Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

ต้องการเลิกสูบบุหรี่ใช่หรือไม่ คำตอบมีบุหรี่ไฟฟ้า

ต้องการเลิกสูบบุหรี่ใช่หรือไม่ คำตอบมีบุหรี่ไฟฟ้า

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำทุกวันอาจช่วยผู้สูบบุหรี่ที่จะเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไป

โดย มาโลรีย์ เอ บรันกา – ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัล (MGH)

งานวิจัยชิ้นใหม่จาก ศูนย์บริการบำบัดและการวิจัยยาสูบของโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอรัล (MGH) ได้ให้หลักฐานระดับประชากรชิ้นสำคัญในการพิสูจน์ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำทุกวันช่วยผู้สูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกาในการเลิกสูบบุหรี่ที่มีการเผาไหม้ (บุหรี่ธรรมดาทั่วไป)

รายงานที่ได้ลงสื่อออนไลน์ชื่อ “งานวิจัยสารนิโคตินและยาสูบ” ได้ให้ข้อมูลการศึกษาระยะยาวเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ จากการสำรวจที่สะท้อนมาจากประชากรของสหรัฐอเมริกา โดยทีมงานของโรงพยาบาล MGH ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสามปีแรกของการวิจัยงานประเมินเชิงประชากรในเรื่องสุขภาพและยาสูบ (the Population Assessment of Tobacco and Health – PATH) ซึ่งเป็นการสำรวจตัวแทนของประชากรในวัยบรรลุนิติภาวะของสหรัฐอเมริกาที่ได้ทำการสัมภาษณ์บุคลรายเดิมในแต่ละปี โดยการสำรวจนี้ช่วยให้นักวิจัยได้ทำการประเมินความเปลี่ยนแปลงในแต่ละรายบุคลในการบริโภคยาสูบตลอดช่วงเวลาวิจัย

ด้วยข้อมูลจากผู้สูบบุหรี่ในวัยบรรลุนิติภาวะ 8,000 ราย ผู้ทำการสำรวจได้ประเมินว่าผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่และไม่หันกลับมาสูบได้อย่างไร โดยการเปรียบเทียบผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่ใช้เป็นประจำทุกวันและไม่ได้ใช้ประจำกับผู้สูบบุหรี่ธรรมดาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้นักวิจัยได้พบว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำทุกวันเทียบกันผู้ที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วนั้นเลิกสูบบุหรี่ที่มีการเผาไหม้ได้มากกว่าภายในช่วงหนึ่งปีและไม่หันกลับไปสูบบุหรี่อีกอย่างน้อยหนึ่งปี นักวิจัยยังพบอีกว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มที่จะไม่หันกลับไปสูบบุหรี่ธรรมดากว่าผู้สูบบุหรี่ที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ในขณะเริ่มการวิจัยร้อยละ 3.6 ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมสำรวจเป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 18 เป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่ได้ใช้เป็นประจำทุกวัน และร้อยละ 78 ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลย

 “การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยวิธีบำบัดที่มีอยู่”

– แนนซี่ รีรอตติ

ต้องการเลิกสูบบุหรี่ใช่หรือไม่ คำตอบมีบุหรี่ไฟฟ้า

จนถึงปีที่สองและสามของการเก็บข้อมูล ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าประจำทุกวันได้รายงานว่าอัตราการเลิกสูบบุหรี่ตลอดเวลาต่อเนื่องนั้นสูงขึ้น (ร้อยละ 11) กว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ร้อยละ 6) สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่เป็นประจำไม่แสดงความแตกต่างใดๆ จากผู้ที่ไม่ได้ใช้ในการพิสูจน์การเลิกสูบบุหรี่ตลอดเวลาต่อเนื่องจากบุหรี่ที่มีการเผาไหม้

“ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้สูบบุหรี่ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการที่จะเลิกสูบบุหรี่จำเป็นที่ต้องใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำสม่ำเสมอ – ทุกวัน – สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด” กล่าวโดยผู้ทำและเขียนการวิจัย ซารา คาลโคราน แพทย์หญิงประจำโรงพยาบาล MGH และผู้ช่วยศาสตรจารย์สาขาวิชาแพทย์แห่งโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HMS)

“ผู้สูบบุหรี่ที่วางแผนในการเลิกสูบบุหรี่ควรยึดมั่นต่อการบำบัดที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ที่ได้ใช้เป็นอันดับแรกมากกว่าที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้า” กล่าวโดย แนนซี่ รีรอตติ นักทำการวิจัยอาวุโสและผู้อำนวยการศูนย์บริการบำบัดและการวิจัยยาสูบของโรงพยาบาล MGH การบำบัดที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA) เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ที่กล่าวถึงคือ ยาวาเรนิคลิน ยาบูโพรพิออน แผ่นปิดนิโคติน หมากฝรั่งนิโคติน และยาอมนิโคติน “แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูบบุหรี่บางรายที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยวิธีการบำบัดที่มีอยู่เหล่านี้” แนนซี่ รีรอตติ กล่าวเพิ่มเติม

บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินแต่ไม่มีการเผาไหม้ยาสูบ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาทางสุขภาพมากมายที่มาพร้อมการสูบบุหรี่ที่มีการเผาไหม้ทั่วไป “สำหรับผู้สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้านับเป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าการยังคงสูบบุหรี่” กล่าวโดย แนนซี่ รีรอตติ อาจารย์สาขาวิชาแพทย์ประจำโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (HMS) “แต่เนื่องด้วย บุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วมากทำให้ยังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการที่จะใช้อย่างไรที่จะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่สำเร็จและเป็นอันตรายน้อยที่สุด” สมาชิกของทีมงานวิจัยของโรงพยาบาล MGH ท่านที่สาม – เชียวยู ชาง

แม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ภายในประเทศได้ลดลงแล้วก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่ามีชาวอเมริกามากกว่า 34 ล้านคนที่ยังคงสูบบุหรี่ในปัจจุบัน โดยการสูบบุหรี่นั้นเป็นเหตุแก่การตายมากกว่า 480,000 คนต่อปีภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยการตายมากกว่า 41,000 คนในนั้นเป็นเหตุมาจากการรับสัมผัสควันบุหรี่มือสอง

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]