Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดให้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายใต้กฏหมายการผูกขาดโดยรัฐ

ที่มา : https://www.reuters.com/world/china/china-adds-e-cigarettes-tobacco-monopoly-law-2021-11-26/

สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศแก้ไขกฏหมายโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายใต้กฏหมายผูกขาดยาสูบ

ของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการยกระดับข้อบังคับที่สำคัญของประเทศจีนที่ถือเป็นหนึ่งในตลาดบุหรี่ไฟฟ้า ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยมีผลทันทีหลังจากที่รัฐบาลออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เซ็นชื่อโดย หลี่ เค่อเฉียง ประธานคณะมนตรีรัฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีนคนปัจจุบัน

มีบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนบางแห่งที่ก่อตั้งขึ้นมาและตั้งใจทำการตลาดในประเทศ หนึ่งในนั้นคือบริษัท RLX Technology Inc (RLX.N) ที่กำลังเป็นผู้นำในตลาด ซึ่งทาง RLX เองก็ออกมายืนยันว่ายินดี ปฏิบัติตามกฏหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดอย่างเคร่งครัด

ธุรกิจยาสูบในจีนถูกควบคุมแบบผูกขาดโดยสมบูรณ์จากภาครัฐ ซึ่งกำหนดชัดเจนว่าบริษัทใดบ้างที่สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ในประเทศได้ ทั้งนี้รัฐบาลจีนเคยประกาศให้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฏหมายในปี 2018 และสั่งห้ามจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ในปี 2019 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายและความเสี่ยงของการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสู่สาธารณชน

ก่อนหน้านี้ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศจีนถูกจัดให้อยู่ใน “พื้นที่สีเทา” กฎหมายนี้ จึงมีผลให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และประเทศไทยควรนำมาพิจารณาเพื่อศึกษาเพื่อหาทางควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศเสียใหม่ เพราะขณะ แม้จะมีการแบนบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ไร้ควันทุกประเภท แต่ก็ยังเห็นการขายและการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันทั่วไป

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]