Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

Medicago ลงนามมอบวัคซีนต้าน COVID-19 76 ล้านโดส ให้แก่รัฐบาลแคนาดา

บุหรี่ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพช่วยเลิกบุหรี่ได้มากกว่าการใช้นิโคตินทดแทนเป็น 2 เท่า

เมดิคาโก (Medicago) บริษัทชีวเวชภัณฑ์ของประเทศแคนาดา เผยความคืบหน้าว่าขณะนี้บริษัทได้ลงนามข้อตกลงกับรัฐบาลแคนาดาเพื่อส่งมอบวัคซีนต้าน COVID-19 ที่ผลิตจากพืชทางเลือก จำนวน 76 ล้าน ทันทีที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานสาธารณสุขแคนาดา

การลงนามข้อตกลงดังกล่าวเป็นนโยบายรัฐบาลแคนาดาในการต่อสู้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก และเพื่อช่วยให้ประเทศได้กลับมาเริ่มต้นทางเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างปลอดภัย โดยการสนับสนุนภาคการผลิตทางชีวภาพ รวมทั้ง Medicago เพื่อพัฒนาวัคซีนขึ้นใช้ภายในประเทศ จึงได้ใช้งบลงทุน 173 ล้านเหรียญ ผ่านกองทุนนวัตกรรม Strategic Innovation Fund (SIF) ในเมือง Quebec สถานที่ตั้งของบริษัท Medicago เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชากร 38 ล้านคน

โครงการพัฒนาวัคซีนต้าน COVID-19 ใช้งบประมาณรวม 428 ล้านเหรียญ เพื่อทำการผลิตวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 โดยการใช้อนุภาคคล้ายไวรัส (virus-like particle) หรือ VLP และสร้างแพลตฟอร์มการผลิต การทดลองทางคลินิก สร้างโรงงานผลิตวัคซีนขนาดใหญ่และแอนตี้บอดี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางชีวภาพภายในประเทศแคนาดา

นอกจากการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว Medicago ยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นเนล เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆของบริษัท

เดือนมีนาคม 2563 Medicago ได้ประกาศความสำเร็จการค้นคว้าวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 โดยการใช้อนุภาคคล้ายไวรัส (virus-like particle) หรือ VLP ภายในเวลา 20 วัน หลังจากได้รับยีนของไวรัส และได้ทำการทดลองก่อนการทดสอบในมนุษย์ (Pre-clinical Testing) โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐ Quebec และเริ่มการทดลองเฟส 1 ในอาสาสมัคร วันที่ 14 กรกฎาคม และจะเริ่มการทดลองเฟส 2 ต้นเดือนพฤศจิกายน และเฟส 3 ในเดือนธันวาคม 2563

 

SOURCE: PMI Announces Medicago to Supply Up to 76 Million Doses of Its Plant-Derived COVID-19 Vaccine Candidate

https://www.businesswire.com/news/home/20201023005462/en/PMI-Announces-Medicago-to-Supply-Up-to-76-Million-Doses-of-Its-Plant-Derived-COVID-19-Vaccine-Candidate

SOURCE: MEDICAGO SIGNS AGREEMENTS WITH THE GOVERNMENT OF CANADA TO SUPPLY UP TO 76 MILLION DOSES OF ITS RECOMBINANT PLANT-DERIVED COVID-19 VACCINE

https://www.medicago.com/en/newsroom/medicago-signs-agreements-with-the-government-of-canada-to-supply-up-to-76-million-doses-of-its-recombinant-plant-derived-covid-19-vaccine/

SOURCE: JUSTIN TRUDEAU, PRIME MINISTER OF CANADA

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/10/23/prime-minister-announces-funding-advance-development-canadian-covid

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]