Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์พบ บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร

ที่มา: https://www.uq.edu.au/news/article/2021/04/e-cigarettes-help-smokers-quit-good#:~:text=E%2Dcigarettes%20may%20be%20more,to%20University%20of%20Queensland%20research.

ดร. แกรี ชาน จากศูนย์วิจัยการใช้สารเสพติดของเยาวชนประจำมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (UQ กล่าวว่ามีหลักฐานจำนวนมากจากทั่วโลกที่สนับสนุนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีประสิทธิภาพ ในการช่วยให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ โดยหนึ่งในนั้นคือการวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ที่พบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ เลิกบุหรี่ได้ดีกว่าการใช้นิโคตินทดแทน อย่างแผ่นแปะและหมากฝรั่งนิโคติน

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการทดลองการสูบบุหรี่และการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากถึง 16 รูปแบบ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12,754 คน เป็นประเมินการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเทียบกับการบำบัดด้วยนิโคตินทดแทนที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ แผ่นแปะนิโคติน หมากฝรั่ง ยาอม สเปรย์ฉีดเข้าปาก ยาสูดพ่นและสเปรย์ฉีดเข้าช่องจมูก

ดร. แกรี ชาน กล่าวว่า “การศึกษาของเราพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าการบำบัดด้วยนิโคตินทดแทนถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพสูงกว่ายาหลอก 100 เปอร์เซ็นต์”

“โดยบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทนเพราะมีนิโคตินในปริมาณเล็กน้อยที่สามารถช่วยบรรเทาอาการถอนนิโคตินได้ และยังให้ประสบการณ์กับสัมผัสที่เหมือนกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบเดิมอีกด้วย”

“เราได้ตรวจสอบหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดและเปรียบเทียบการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการบำบัดด้วยนิโคตินทดแทนแบบดั้งเดิมและยาหลอก เพื่อหาสิ่งที่สามารถทดแทนการสูบบุหรี่ได้ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้ และช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน” “ปัจจุบันนี้ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแห่งออสเตรเลีย ได้มีการแนะนำให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นแนวทางการบำบัดรักษาอันดับสองในการเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยของเราคำแนะนำนี้อาจได้รับการประเมินใหม่อีกครั้ง”

การสูบบุหรี่ ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ประเด็นสำคัญด้านสุขภาพระดับโลก เพราะผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่กว่าแปดล้านคน

ดร. แกรี ชาน กล่าวว่า เราหวังว่าผลการวิจัยจากการศึกษานี้จะสามารถนำไปใช้ในนโยบายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและการสูบบุหรี่ได้ดีขึ้น โดยบุหรี่ไฟฟ้ามีศักยภาพในการเร่งการลดจำนวนการใช้บุหรี่ได้และเราจำเป็นต้องนำหลักฐานมาพิจารณาใหม่ว่าเราจะควบคุมและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อยุติการแพร่ระบาดของบุหรี่ได้อย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]