Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ถามมา – ตอบไป พกพาบุหรี่ไฟฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศอย่างไร

ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าสามล้านคนในอังกฤษ

ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าสามล้านคนในอังกฤษ

ในปัจจุบันมีกว่า 160 ประเทศทั่วโลกที่อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยแต่ละประเทศนั้นมีมาตรการการควบคุมที่แตกต่างกันไป

และมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังคงเลือกใช้มาตรการการแบนอย่างเบ็ดเสร็จซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน    และเนื่องจากปัจจุบันนี้บุหรี่ไฟฟ้าหรือ ( E-cigarette ) ยังไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนจึงมีเกิดคำถามเกี่ยวกับการพกพาบุหรี่ไฟฟ้าเดินทางไปต่างประเทศว่าสามารถพกพาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่

ปัจจุบันนี้หลายสายการบินได้มีการบัญญัติข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าเอาไว้โดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่นสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) ได้มีการระบุไว้ว่า “ อนุญาตให้พกพาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า e-cigarette เครื่องสูบกัญชาส่วนตัว หรือระบบส่งนิโคตินอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดเท่านั้น แต่สายการบินห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าในห้องโดยสารตลอดเวลา “ แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการแจ้งเตือนผู้โดยสารเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศนั้น ๆ เช่นประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์แอร์ไลน์ ได้ประกาศเอาไว้ว่า“ โปรดทราบว่าการซื้อ ใช้ และครอบครองผลิตภัณฑ์เลียนแบบยาสูบผิดกฎหมาย (เช่น บุหรี่ไฟฟ้า) จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายในประเทศสิงคโปร์นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 “

ดังนั้นการพกพาบุหรี่ไฟฟ้าไปต่างประเทศ ผู้ใช้งานควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศที่จะเดินทางไปก่อน

ส่วนข้อปฏิบัติในการพกพา ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควันยาสูบ ECST ( End Cigarette Smoke Thailand ) นายอาสา ศาลิคุปต และ นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ได้แนะนำวิธีการพกพาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งตัวอุปกรณ์และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไว้ดังนี้

ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าสามล้านคนในอังกฤษ

การนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินนั้น ผู้ใช้งานเพียงแค่ปฏิบัติตามกฎการบินทั่วไป ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านั้นถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์หรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่สายการบินจะไม่อนุญาตให้เก็บในสัมภาระฝากใต้เครื่อง จึงต้องถือติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น ส่วนน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือเป็นของเหลว ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเช่นเดียวกันกับของเหลวทั่วไป หากต้องการถือขึ้นเครื่อง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้ว่าภาชนะนั้นจะมีของบรรจุเพียงบางส่วนก็ตาม และต้องมีปริมาณรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร หรือไม่เกิน 1 ลิตรต่อคน หากนับเป็นจำนวนขวดปริมาณ 100 มิลลิลิตร ก็ห้ามพกพาเกิน 10 ขวด หรือหากเป็นปริมาณ 50 มิลลิลิตร ก็ห้ามเกิน 20 ขวด โดยภาชนะบรรจุเหล่านี้จะต้องอยู่ในถุงซิปล็อค หรือถุงพลาสติกใสแบบปิดผนึกได้แต่หากมีปริมาณเยอะกว่านี้ ต้องเก็บในสัมภาระฝากใต้เครื่อง โดยสามารถพกพาปริมาณเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกินน้ำหนักสัมภาระที่เราซื้อเอาไว้กับสายการบิน ดังนั้นการพกพาตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินจึงปฏิบัติตามกฎระเบียบสายการบินไม่ต่างจากการพกพาแบตเตอร์รี่สำรอง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ปฏิบัติไม่ต่างจากของเหลวทั่วไป

 

อ้างอิงจาก :

https://www.facebook.com/watch/?v=591207434635021

https://www.singaporeair.com/th_TH/th/travel-info/baggage/baggage-restrictions/

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]