Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

สส.ฟิลิปปินส์มติเอกฉันท์ร้องสธ.ทิ้งแนวคิด Quit or Die – รับแนวคิดลดอันตรายจากยาสูบ

เมื่อสส.เขามีมติเป็นเอกฉันท์เสนอกระทรวงสาธารณสุขให้ล้มเลิกแนวคิด Quit or Die ที่ให้ผู้สูบบุหรี่ไม่มีทางเลือก และรับแนวคิดลดอันตราย (Harm Reduction) มาใช้เหมือนกับประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ใส่บรรจุไว้เลยในแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ โดยระบุชัดเจนครับว่าให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในทางเลือก เพราะมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน โดยทางสส.ฟิลิปปินส์เขาอยากให้ยึดแบบอย่างจากประเทศอังกฤษ ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการควบคุมเรื่องยาสูบอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษ ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศอังกฤษก็ตกลงเรื่อยๆ และการศึกษาจาก Public Health England และ Cancer Research UK ยังสะท้อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นประตูสู่การสูบบุหรี่มวนอย่างที่หลาย ๆ คนกังวล เพราะตั้งแต่มีบุหรี่ไฟฟ้าใช้ในอังกฤษ อัตราการสูบบุหรี่ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชนตกลงทั้งคู่

ทั้งนี้นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ แนะรัฐบาลฟิลิปปินส์ว่าการออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้านั้นควรมีความชัดเจนว่าแตกต่างจากบุหรี่ทั่วไป เพราะจะทำให้ผู้สูบบุหรี่เห็นภาพชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นปลอดภัยกว่าและขณะเดียวกันบุหรี่ไฟฟ้าเองก็ต้องมีมาตรฐาน ดึงดูดพวกเขาให้เปลี่ยนมาใช้ และเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามรัฐก็ควรป้องกันการริเริ่มใช้จากกลุ่มคนไม่เคยสูบบุหรี่และเยาวชนไปในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้การศึกษาของ Harvard School of Public Health และ University of Massachusetts ชี้ว่าการเลิกบุหรี่ด้วยผลิตภัณฑ์นิโคตินทดแทน เช่น แผ่นแปะและหมากฝรั่ง ไม่สามารถช่วยให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ และหนึ่งในงานวิจัยระบุว่าการใช้นิโคตินบำบัดไม่มีมีประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ระยะยาว ไม่ต่างกับความพยายามเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการหักดิบเลยล่ะครับ

อ่านข่าวฉบับเต็มที่ House endorses tobacco harm reduction เลยครับ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.4]