Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

รายงาน: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประตูไปสู่การเลิกบุหรี่ทั่วไป

รายงาน: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประตูไปสู่การเลิกบุหรี่ทั่วไป
วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2563 04:25 PM เวลามาเลเซีย
โดย ลินดา คุมาร์

กรุงกัวลาลัมเปอร์, 23 พ.ย. — รายงานประจำปี 2020 ที่จัดทำโดยกลุ่มผู้สนับสนุนชาวอเมริกันศูนย์ทางเลือกผู้บริโภค (Consumer Choice Center) หักล้างความเชื่อทั่วไปที่ว่า “การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประตูไปสู่การสูบบุหรี่สำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่น

รายงานหัวข้อ “การใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับความเชื่อเรื่องการเป็นประตูไปสู่การสูบบุหรี่” ได้เน้นย้ำถึงผลการวิจัยว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ถึง 95 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังนำเสนอมุมมองที่ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ทั่วไป “หันเหความสนใจไปจากการบริโภคยาสูบแบบเดิม ๆ ที่เป็นอันตราย”

รายงานยังเน้นย้ำด้วยว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอวิธีการบริโภคนิโคตินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับผู้สูบบุหรี่ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่

ระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษ (British National Health Service) เคยกล่าวแล้วว่าลำพังตัวนิโคตินเองนั้นไม่เป็นอันตราย และกล่าวเพิ่มเติมว่า “อันตรายเกือบทั้งหมดจากการสูบบุหรี่มาจากสารเคมีอื่น ๆ หลายพันชนิดในควันยาสูบ ซึ่งมีอยู่หลายชนิดที่เป็นพิษ”

รายงานของศูนย์ทางเลือกผู้บริโภคยังอ้างอิงถึงการศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนในปี 2562 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่กว่า 50,000 คน ในช่วงปี 2549 ถึง 2560

การศึกษาดังกล่าวพบว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์สัมพันธ์กับอัตราความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ที่สูงขึ้น 0.06 เปอร์เซ็นต์

ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภายุโรปในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ โยฮาคิม ชูซ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการแผ่รังสีของหน่วยงานวิจัยโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้น “ไม่มีทางที่จะเป็นอันตราย” มากเท่ากับการสูบบุหรี่ และอีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้สูบบุหรี่จำนวนมากเลิกบุหรี่ได้อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้นอุตสาหกรรมยาสูบของมาเลเซียยังมองว่า “ภาษีบุหรี่ไฟฟ้า” ใหม่ที่จะนำมาใช้ในปี 2564 สำหรับอุปกรณ์บุหรี่แบบอิเล็กทรินิกส์ทุกชนิดรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้น ถือเป็นเรื่องที่เป็นบวก เพราะนี่หมายความว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าจะได้รับการกำกับควบคุม

จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพและภาวะเจ็บป่วยแห่งชาติประจำปี 2562 ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง 1.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562 ในประเทศมาเลเซีย

แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าจำนวนที่ลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ แต่รายงานฉบับเดียวกันนี้เองได้แสดงให้เห็นว่าชาวมาเลเซียร้อยละ 5 ใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า

ประสิทธิผลของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกบุหรี่กำลังได้รับการยอมรับมากขึ้น และความพยายามในการใส่ความว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นประตูสู่การสูบบุหรี่นั้นนำมาเทียบกับการวิเคราะห์ตรวจสอบอย่างละเอียดไม่ได้เลย

Malay vaping is a gateway out of smoking https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/11/23/report-vaping-is-a-gateway-out-of-smoking/1925298 (nov1)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]