Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

การศึกษาชี้บุหรี่ไฟฟ้าแบบมีนิโคตินอาจช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้

Shanghai, China - Nov 16, 2020: Relx retail store in downtown shopping mall. Relx's China's largest e-cigarette brand. Business and financial concept editorial photo. RELX offers vape pens and pods

ที่มา : https://www.psu.edu/news/research/story/e-cigs-cigarette-nicotine-delivery-may-help-smokers-quit/

จากผลการศึกษาใหม่ของ Penn State College of Medicine และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth นักวิจัยกล่าวว่าผู้สูบบุหรี่สามารถลดการสัมผัสกับสารก่อมะเร็งบางชนิดได้ หากเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคตินเหมือนบุหรี่อาจช่วยให้คนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้

เป็นระยะเวลาหกเดือน ที่ทีมวิจัยได้ทำการติดตามผู้สูบบุหรี่จำนวน 520 คนที่แค่ต้องการลดการสูบบุหรี่ลงอย่างน้อย 50% แต่ยังไม่มีแผนที่จะเลิกเด็ดขาด พวกเขาจะสังเกตว่าการใช้ระบบส่งนิโคตินผ่านผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าต่าง ๆ

( ENDS) ที่ชาวอเมริกันประมาณ 10 ล้านคนใช้นั้นสามารถทำให้การบริโภคบุหรี่นั้นลดลงหรือไม่

ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ENDS ที่มีนิโคติน 0 มก./มล. (ยาหลอก)ขนาด 8 มก./มล. และ 36 มก./มล. หรือสารทดแทนบุหรี่ที่ไม่มีนิโคตินเช่น ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 6 เดือนรายงานพบว่า ผู้เข้าร่วมที่ได้รับนิโคติน ENDS จำนวน 36 มก./มล. ซึ่งมีการรับนิโคตินที่คล้ายกันกับบุหรี่ยังคงงดสูบบุหรี่ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มการวิจัยอื่น

Jonathan Foulds หัวหน้านักเขียนและศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขของวิทยาลัยแพทย์กล่าวว่า “อัตราการเลิกบุหรี่ทั้งหมดนั้นยังต่ำอยู่ เนื่องจากผู้เข้าร่วมการทดลองไม่มีแผนที่จะเลิก และยังไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชียวชาญในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป เราสังเกตเห็นว่าจำนวนผู้ที่ได้รับ ENDS ซึ่งมีสารนิโคตินสูง สามารถงดบุหรี่ได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยแนวโน้มดังกล่าวไม่ถูกพบในผู้ที่ได้รับยาหลอก ENDS หรือสารทดแทนบุหรี่ที่ไม่ใช่ ENDS”

Thomas Eissenberg ผู้เขียนร่วมและศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth กล่าวว่า “เป็นที่แน่ชัดจากการค้นพบของเราว่า ENDS นั้นอาจจะไม่สามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมเลิกสูบบุหรี่ได้ถ้าหากการส่งนิโคตินมีประสิทธิภาพน้อย”

นักวิจัยได้พยายามให้ผู้เข้าร่วมลดการบริโภคบุหรี่ลง 50% และ 75% เป็นเวลาหกเดือน โดยวัดการบริโภคบุหรี่และ biomarkers ต่าง ๆ เช่น ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่หายใจออก โดยระหว่างการติดตามผล 8 ครั้ง พวกเขากำหนดสัดส่วนของผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มที่รายงานว่าพวกเขาไม่สูบบุหรี่ในสัปดาห์ก่อน เมื่อครบกำหนดหกเดือน ผู้เข้าร่วมกลุ่มที่ได้รับนิโคติน 36 มก./มล. (ประมาณ 11%) รายงานว่างดบุหรี่ได้มากกว่าในกลุ่มที่ได้รับนิโคติน 0 มก./มล. (1%) และกลุ่มที่ได้รับนิโคตินจากสารทดแทน (3%) ประมาณ 5% ของผู้เข้าร่วมในกลุ่มที่ได้รับนิโคติน 8 มก./มล. รายงานว่ามีการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จเมื่อครบ 6 เดือน

Jessica Yingst นักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งรัฐเพนน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สาธารณสุขที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รัฐเพนน์ กล่าวว่า “ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งชี้ว่าหาก ENDS ไม่ได้ผลิตนิโคตินมากเท่ากับบุหรี่ ก็มีโอกาสน้อยที่ผู้สูบบุหรี่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะสามารถเลิกบุหรี่ได้”

จากงานวิจัย สรุปได้ว่าเมื่อผู้ที่ต้องการลดการสูบบุหรี่ลองใช้ ENDS มีเพียงไม่กี่คนที่เลิกบุหรี่ได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สูบบุหรี่ที่ยังคงใช้ ENDS โดยมีการผลิตนิโคตินที่เหมือนบุหรี่ (กลุ่ม 36 มก./มล.) มีแนวโน้มที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ในระยะสั้นและเปลี่ยนไปใช้ ENDS ในที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตนิโคตินคล้ายกับบุหรี่อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในการช่วยผู้ที่มีปัญหาในการเลิกสูบบุหรี่

ทีมวิจัยกล่าวว่ายังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายผลและเป็นการยืนยัน แต่ตอนนี้พวกเขาได้สนับสนุนว่าผู้เข้าร่วมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ENDS ในขณะที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่นั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด

Foulds นักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งรัฐเพนน์กล่าวเสริมว่า “ผลการวิจัยของเราสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ ENDS ที่หลากหลายซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่งานวิจัยอื่น ๆ มีหลายคนที่ใช้ ENDS และยังคงสูบบุหรี่ต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเลิกสูบบุหรี่ ENDSนั้นไม่ใช่สิ่งวิเศษอะไรที่เห็นผลได้ทันที แต่ผลลัพธ์ของเรานั้นแสดงให้เห็นว่า ENDS ที่มีการผลิตนิโคตินซึ่งคล้ายคลึงกับบุหรี่นั้น มีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเลิกบุหรี่”

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]