Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

แนวโน้มในการขายบุหรี่ในญี่ปุ่นระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2562

การศึกษานี้อธิบายถึงแนวโน้มในการขายบุหรี่ในญี่ปุ่นระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2562 ว่าสอดคล้องกับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน (HTPs) ที่ถูกนำเข้ามาในญี่ปุ่นปลายปีพ.ศ. 2558
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการลดลงของยอดขายบุหรี่ในญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 สอดคล้องกับการเปิดตัวและการเติบโตของยอดขาย HTP
ระหว่างพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ. 2562 ยอดขายบุหรี่โดยรวมลดลง 38% และเมื่อดูยอดรวมยอดขายยาสูบ (เช่น บุหรี่และ HTP) ลดลง 19%

ยอดขายบุหรี่ในประเทศในญี่ปุ่นดูเหมือนจะลดลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 หลังจากมีผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันกระจายไปทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2554 ถึง 2558 การเปลี่ยนแปลงร้อยละต่อปี (Annual Percent Change: APC) สำหรับการขายบุหรี่อยู่ที่ -3.1 (p = 0.1066) ซึ่งลดลงแบบช้าๆ แต่ระหว่างปีพ.ศ. 2559 ถึง 2562 ยอดขายบุหรี่ลดลงแบบก้าวกระโดด APC อยู่ที่ -16.38 (p = 0.0004) ซึ่งต่างกันเป็นห้าเท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมี HTP ซึ่งการศึกษานี้แสดงผลที่สอดคล้องกับข้อสรุปของ Stoklosa ก่อนหน้านี้

ทางผู้ทำการศึกษาให้ข้อมูลว่า การลดลงของบุหรี่นั้นเกิดขึ้นเป็นอิสระจากการที่กลุ่มสาธารณสุขได้ต่อต้าน HTPs และในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีการควบคุมเรื่องการสูบบุหรี่ที่เข้มงวด และมีการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งต่างจากในประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษที่การมีบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ยอดขายของบุหรี่ลดลง

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]