Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

RELX เปิดห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาศาสตร์เพื่อเสริมแกร่งการวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าระดับโลก

ผู้ตรวจการฯ แนะภาครัฐฟังเสียงประชาชน กรณีการแบนบุหรี่ไฟฟ้า
คำเตือน : ผลิตภัณฑ์นี้มีนิโคตินซึ่งสารที่ก่อให้เกิดการเสพติดอย่างรุนแรง

RELX Technology ได้เปิดเผยว่าบริษัทได้เริ่มการปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาศาสตร์สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัท

17 กันยายน 2563 06.30 น. ตามเวลาออมแสงทางตะวันออก (Eastern Daylight Time)

เซินเจิ้น, จีน –(Business Wire)—RELX Technology ได้เปิดเผยในวันนี้ว่าบริษัทได้เริ่มการปฏิบัติงานที่ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาศาสตร์สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัท เพื่อดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าโดยผ่านการทดสอบในสิ่งมีชีวิตและในหลอดทดลอง รวมทั้งทำการประเมินความปลอดภัยในระยะพรีคลินิก

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใน International Bioindustry Valley ในเซินเจิ้น กำลังดำเนินการวิจัยผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของ RELX ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทของสัตว์ เพื่อที่จะได้สามารถประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าอย่างครอบคลุมได้

“วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของความเชื่อมั่น ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม ย่อมเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องขยายขอบเขตของวิทยาศาสตร์ในด้านที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและสำรวจสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน” Kate Wang ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ RELX กล่าว ในวันเปิดตัวห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาศาสตร์ของ RELX โดย RELX ยังได้เปิดเผยแผนการที่จะใช้วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แบบ “1+4” กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม แล้วตามด้วยการประเมินด้านพิษวิทยา การประเมินทางคลินิก การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ และการประเมินในระยะยาว

ตามข้อมูลจาก Public Health England บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบหรี่ 95% และมีศักยภาพที่จะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้ ผู้บริโภคจำนวนมากรับรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบุหรี่เผาไหม้แบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลาย ๆ แง่มุมซึ่งยังต้องอาศัยการวิจัยในระยะยาว เช่น องค์ประกอบที่ลดอันตรายอย่างแท้จริงของบุหรี่ไฟฟ้า การเพิ่มขีดความสามารถการลดอันตรายขององค์ประกอบดังกล่าวให้สูงที่สุด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างอื่น ๆ ของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

“บางครั้งผู้คนก็มองบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความเคลือบแคลง เนื่องจากเรายังไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้อย่างครบถ้วน” Yilong Wen, ผู้ร่วมก่อตั้ง และหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา และโซ่อุปทานของ RELX กล่าว “พันธกิจของห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาศาสตร์ของ RELX คือการสำรวจสิ่งที่เราไม่รู้ เราต้องการรวบรวมหลักฐานโดยผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และมุ่งหน้าที่จะพิสูจน์ศักยภาพของบุหรี่ไฟฟ้าที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายน้อยกว่า และในการดำเนินการเช่นที่ว่านั้น ก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ใช้ด้วย”

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ RELX มีความเชื่อถือได้และมีคุณภาพ RELX จึงได้ตั้งห้องปฏิบัติการทางเคมีและฟิสิกส์ขึ้นในปี 2561 ห้องปฏิบัติการแห่งนี้ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน China National Accreditation Service for Conformity Assessment โดย RELX ได้เริ่มการวิจัยระดับบุกเบิกโดยทำการศึกษาด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาในผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2562 และห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาศาสตร์แห่งใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การทดสอบในสิ่งมีชีวิตและในหลอดทดลอง รวมทั้งทำการประเมินความปลอดภัยในระดับพรีคลินิกในปี 2563

“การศึกษาด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยามุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ของ RELX” Xingtao Jiang หัวหน้าห้องปฏิบัติการของ RELX กล่าว “อย่างเช่น มันส่งผลต่อ DNA หรือโครโมโซมไหม และสารที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างไรต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกายบ้าง ยังมีเรื่องที่ต้องค้นคว้าวิจัยอีกมาก”

Xingtao Jiang ยังได้เปิดเผยการค้นพบเบื้องต้น 5 ประการจากการวิจัยของ RELX ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า สารอันตราย เช่น เบนซีน และสาร TSNA (Tobacco-specific N-nitrosamine) 4 ตัว ซึ่งปลดปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ของ RELX นั้น มีระดับต่ำกว่าสารอันตรายที่พบในควันบุหรี่เผาไหม้ถึงกว่า 99.1% และ 99.8% ตามลำดับ

ขณะนี้ RELX ดำเนินโครงการวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ซึ่งรวมถึง Sun Yat-sen University และ Shenzhen Institutes of Advanced Technology นอกจากนั้นยังร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences โรงพยาบาล 2 แห่ง และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 9 แห่ง

เกี่ยวกับ RELX Technology

RELX ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยเป็นแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าชั้นนำของเอเชีย RELX พัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าของตนเองอย่างอิสระที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาในเซินเจิ้น ประเทศจีน พันธกิจของ RELX คือการมอบพลังอำนาจให้แก่ผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่โดยอาศัยเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการอย่างมีจริยธรรม RELX ยังคงมุ่งหน้าที่จะลงทุนอย่างสำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนา การทดสอบน้ำยาที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทยังได้ดึงตัวคนเก่ง ๆ ระดับโลกจาก Uber, Proctor and Gamble, Huawei, Beats และ L’Oréal มาร่วมงานกับบริษัท ผู้ลงทุนใน RELX ยังรวมถึงบริษัทผู้ร่วม

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]