Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ควันบังตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำให้มีผลต่อข้อตัดสิน

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ ... แต่ออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ใช้

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ ... แต่ออสเตรเลียก็ยังไม่ได้ใช้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเสียงร้องจากผู้เชี่ยวชาญการควบคุมยาสูบประเทศออสเตรเลียที่ได้แสดงความยินดีกับตัวเองเกี่ยวกับผลการสูบบุหรี่ของชาติครั้งล่าสุด เป็นเรื่องที่ให้อภัยได้หากคุณเชื่อว่าออสเตรเลียเป็นผู้นำระดับโลกในการลดอัตราการสูบบุหรี่และคิดว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามตัวเลขที่ตีพิมพ์ในผลการสำรวจครัวเรือนด้านยุทธศาสตร์ยาเสพติดแห่งชาติปี 2562 เล่าเรื่องที่แตกต่างกันมาก

ตั้งแต่ปี 2556 อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ในออสเตรเลียได้ลดลง 0.3% ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศตะวันตกอื่น ๆ ในขณะเดียวกันอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ลดลง 1% ต่อปีในประเทศสหรัฐอเมริกา (2556-2561) และ 0.8% ต่อปีในประเทศอังกฤษ (2556-2562) ซึ่งหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการใช้นิโคตินที่มีปริมาณสูงในรูปแบบผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการลดลงของอัตราการสูบบุหรี่อย่างรวดเร็ว

อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ที่ลดลงในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 2553-2562

ความล้มเหลวในอัตราการสูบบุหรี่ของออสเตรเลียยังได้ซ่อนเร้นความอยุติธรรมทางสังคม ผู้คนที่อยู่ในกลุ่มสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำที่สุดมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่มากกว่าคนที่อยู่กลุ่มที่สูงที่สุด (21.2% เทียบกับ 8.2%) และมีช่องระหว่างนี้กำลังเพิ่มขึ้น โดยคนที่ด้อยโอกาสยังสูบบุหรี่เป็นจำนวนมากกว่าถึงสองเท่า

อัตราการสูบบุหรี่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มคนพื้นเมือง ผู้ที่ป่วยทางจิต และผู้ไร้ที่อยู่อาศัย รวมทั้งผู้ใช้ยาเสพติดและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

การสำรวจพบว่าผู้สูบบุหรี่ในช่วงอายุ 20 และ 30 กำลังเลิกสูบบุหรี่ แต่อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไปยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2559 โดยผู้สูบบุหรี่สองในสามคนในช่วงอายุนี้จะเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่เคยพยายามที่จะเลิกซ้ำ ๆแต่ไม่สำเร็จและอาจได้ประโยชน์จากกลยุทธ์ที่ใหม่และมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ปัญหาการสูบบุหรี่ดูเหมือนจะหล่นออกจากเรดาร์การเมืองในประเทศออสเตรเลีย ในปี 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรเงิน 30 ล้านดอลลาร์สำหรับแผนระยะเวลา 4 ปีเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยของการเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบจำนวน 17 พันล้านดอลลาร์ที่เก็บได้ทุกปี ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบยังคงล็อบบี้วันเก่า ๆ ที่ดีของแคมเปญผ่านสื่อมวลชน แต่ข้อจำกัดด้านงบประมาณได้รับประกันว่าคงไม่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้

การรับนิโคตินรูปแบบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา

แม้จะมีการห้ามใช้สารนิโคตินเหลว แต่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็ยังคงมีอยู่มากมายในประเทศออสเตรเลีย จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2562 พบว่า 2.5% ของประชากรทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือก ซึ่งอัตราผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2559 เทียบกับ 5.7% ในสหราชอาณาจักรและ 3.2% ในสหรัฐอเมริกา และขณะนี้ มีชาวออสเตรเลียมากกว่าครึ่งล้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ทางเลือก

เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นมีส่วนทำให้การสูบบุหรี่ลดลง การค้นพบที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในการสำรวจของประเทศออสเตรเลียครั้งล่าสุด คือกลุ่มอายุที่มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงมากที่สุด (อายุ 25-39 ปี) ยังเป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดตามที่แสดงให้เห็นในกราฟดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราการสูบบุหรี่เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราใช้บุหรี่ไฟฟ้าตามกลุ่มอายุ 2559- 2562

มีแนวโน้มว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีส่วนทำให้เกิดการสูบบุหรี่ลดลงในกลุ่มอายุเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยการช่วยให้ผู้สูบเลิกสูบบุหรี่หรือเบี่ยงเบนผู้ที่คิดจะสูบบุหรี่ไปสู่ทางเลือกที่อัตรายน้อยกว่า

ไม่เป็นที่น่าแปลกใจ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเสพนิโคตินเป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมมากทั่วโลกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ ผลิตภัณฑ์นั้นมอบประสบการณ์แก่ผู้สูบบุหรี่ที่ติดนิโคตินและเลียนแบบพฤติกรรมและความรู้สึกของการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตามการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดสารเคมีที่เป็นพิษนับพันชนิดจากควันบุหรี่ เช่น ทาร์และคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้ยาสูบซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกือบทั้งหมด

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบเผาไหม้มากถึง 95% มันเป็นทางเลือกที่ถูกสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ไม่สามารถหรือไม่อยากเลิกสูบบุหรี่ด้วยการรักษาแบบดั้งเดิมและสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ต่อไป

มีการระบาดของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนหรือไม่?

ในปี 2562 ประเทศออสเตรเลียมีเยาวชน 1.8% (อายุ 14-17 ปี) ใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า ที่สำคัญการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่กับเยาวชนที่สูบบุหรี่เผาไหม้ โดยหลายคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิก เพื่อป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งเนื่องจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นในเยาวชนชาวออสเตรเลียที่ไม่สูบบุหรี่ น้อยกว่าหนึ่งในสองร้อยคนของหนุ่มสาวที่ไม่เคยสูบบุหรี่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะเป็นการทดลองหรือการใช้เพียงชั่วคราว แม้ว่าความถี่ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่สามารถเห็นได้ในการสำรวจนี้ อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา 70% ของเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ได้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพียง 1-5 วันในเดือนที่แล้ว

แม้สื่อจะโฆษณาเกี่ยวกับ “การระบาดของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูบในเด็กและเยาวชน” แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็กำลังลดอัตราการสูบบุหรี่ในเด็กซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวาง เช่น ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยในสหรัฐอเมริกาการสูบบุหรี่ของเยาวชนลดลง 2-4 เท่าหลังจากปี 2557 เมื่อใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นที่นิยม แทนที่จะเป็นประตูสู่การสูบบุหรี่ การใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นประตูไปสู่การไม่สูบบุหรี่สำหรับเยาวชน

ในอดีต เหล่าวัยรุ่นได้แสดงพฤติกรรมต่อต้านโดยการสูบบุหรี่ ในปัจจุบันพวกเขาหันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปราศจากอันตรายแต่ก็อันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่

ประเทศออสเตรเลียเป็นประชาธิปไตยตะวันตกเพียงประเทศเดียวที่ห้ามขายและห้ามใช้นิโคตินในรูปแบบบุหรี่ไฟฟ้า และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังคงต้องการจำกัดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่อไป แผนการที่ดีกว่าด้านสาธารณสุขคือการส่งเสริมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่าสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ไม่สามารถเลิกได้เหมือนกับที่รัฐบาลของนิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรกำลังทำอยู้ กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมจะจำกัดความเสี่ยงของการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในเยาวชนรวมทั้งรักษามาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

อัตราการสูบบุหรี่ในประเทศออสเตรเลียกำลังลดลงในความเร็วเทียบเท่ากับหอยทาก การใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีศักยภาพในการเร่งการลดลงของอัตราการสูบบุหรี่และยังอาจสามารถช่วยชีวิตคนนับแสนได้

Source: https://www.spectator.com.au/2020/07/smoke-clouding-the-judgement-of-health-bureaucrats/

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]