Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

Dr. Chris จากรายการ This Morning ออกมาให้แนะนำถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเลิกบุหรี่ เช่น

  1. สีเทียน และบุหรี่ปลอม – ปัจจุบันการระบายสีกลายเป็นเทรนด์เพราะการเป็นการบำบัดรูปแบบหนึ่ง ช่วยดึงความสนใจได้ นอกจากนั้นยังมีการใช้บุหรี่ปลอมที่มีขายทั่วไป อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะยังไม่ใช่วิธีหลัก
  2. การใช้นิโคตินทดแทน – หาซื้อได้ตามร้านขายยา เช่น แผ่นแปะนิโคติน ซึ่งจะให้นิโคตินอย่างช้าๆ กับผู้ใช้ ในขณะที่หมากฝรั่งและสเปรย์อาจให้นิโคตินเร็วกว่า อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นิโคตินตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง Chris กล่าวว่าการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสมจะมีประสิทธิภาพที่จะช่วยเลิกได้ ทั้งนี้นิโคตินไม่ใช่ตัวที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ปอด และหัวใจ แต่ตัวร้ายที่แท้จริงแล้วคือทาร์และสารพิษที่อยู่ในควันบุหรี่ต่างหาก ทั้งนี้นิโคตินไม่ใช่สารอันตราย แต่มันทำให้เกิดการเสพย์ติด
  3. บำบัดด้วยการสะกดจิต – ยังไม่รู้แน่ชัดว่าการบำบัดด้วยการสะกดจิตจะช่วยผู้สูบบุหรี่ให้เลิกได้หรือไม่ เพราะปัจจุบันยังมีงานวิจัยเรื่องนี้ไม่มากนัก แต่มันก็ไม่ได้ความว่าวิธีนี้ไม่ได้ผล เพียงแค่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันเชิงวิทยาศาสตร์
  4. บุหรี่ไฟฟ้า – มีหลักฐานเพิ่มขึ้นมากมายว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยผู้คนเลิกบุหรี่ได้และดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  5. ยา เช่น Champix และ Zyban – เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด และมีผลข้างเคียงจากยา บ้างเกิดอาการปากแห้ง นอนไม่หลับ ปวดหัว เวียนหัว

ดูเพิ่มเติมที่ https://www.itv.com/thismorning/health/whats-the-best-way-to-give-up-smoking

ทางเลือกในการเลิกบุหรี่

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]