการใช้IQOS 3 MULTI จะหมดแล้ว
6. เมื่อไฟดับลง น าแท่งยาสูบ HEETS ที่ใช้แล้วออก และคุณก็สามารถใช้IQOS 3 MULTI อีกครั้งได้ตามต้องการ

วิธีชาร์จ IQOS 3 MULTI

1. กดปุ่มบน IQOS 3 MULTI เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่
2. แถบไฟที่ด้านล่างจะแสดงจ านวนพลังงานชาร์จที่เหลืออยู่ใน IQOS 3 MULTI ของคุณ
3. ถ้าแบตเตอรี่ IQOS 3 MULTI ของคุณแบตหมด ให้เสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเพื่อชาร์จด้วยสายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS (ดูว่าแถบไปกะพริบหรือไม่ เพราะจะช่วยให้แน่ใจว่า IQOS ของคุณกำลังชาร์จอยู่)
4. เมื่อแถบไฟเต็มอีกครั้ง คุณก็ใช้งานได้เลย!

วิธีทำความสะอาด IQOS 3 MULTI

การรักษาความสะอาดอุปกรณ์มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการที่จะได้รสชาติที่ดีเยี่ยม โชคดีที่คุณมีเครื่องมือท า
ความสะอาด IQOS 3 มาช่วยคุณประหยัดแรง:
1. ก่อนอื่นรอให้ด้าม IQOS 3 MULTI เย็นลงก่อน
2. เปิดฝา IQOS 3 MULTI ของคุณออกแล้วเคาะ MULTI เพื่อให้เศษใบยาสูบที่ติดอยู่ด้านในหลุดออก
3. เปิดฝาแท่งท าความสะอาดและค่อย ๆ ใส่เข้าไปใน IQOS 3 MULTI จากนั ้นหมุนแท่งทำความสะอาดสองสามครั้ง
4. เราแนะนำให้ใช้แท่งทำความสะอาด IQOS เป็นครั้งคราว ใช้อย่างเบามือและอย่าลืมท าความสะอาดในฝาด้วย ผลิตภัณฑ์ IQOS ที่สะอาดจะช่วยรักษารสชาติที่ดีของยาสูบแท้ ๆ ไว้

IQOS 2.4 PLUS

วิธีใช้IQOS 2.4 PLUS

คู่มือทีละขั้นตอนแบบย่อ:
ในการเริ่มใช้ยาสูบแบบให้ความร้อนเมื่อเปลี่ยนบุหรี่มาใช้ผลิตภัณฑ์IQOS ให้ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ตรวจสอบว่าที่ชาร์จ IQOS 2.4 PLUS ของคุณเปิดอยู่หรือไม่โดยกดปุ่มค้างไว้1วินาที
มีไฟแสดงบนที่ชาร์จไหม? ถ้ามีก็ใช้งานได้เลย หากไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิดที่ชาร์จIQOS 2.4 PLUS โดยกดปุ่มค้างไว้ 4 วินาที หรือ
ชาร์จอุปกรณ์ของคุณด้วยสายไฟและอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS โดยเฉพาะ
2. เปิดฝาบานพับ ใส่ด้าม IQOS 2.4 PLUS เข้าไปในที่ชาร์จ แล้วปิดฝาบานพับ รอให้ไฟดวงเล็กกะพริบ ซึ่งหมายความว่าก าลังชาร์จด้าม IQOS 2.4 PLUS อยู่
3. น าด้ามออกจากที่ชาร์จแล้วค่อย ๆ ใส่แท่งยาสูบ HEETS เข้าไปในด้าม (อย่าลืมว่าห้ามบิดแท่งยาสูบ HEETS โดยเด็ดขาด)
4. กดปุ่มที่ด้ามค้างไว้ หลังจากเครื่องสั่นหนึ่งครั้ง ไฟที่ด้ามจะกะพริบช้าๆ เมื่อไฟเป็นสีขาวนิ่งซึ่งหมายความว่า IQOS 2.4 PLUS ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
5. เมื่อไฟที่ด้ามค่อย ๆ ดับลงแปลว่าเวลาการใช้ IQOS นั ้นหมดลงแล้ว แต่ไม่ต้องกังวล แค่เอาแท่งยาสูบ HEETS ที่ใช้แล้วออก แล้วชาร์จด้ามอีกครั้งได้เลย

วิธีชาร์จ IQOS 2.4 PLUS

อย่าปล่อยให้ช่วงเวลาการใช้ IQOS ของคุณขาดตอน เตรียมด้าม IQOS 2.4 PLUS และที่ชาร์จให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1. คุณควรชาร์จด้าม IQOS 2.4 PLUS หลังการใช้งานทุกครั้ง ก่อนอื่นให้น าแท่งยาสูบ HEETS ที่ใช้แล้วออกจากด้าม
2. จากนั้นใส่ด้ามเข้าในที่ชาร์จแล้วปิดฝาบานพับ เมื่อไฟกะพริบแสดงว่าที่วางก าลังชาร์จอยู่
3. รอสองสามนาทีแล้วไฟเล็ก ๆ จะหยุดกะพริบ ซึ่งหมายความว่าคุณเริ่มใช้งานได้เลย
4. หลังจากที่ใช้แท่งยาสูบ HEETS ไปครบ 20 แท่งแล้ว ให้ชาร์จที่ชาร์จด้วยสายไฟและอแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของ IQOS โดยเฉพาะ

วิธีทำความสะอาด IQOS 2.4 PLUS

การรักษาความสะอาดของ IQOS 2.4 PLUS มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการที่จะเพลิดเพลินไปกับรสชาติ IQOS ที่ดีเยี่ยม
1. ก่อนจะเริ่มต้นขั้นตอนการท าความสะอาด รอให้ด้าม IQOS 2.4 PLUS ของคุณเย็นลงก่อน
2. เปิดฝาด้าม IQOS 2.4 PLUS ของคุณออกแล้วเคาะด้ามเบา ๆ เพื่อก าจัดใบยาสูบที่ติดอยู่ด้านใน
3. ทีนี้ให้เปิดฝาแท่งท าความสะอาด IQOS จากนั ้นใส่เข้าไปในด้ามแล้วหมุนแท่งท าความสะอาด
4. คุณควรใช้แท่งท าความสะอาด IQOS เพื่อท าความสะอาดด้าม IQOS 2.4 PLUS เป็นครั้งคราว (ใช้อย่างเบามือ)
5. สุดท้ายอย่าลืมท าความสะอาดในฝาของ IQOS 2.4 PLUS เพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่ารสชาติแท่งยาสูบ HEETS ที่คุณชื่นชอบจะไม่หายไปไหน

ที่มา: https://ch.iqos.com/en/support/iqos/3-duo-learn-more

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]