Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ความเป็นมาของกลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST)

ความเป็นมาของกลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST) เกิดจากกฎหมายการแบนบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งสืบเนื่องมาจากประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จากกระทรวงพาณิชย์ มีใจความว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายหรือผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีความผิดตามกฎหมาย

แต่จากข้อมูลที่ภาครัฐได้กล่าวถึงอันตรายของของบุหรี่ไฟฟ้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่มวนถึง 10 เท่า, อันตรายเทียบเท่าเฮโรอีน นั้นเป็นข้อมูลที่ขัดกับผลวิจัยของนานาประเทศ หรือมีสารประกอบต่าง ๆ มากมายที่อันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยกลุ่มลาขาดควันบุหรี่ได้ถามกลับไปยังผู้ผลิตเช่นกันว่ามีสารเหล่านั้นตามที่รัฐบาลไทยได้กล่าวอ้างหรือไม่ แต่คำตอบที่ได้รับคือสารเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าแต่อย่างใด

นอกจากนั้น ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้มีการจัดเสวนาสื่อมวลชนเรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า… อันตรายมากกว่าที่คุณคิด” โดยมีการเสนอข้อมูลว่าใครอยู่เบื้องหลังวงการบุหรี่ไฟฟ้า หลังจากที่ได้ติดตามงานเสวนานี้ กลุ่มลาขาดควันบุหรี่มีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากสิทธิของผู้ใช้หรือผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ที่จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่าได้ แต่กลับโดนแบน

กลุ่มลาขาดควันยาสูบจึงตัดสินใจที่จะออกมาเคลื่อนไหวโดยมีจุดยืนเพื่อให้ภาครัฐหันกลับมาทบทวนเรื่องการแบนบุหรี่ไฟฟ้า โดยขอให้พิจารณาลดระดับบุหรี่ไฟฟ้าจากสินค้าต้องห้ามเป็นสินค้าควบคุม เพื่อประโยชน์และสิทธิในการเลือกใช้ของผู้บริโภค

การเคลื่อนไหวครั้งแรกของกลุ่มลาขาดควันยาสูบเริ่มจากการยื่นหนังสือเพื่อพิจารณาที่ศูนย์ดำรงธรรม โดยแนบผลการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ ซึ่งระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนเพราะไม่มีการเผาไหม้ และต่อจากนั้นก็เริ่มมีการขยายไปยื่นหนังสือเพื่อพิจารณาเหล่านี้ที่กระทรวงต่าง ๆ ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมายจนถึงปัจจุบัน

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]