Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

อังกฤษเผยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเพิ่มขึ้นจริงแต่ไม่มาก ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

อังกฤษเผยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเพิ่มขึ้นจริงแต่ไม่มาก ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]