Tobacco Harm Reduction Network (Thailand)

รวมบทความ ข่าวสาร งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลดสารพิษจากการสูบบุหรี่แบบมวน และลดมลพิษให้กับคนรอบข้าง

โพลอังกฤษเผยจำนวนเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังมีน้อย

โพลอังกฤษเผยจำนวนเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังมีน้อย

โพลสำรวจประจำปีของอังกฤษตัวใหม่เพิ่งเปิดไม่นานมานี้ครับ ซึ่งจัดทำโดย YouGov กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แห่งสหราชอาณาจักร ได้ทำการศึกษาการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์ จากกลุ่มตัวอย่าง 2,291 ราย ช่วงอายุ 11 ถึง 18 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมปีนี้ เปิดเผยว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งสูบบุหรี่มวน ก่อนที่จะหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ผลการศึกษาเบื้องต้นซึ่งกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าถูกส่งให้กับคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตีพิมพ์ในสัปดาห์ก่อน โดยคณะกรรมการฯได้สรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นประตูนำไปสู่การสูบบุหรี่มวน และไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมีนัยสำคัญต่อไอละอองบุหรี่ไฟฟ้ามือสอง

ทั้งนี้การสำรวจยังพบว่า

  • มีเพียง 2% เท่านั้นในกลุ่มเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในขณะที่อีก 2% ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งคราวประมาณเดือนละครั้ง
  • มีเยาวชนในกลุ่มตัวอย่างกว่า 12% เคยลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าครั้งถึงสองครั้ง ในขณะที่ 76% ไม่เคยลอง และ 7% ไม่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้า
  • การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มีอัตราต่ำมาก ทั้งนี้ 87% ของกลุ่มผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มวนมากก่อนไม่เคยลองบุหรี่ไฟฟ้า และ 7% ของกลุ่มคนดังกล่าวไม่รู้จัก ในขณะที่ 5% เคยลองแค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น และมีต่ำกว่า 1% ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ

โพลอังกฤษเผยจำนวนเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ายังมีน้อย

นาง Hazel Cheeseman ผู้อำนวยการด้านนโยบายของหน่วยงานฯ กล่าวว่าปัจจุบันผู้คนจำนวนมากมีความกังวลใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เยาวชนหันมาสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความกลัวเหล่านั้นไม่เป็นความจริง ถึงแม้จะมีการทำการทดลองจำนวนหนึ่ง แต่ผลก็ออกมาว่ามีอัตราการใช้ที่ต่ำ และส่วนใหญ่พบอัตราที่ลดลงของเยาวชนที่สูบบุหรี่มวน สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่เข้มงวดในเรื่องการทำการตลาดและการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเยาวชน ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ และยิ่งกว่านั้นอัตราการสูบบุหรี่ในเยาวชนก็อยู่ในระดับต่ำมาตลอด

ทั้งนี้การใช้หรือการทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามอายุ : 3 % ของกลุ่มเด็กผู้ตอบแบบสำรวจอายุ 11 กล่าวว่าพวกเขาลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า 1-2 ครั้ง และตัวเลขนี้พุ่งขึ้นไปถึง 23 % ในกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจวัย 18 ปี ในขณะเดียวกันเมื่อสำหรับความถี่ในการใช้อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งพบว่ากลุ่มเด็กอายุ 11 ปีพบการใช้ 0% และกลุ่มเด็กอายุ 18 พบการใช้ 3%

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเยาวชนจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ยังเข้าใจบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีอันตรายเทียบเท่าบุหรี่ทั่วไป โดยในปี 2013 พบเพียง 11% ที่เข้าใจเช่นนั้น แต่ในปี 2018 กลับมีอัตราโตขึ้นถึง 28%

ทั้งนี้ ปีที่แล้วผลสำรวจจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แห่งสหราชอาณาจักรทำการศึกษากับกลุ่มเด็กวัยรุ่นอังกฤษ จำนวน 60,000 คน โดยงานวิจัยสรุปผลว่า “ การสำรวจในอังกฤษแสดงให้เห็นรูปแบบที่เหมือนๆกันที่ว่าการทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไม่นำไปสู่การใช้เป็นประจำ และอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำในกลุ่มเยาวชนที่ไม่เคยสูบบุหรี่นั้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก

 

อ่านข่าวต้นฉบับได้ครับที่ Few young people vaping in Great Britain, poll suggests

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]