Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

นักเคลื่อนไหวบุหรี่ไฟฟ้ายกย่องกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ในฟิลิปปินส์

นักเคลื่อนไหวออกมายกย่องฟิลิปปินส์ในการออกกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าแบบก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการผ่านร่างกฎหมายสำหรับการกำหนดอายุของผู้ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงยกเลิกข้อจำกัดด้านรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากเดิมที่ได้รับอนุญาตเพียง  2 รสชาติ และอนุญาตให้อุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือกิจกรรมทางการค้าภายในอุตสาหกรรมได้

ฟิลิปปินส์เป็น 1 ใน 70 ประเทศที่ลดบุหรี่

“การออกกฎหมายใหม่ตอนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมากของกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทำให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้นำระดับนานาชาติในเรื่องการลดอันตรายจากยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพ” กล่าวโดย Nancy Loucas ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้สนับสนุนแนวทางการลดอันตรายจากยาสูบ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Coalition of Asia Pacific Tobacco Harm Reduction Advocates (CAPHRA) “นับเป็นการปลุกระดมครั้งใหญ่สำหรับประเทศอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้”

Peter Dator ประธาน Vapers PH กล่าวว่ากฎหมายใหม่ช่วยปกป้องผู้เยาว์ ช่วยกำจัดตลาดมืด รับรองมาตรฐานความปลอดภัย และให้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงการใช้งานบุหรี่ทางเลือกได้

“ด้วยการใช้กลยุทธ์การลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่ประสบความสำเร็จ ตอนนี้เราเป็นหนึ่งใน 70 ประเทศทั่วโลก ที่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่มวนลงได้” Dator กล่าว “นี่ถือเป็นกฎหมายชิ้นสำคัญอย่างแท้จริง ซึ่งผมหวังว่าประเทศอื่นๆ จะปฏิบัติตาม การยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นหนทางเดียวที่จะกำจัดการสูบบุหรี่มวนได้”

ที่มา:https://tobaccoreporter.com/2022/08/22/activists-laud-philippines-new-vaping-law/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]