Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ความกลัวแบบผิด ๆ ที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไม่ยอมใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่

ที่มา:  https://www.gov.uk/government/news/false-fears-preventing-smokers-from-using-e-cigarettes-to-quit

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความกลัวแบบผิด ๆ ที่ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไม่ยอมใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่

ผู้สูบบุหรี่กว่าครึ่งเชื่อว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคตินนั้นเป็นอันตรายเทียบเท่าหรือมากกว่าการสูบบุหรี่ แม้ว่ากรณีการเสียชีวิตจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯ จะเกิดจากสารที่ถูกสั่งห้ามในสหราชอาณาจักรก็ตาม

จาก: สาธารณสุขอังกฤษ เผยแพร่เมื่อ:4 มีนาคม 2563

รายงานบุหรี่ไฟฟ้าฉบับที่ 6 ของสาธารณสุขอังกฤษ (PHE) ซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยจากคิงส์คอลเลจลอนดอน ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้ (วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563) พร้อมกับคำแนะนำใหม่ของ PHE เกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันสุขภาพจิตของ NHS

 

รายงานให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคตินในหมู่เยาวชนและผู้ใหญ่ และการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอันตรายของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้รายงานนี้ยังพิจารณาในเชิงลึกเกี่ยวกับหลักฐานการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในผู้ที่มีภาวะทางสุขภาพจิตและสตรีมีครรภ์

 

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันยังคงทรงตัวในกลุ่มผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาวนับตั้งแต่รายงานฉบับล่าสุด สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ มีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากขึ้นที่เชื่อว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอันตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ สิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับบทวิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาที่สรุปว่าการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคตินที่ได้รับกำกับควบคุมนั้นเป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่มาก

 

สาธารณสุขอังกฤษ (PHE) ยังคงแนะนำว่าผู้สูบบุหรี่ควรเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่ แต่ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้า

 

บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่ายาสูบมาก แต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง บุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ แต่ผลกระทบในระยะยาวของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาวนั้นยังไม่เป็นที่ทราบ

ผู้สูบบุหรี่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเชื่อผิด ๆ ที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอันตรายมากกว่าการสูบบุหรี่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการระบาดของโรคปอดในสหรัฐฯ ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2562 ปัจจุบันนี้ทางการสหรัฐฯ ยืนยันแล้วว่าวิตามิน

อีอะซิเตทซึ่งเป็นสารเพิ่มความข้นเหนียวที่เพิ่มเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่บุหรี่ไฟฟ้าชนิดผสมกัญชานั้นเป็นสาเหตุหลักของ การระบาดในสหรัฐฯ สารนี้ถูกห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคตินที่ได้รับการกำกับควบคุมโดยสหราชอาณาจักร

 

รายงานระบุถึงความจำเป็นในการติดตามตรวจสอบการรับรู้ของสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักวิจัยกลัวว่า ความกลัวในเรื่องความปลอดภัยจะทำให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจที่จะไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่ ซึ่งจะทำให้มีผู้เสียชีวิต มากขึ้น นอกจากนี้รายงานยังเตือนด้วยว่าการห้ามใช้น้ำยาปรุงแต่งรสชาติยังอาจทำให้ผู้สูบบุหรี่บางรายไม่ยอมเปลี่ยน ไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลยอีกด้วย

ผู้สูบบุหรี่ควรได้รับการสนับสนุนให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคตินที่ได้รับการกำกับควบคุมควบคู่กับเครื่องมือเลิกบุหรี่อื่น ๆ และการสนับสนุนด้านพฤติกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

 

นอกจากนี้รายงานยังตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของผู้ที่มีภาวะทางสุขภาพจิตและสตรีมีตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสองกลุ่มที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำลังพยายามลดอัตราการสูบบุหรี่ของสองกลุ่มนี้ ตามที่ระบุไว้ในแผนควบคุมยาสูบของอังกฤษ

นักวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของผู้ที่มีภาวะทางสุขภาพจิตและพบว่ามีงานวิจัยจำนวนเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าสามารถลดการสูบบุหรี่ได้ ทั้งนี้จะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในส่วนนี้

 

พวกเขายังพบด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีข้อมูลและการฝึกอบรมที่ดีกว่านี้เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีภาวะทางสุขภาพจิตในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ วันนี้ PHE ได้เผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันสุขภาพจิตของ NHS เพื่อส่งเสริมความสอดคล้องในนโยบายไร้ควันและแนวปฏิบัติทั่วทั้งสถาบัน คำแนะนำดังกล่าวระบุว่าขอให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ว่าบริเวณไหนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้หรือบริเวณไหนใช้ไม่ได้ในพื้นที่ของโรงพยาบาลและอาคารต่าง ๆ

 

นักวิจัยยังได้ทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่เกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของสตรีมีครรภ์และพบว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจความแพร่หลาย ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระหว่างตั้งครรภ์ ในระหว่างนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพควรใช้คำแนะนำที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระหว่างตั้งครรภ์

 

 

 

รายงานแนะนำว่า:

· การตรวจสอบอายุในการขายผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าต้องได้รับการบังคับใช้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อปกป้องเยาวชน

· ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระหว่างตั้งครรภ์

· จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของผู้สูบบุหรี่ที่มีภาวะทางสุขภาพจิตและผู้สูบบุหรี่ ที่ตั้งครรภ์

· จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบในรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้าในหมู่เยาวชน

 

ศาสตราจารย์จอห์น นิวตัน ผู้อำนวยการฝ่ายการส่งเสริมสุขภาพของสาธารณสุขอังกฤษ (PHE) ให้ความเห็นในบทวิจารณ์ว่า:

เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่ได้เห็นว่าการระบาดของโรคปอดในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อมุมมองของผู้สูบบุหรี่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรมากแค่ไหน ความกลัวเรื่องความปลอดภัยอาจยับยั้งผู้สูบบุหรี่จำนวนมากไม่ให้เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือก ปล่อยให้พวกเขาเดินบนเส้นทางสู่การมีสุขภาพที่ไม่ดีต่อไปเป็นเวลาหลายปีและเสียชีวิตก่อนวัย อันควรเนื่องจากการสูบบุหรี่ ขณะนี้ทางการสหรัฐฯ ยืนยันแล้วว่าวิตามินอีอะซิเตทซึ่งเป็นสารเพิ่มความข้นเหนียวที่ เติมลงในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบผสมกัญชานั้นเป็นสาเหตุหลักของการระบาดของโรคในสหรัฐฯ ซึ่งสารนี้ถูกสั่งห้ามในผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าชนิดมีนิโคตินที่กำกับควบคุมโดยสหราชอาณาจักร

 

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่มาก การสูบบุหรี่ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 220 รายต่อวันในอังกฤษ คำแนะนำของเรายังคงเหมือนเดิมคือใครก็ตามที่สูบบุหรี่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลิกบุหรี่แบบถาวรไปเลย และบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้

 

คำแนะนำใหม่ของเราเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันสุขภาพจิตถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ คำแนะนำนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่นำไปสู่เป้าหมายโดยรวมเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ไร้ควัน

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของอังกฤษ ศาสตราจารย์ คริส วิทตี้ กล่าวว่า:

สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้สูบบุหรี่สามารถทำได้เพื่อสุขภาพก็คือการเลิกบุหรี่แบบถาวรไปเลย บุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยให้บางคนเลิกบุหรี่ได้สำเร็จและเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

 

รายงานนี้เป็นส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมต่อการรวบรวมหลักฐานในประเด็นสำคัญของนโยบายสาธารณะ และเน้นย้ำถึง ความท้าทายในการเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากบุหรี่ไฟฟ้าให้มากที่สุดพร้อม ๆ กับการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนิโคติน

 

ศาสตราจารย์แอนน์ แมคนีลล์ ศาสตราจารย์ด้านการเสพติดยาสูบ ประจำวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอน และผู้เขียนนำรายงานกล่าวว่า:

ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่จะทำความเข้าใจรายงานต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลตรงข้ามกันมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและการสูบบุหรี่ ในการทบทวนตรวจสอบของเรา เรานำเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นในอังกฤษว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้บั่นทอนการลดลงของอัตราการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ และสำหรับเยาวชนนั้น การใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มักสูบบุหรี่อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เราต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเยาวชน ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไปได้ง่าย ๆ

 

สาธารณสุขอังกฤษ (PHE) ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะเผยแพร่ ในปี 2565 วิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอนจะทำงานร่วมกับนักวิจัยหลายคนจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา (รวมถึงผู้ที่มีส่วนช่วยในการจัดทำรายงานบุหรี่ไฟฟ้าของสถาบันวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการแพทย์แห่งชาติในปี 2561) เพื่อดำเนินการทบทวนตรวจสอบนี้

 

ความเป็นมา

เดบาราห์ อาร์นอตส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (ASH) กล่าวว่า:

ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่มากกว่า 6 ล้านคนในอังกฤษ และการสูบบุหรี่ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และโรคภัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมของเรา การช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่มีความสำคัญมากขึ้นหากเราบรรลุวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในเรื่องสังคมไร้ควันภายในปี 2573 และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็มีบทบาทในส่วนนี้ ทุกวันนี้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้สูบบุหรี่หลายพันคนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ แต่อีกหลายพันคนอาจได้รับประโยชน์นั้นเช่นกันหากพวกเขาไม่ถูกทำให้เปลี่ยนใจเนื่องมาจากความเชื่อที่ดื้อดึง เลวร้ายและไม่ถูกต้องที่ประชาชนคิดเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ผู้สูบบุหรี่ควรได้รับคำรับรองจากรายงานที่เชื่อถือได้และมีรายละเอียดครบถ้วนในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎข้อบังคับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าของสหราชอาณาจักรมีประสิทธิภาพ และการใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังคงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ ดิฉันขอให้ผู้สูบบุหรี่มีความเชื่อมั่นในระบบการกำกับดูแลของเรา และอย่าถอดใจไปเพียงเพราะข่าวพาดหัวเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีหลักฐานรองรับ

 

จอร์จ บัตเตอร์เวิร์ธ ผู้จัดการนโยบายอาวุโสของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า::

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ ไม่ได้ไร้ความเสี่ยง และเรายังไม่ทราบผลกระทบในระยะยาว ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่การวิจัยจนถึงตอนนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบยาสูบและสามารถช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ รายงานนี้ให้ความมั่นใจเพิ่มเติมแก่ผู้สูบบุหรี่เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ และยังแสดงให้เห็นว่าในสหราชอาณาจักร จำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้สูบบุหรี่มาก่อน รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนไม่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นข่าวดี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]