Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

องค์การอาหารและยาอเมริกาอนุญาตขายไอคอส (IQOS) ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้แล้ว หลังได้รับอนุมัติผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

องค์การอาหารและยาอเมริกาอนุญาตขายไอคอส (IQOS) ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้แล้ว หลังได้รับอนุมัติผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]